Monday, August 29, 2022

DOSA PENYEBAB PUTUSNYA IKATAN CINTA

Daripada Ibn Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda maksudnya: “Demi Tuhan Yang diri Muhammad di TanganNya, dua orang yang berkasih sayang, tidak dipisahkan antara keduanya melainkan kerana dosa yang dilakukan oleh salah seorang daripada keduanya!”

Syaikh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi berkata di dalam kitabnya: “Kesan-kesan Dosa Ke Atas Individu Dan Bangsa-bangsa”:

Baginda Rasulullah SAW tidak menyebut apa jenis dosa yang dilakukan. Ia menunjukkan apa saja dosa, boleh menjadi sebab berlakunya perpisahan antara dua orang yang berkasih sayang!! Mungkin antara suami dengan isteri, kaum kerabat dan lain-lain. Inilah yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia!

Hadith dikeluarkan oleh Imam Ahmad (2/68) no 5357, diakui sahih oleh al-Albani di dalam kitabnya “al-Silsilah al-Sahihah” (2/232).No comments: