Tuesday, November 22, 2022

PERIHAL ULAMAK SU’

Daripada Abu Umamah RA, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda maksudnya: “Akan terjadi dalam kalangan umatku suatu keadaan yang menakutkan. Lalu orang ramai meluru kepada ulamak mereka. Rupa-rupanya mereka itu (ulamak) adalah kera dan babi.” (Nawadir al-Usul lil-Hakim, at-Tirmiz no.858, Dzam al-Malahi, Ibn Abi ad-Dunya, al-Hilyah, Abi Nu’aim daripada jalur lain dengan sanad yang hasan)

Ibn al-Qayyim berkata:

“Maka penukaran rupa kepada kera dan babi betul terjadi dalam umat ini. Ia pasti berlaku ke atas dua golongan: 

Ulamak su’ yang berdusta ke atas Allah dan RasulNya yang menterbalikkan agama Allah serta syari’atNya. Maka Allah terbalikkan rupa mereka sebagaimana mereka menterbalikkan agamaNya.

Orang-orang yang melakukan kefasikan secara terang-terangan, mencerobohi apa yang diharamkan. 

Jika Allah tidak menukarkan rupa mereka di dunia, Allah tukarkannya di dalam kubur atau pada hari kiamat.” (Ighathah al-Lahfan min Masoedi asy-Syaitan, Ibn al-Qayyim)


No comments: