Wednesday, July 03, 2024

TANYA DIRI SENDIRI SEBELUM BERCERITA!

Diceritakan bahawa pada suatu hari, seorang lelaki bertemu dengan Socrates dan berkata dengan penuh semangat:

L : Adakah tuan tahu apa yang saya dengar tentang suatu cerita mengenai murid tuan?

S : Sebelum kamu sampaikan tentang carita yang kamu dengar itu aku mahu uji kamu dengan 3 soalan.

L : Kenapa mesti melalui ujian pula, tuan?

S : Ujian yang mesti dilalui oleh setiap orang sebelum dia bercakap. 

Ujian pertama adalah mengenai kebenaran. Adakah kamu benar-benar yakin bahawa apa yang akan kamu katakan itu benar?

L : Tidak. Saya tidak yakin. Saya hanya mendengar dari si fulan.

S : Bagus. Jika kamu tidak yakin sama ada perkara itu benar atau tidak, kita berpindah kepada ujian kedua. 

Ujian kedua adalah kebaikan. Adakah apa yang kamu akan sampaikan itu baik untukku?

L : Tidak. Bahkan sebaliknya.

S : Bagus. Kamu hendak sampaikan kepadaku berita yang tidak baik untukku meskipun kamu tidak yakin berita itu benar atau sebaliknya? Maka kita pergi kepada ujian terakhir.

Ujian ini adalah tentang faedah. Apakah perkara yang kamu akan sampaikan mendatangkan faedah kepadaku?

L : (Dengan tersipu-sipu) Tidak. Tiasa apa-apa faedah.

S : Justeru, jika apa yang hendak kamu sampaikan itu, kamu sendiri tidak yakin akan kebenarannya, ia tidak baik untukku dan tidak menghasilkan sebarang faedah, maka mengapa kamu mahu aku mendengarnya?


No comments: