Wednesday, September 19, 2018

TADABBUR : PEMIMPIN DAN YANG DIPIMPIN


ALLAH Ta’ala berfirman maksudnya:

“Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang yang beriman.” (Asy-Syu'araa' 26:215)

Perintah di dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya merendah diri kepada pengikut-pengikutnya.

Di dalam ayat lain Allah perintahkan kepada pengikut-pengikutnya agar taat kepada Nabi s.a.w.
Antara ayat yang memerintahkan demikian adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.”

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, supaya kamu diberi rahmat.” 

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar (Al-Quran yang mewajibkan taatnya).” 

Dan banyak lagi….

Namun begitu, terdapat ayat yang mengaitkan ketaatan kepada Rasul dalam perkara yang ma’ruf atau yang baik sahaja meskipun telah diketahui bahawa Rasul tidak akan menyuruh kecuali yang ma’ruf kerana baginda tidak mengeluarkan arahan mengikut nafsu, sebaliknya berdasarkan wahyu yang diterima “Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (An-Najm 53:3&4)

Firman Allah bermaksud:
“Wahai Nabi! Apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia, bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik, - maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah mengampuni dosa mereka; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”

Perhatikan dalam ayat di atas (dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik). Terserlah betapa Maha Bijak dan Maha Sempurnanya Allah mendidik hambaNya, agar kita insafi bahawa selagi sesuatu arahan itu datagnya dari manusia maka ada kemungkinan terselit sesuatu yang tidak baik walaupun dia adalah seorang rasul!

Namun ini tidak bermakna kita beri’tiqad Rasul tidak maksum. Sekadar memetik pengajaran daripada firman Allah yang mengaitkan wajib taat kepada Rasul dalam perkara ma’ruf dalam ayat tersebut. Maka, apa lagi kalau pemimpin itu bukan Rasul? Pastinya kemungkinan untuk mengeluarkan arahan yang tidak tepat itu sentiasa ada.
Justeru, pemimpin diperintahkan agar merendah diri dan tidak sombong kepada pengikut (Asy-Syu'araa' 26:215).

Pengajaran:

Pemimpin dan pengikut mempunyai tanggungjawab secara timbal balik terhadap satu sama lain.
Pengikut wajib taat kerana ketaatan adalah disiplin yang menjamin kelancaran perjalanan organisasi sama ada besar atau kecil.
Pemimpin mesti merendah diri, mesra dan santun. Tidak sombong dan berlagak seperti serba tahu.

Kerana matlamat kedua-dua pihak, pemimpin dan yang dipimpin hanyalah satu: mengharap radha Allah Rabb al’alamin.