Tuesday, April 24, 2018

BEKERJASAMA DENGAN NON MUSLIM – ANTARA HALAL DAN HARAM


Antara persoalan yang sering ditimbulkan oleh sebahagian umat Islam hari dan menjadi kerisauan mereka ialah hukum bekerjasama dengan orang kafir, atau orang-orang Islam yang pada pandangan mereka tidak atau kurang islamik mengikut piawaian mereka, khususnya di dalam pilihanraya.

Setengah pihak menganggapnya sebagai persoalan aqidah yang boleh membatalkan keimanan dan keislaman seseorang apabila memilih untuk bekerjasama dengan orang yang tidak sampai ke standard piawaian mereka. 

Apabila kita cuba mengemukakan pendapat yang berbeza, dituduhnya pula kita ini hendak mengelirukan Islam serta umatnya.

Hakikatnya persoalan meminta pertolongan orang kafir dan bekerjasama dengan mereka di dalam peperangan melawan musuh yang jelas kafirnya adalah sesuatu yang khilaf di kalangan fuqahak. 
Ingat poin ini: Meminta tolong dalam peperangan menentang kafir yang jelas permusuhannya dengan Islam! Ia pastinya tidak sama dengan bekerjasama di dalam pilihanraya.

Saya cuba kemukakan pandangan fuqahak tentang meminta tolong dengan kafir atau isti’anah bil-kuffar dalam peperangan menentang orang kafir.

Ibn Qudamah di dalam kitabnya “Al-Mughni” berkata: “Tidak harus isti’anah (meminta tolong) dengan orang musyrik”. Demikian juga pendapat beberapa orang ulamak yang lain. Ahmad bin Hanbal mengatakannya harus. Dan ini merupakan pendapat mazhab asy-Syafie. Dalilnya ialah yang disampaikan oleh az-Zuhri bahawa Rasulullah s.a.w. meminta pertolongan daripada beberapa orang Yahudi dalam peperangannya dan memberikan mereka bahagian daripada ghanimah. Juga kisah Sofwan bin Umayyah yang ikut Nabi s.a.w. dalam peperangan Khaibar. Sofwan ketika itu masih musyrik. Dan Rasulullah s.a.w. telah memberikannya habuan daripada ghanimah.
Namun mereka berkata keharusan meminta tolong orang musyrik dalam peperangan menentang golongan kuffar adalah dengan syarat mereka mempunyai sikap dan pandangan yang baik terhadap muslimin. Jika tidak diyakini pendirian mereka, maka tidak harus. 

Dalil ulamak yang mengatakan tidak harus isti’anah dengan orang kafir ialah beberapa hadis yang menunjukkan Rasulullah s.a.w menolak bantuan yang ditawarkan oleh musyrik. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah r.a.

Beliau berkata: Rasulullah s.a.w. berangkat ke Badar. Sehingga apabila baginda tiba di Hurah al-Wabarah, baginda didatangi seorang musyrik yang terkenal dengan sifat pintar dan berani. Orang-orang Islam bergembira dengan kehadirannya. Dia berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk mengikutimu berperang bersamamu”. Rasulullah s.a.w. bertanya: “Adakah engkau beriman dengan Allah dan RasulNya?” Dia menjawab: “Tidak!” Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya: “Pulanglah. Aku tidak akan meminta tolong dengan musyrik”. 
Aisyah r.a. menambah: Kemudian Rasulullah s.a.w. meneruskan perjalanan sehingga baginda tiba di Baidaa, sekali lagi lelaki itu menemuinya. Maka Rasulullah s.a.w. bertanya: “Adakah engkau beriman dengan Allah dan RasuluNya?” Dia menjawab: “Ya!” Lalu Rasulullah s.a.w. berkata: “Ayuh!” Muttafaq ‘alaih.

Itu berkaitan dengan pemimpin Islam hendak berperang menentang musuh dari kalangan orang kafir.

Bagaimana pula jika pemimpin itu orang jahat dan fasiq? Jika dia mengajak atau mengerah rakyatnya untuk menentang musuh, adakah rakyatnya wajib taat? 

Persoalan ini ada jawapannya di dalam kitab (Kasysyaful-Qina’) : “Dan (rakyat) hendaklah ikut berperang dengan semua pemimpin sama ada pemimpin itu baik atau jahat yang memelihara kepentingan muslimin. Ini kerana terdapat hadis marfu’ yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bermaksud: “Jihad itu wajib ke atas kamu bersama dengan semua amir (pemimpin) sama ada dia baik (birr) atau jahat (fajir)” Riwayat Abu Daud. 
Selain itu terdapat hadis sahih yang menyatakan: “Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini dengan lelaki yang jahat (fajir)”. 
Dan dalil aqlinya, sekiranya rakyat tidak ikut serta berperang bersama dengan pemimpin yang fajir akan mengakibatkan puak kuffar menang dan muslim kalah. Pemimpin yang fajir dan fasiq kerana menipu, minum arak dan sebagainya itu merupakan dosa yang ditanggungnya sendiri, tidak menjalar kepada orang. Oleh itu, tidak ada sebab yang menghalang rakyat untuk berperang bersama dengannya demi menjaga kedaulatan negara.”

Perbincangan di atas adalah berkaitan dengan situasi Negara yang dipimpin sepenuhnya oleh orang Islam. Terdapat dua situasi yang disebutkan di atas, iaitu situasi pertama pemimpin yang baik membawa bersamanya tentera yang tidak beriman. 
Dan situasi yang kedua pemimpin yang jahat mengajak mukmin yang baik berjuang bersama dengannya.

Situasi pertama, ulamak khilaf antara harus dan tidak harus.
Situasi kedua, tiada khilaf.

Berbalik kepada situasi sekarang. 
Negara ini adalah sebuah Negara demokrasi berparleman. 
Rakyatnya terdiri dari pelbagai bangsa dan agama. 
Setiap rakyat mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama tanpa mengira bangsa dan agama. 
Pemimpin dipilih berdasarkan undi di dalam pilihanraya. 
Undi muslim atau non muslim, baik atau jahat dikira sama; satu orang satu undi.
Saat ini seluruh rakyat diberi peluang untuk memilih pemimpin yang akan mentadbir Negara untuk tempoh tidak lebih daripada lima tahun. 
Ertinya sekarang belum ada pemimpin. 
Semua kita sedang berusaha untuk melantik pemimpin. 
Kita sekarang bukan sedang berjuang untuk menentang kuffar. 
Dan bukan dipimpin oleh mukmin untuk menentang kafir.

Jadi, bolehkah kita meminta tolong dan bekerjasama dengan orang kafir dan orang jahat untuk memilih pemimpin?  Bolehkah kita qiaskan keadaan kita sekarang dengan suasana yang disebut di atas?

Harus diingat bahawa dalam konteks pilihanraya, meminta tolong dan bekerjasama dengan non muslim dan fajir, termasuk mengundi calon dari kalangan mereka dan mendapatkan undi mereka.

Kalau  kita katakan tidak boleh, apakah ianya bermakna tidak boleh kita mendapatkan undi mereka? Adakah kita mampu untuk mempastikan calon-calon kita yang muslim ini tidak diundi oleh orang jahat dan orang bukan Islam? Calon-calon mulim kita yang baik ini mesti diundi hanya oleh orang Islam yang baik sahaja?

Kalau kita katakan tidak boleh bekerjasama itu bermaksud mereka tidak boleh jadi calon dan muslim tidak boleh undi calon mereka tetapi mereka boleh undi calon muslim, itu bererti kita telah menafikan hak mereka sebagai warganegara. Sedangkan Negara membenarkan mereka menubuhkan parti politik serta menyertai pilihanraya.

Kita semua warganegara yang sedang menghadapi pilihanraya untuk memilih bakal pemimpin. Kalau kita mempunyai barisan calon yang paling baik, paling bersih, paling amanah, paling berwibawa, kalau hendak diharapkan muslim yang soleh sahaja mengundi kita, bolehkah kita menang? Cukupkah bilangan muslim yang soleh di setiap kawasan parleman dan dun yang kita bertanding? Kalau kita mengharapkan undi daripada orang kafir atau muslim yang fajir, maka tidakkah itu dikira berkerjasama dengan mereka? Sahkah kemenangan yang dicapai hasil daripada undi orang kafir dan fajir?
(Perhatian: Ini adalah persoalan berdasarkan reality dan tidak bertujuan untuk menafikan kemungkinan berlaku perkara luar biasa di mana para malaikat turun mengundi)

Atau kita boleh kata, dalam hendak memenangkan calon muslim yang berwibawa ada strategi, ada keharusan bertaawun, bekerjasama, bertahaluf dan seumpamanya?

Itulah beberapa lontaran persoalan yang perlu difikirkan dan dijawab dengan hujjah dalam keadaan tenang dan waras. 

Allahu A’lam.

Monday, April 23, 2018

UNDI atau BERKECUALI?


Apabila saya menulis TUKAR atau KEKAL beberapa hari lalu, ada yang bertanya “Kalau nak berkecuali Ustazah, tak boleh ke?”

Saya tidak akan terus menjawab boleh atau tidak. Tetapi saya ingin mengajak kita semua merenungi firman Allah yang bermaksud seperti di bawah:

“Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat?" Orang-orang (yang memberi nasihat) itu menjawab: "(Nasihat itu ialah) untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu, dan supaya mereka bertaqwa".
“Maka ketika mereka melupakan (tidak menghiraukan) apa yang telah diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan Kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat, disebabkan mereka berlaku fasiq (derhaka).”

Perhatikan ayat di atas di mana Allah mengisahkan tentang tiga golongan manusia: 

Pertama: golongan yang zalim
Kedua: golongan yang memberi nasihat dan melarang daripada perbuatan jahat
Ketiga: golongan yang berkecuali. Mereka tidak termasuk di dalam golongan yang zalim dan tidak bersama dengan golongan yang memberi nasihat dan melarang perbuatan jahat.

Akhirnya apabila golongan yang zalim tidak menghiraukan larangan dan nasihat yang diberikan kepada mereka, maka berlakulah ketentuan Allah terhadap mereka, iaitu:

Pertama - Allah selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat
Kedua - Allah timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat, disebabkan mereka berlaku fasiq

Golongan yang berkecuali berada di mana?
Adakah mereka selamat bersama golongan yang memberi nasihat? Atau mereka ditimpa azab bersama golongan yang zalim?

Menurut ar-Razi (wafat pada tahun 606 hijriah), para mufassirun khilaf sama ada mereka termasuk di dalam golongan yang selamat atau yang diazab. Terdapat dua riwayat daripada Ibn Abbas r.a. Satu riwayat mengatakan beliau tawaqquf (tidak menyatakan sebarang pandangan). Manakala satu riwayat lagi menyatakan bahawa Ibn Abbas berpendapat, dua golongan binasa, hanya satu golongan sahaja yang selamat, iaitu golongan yang melarang berbuat zalim. Dan Ibn Abbas r.a. apabila membaca ayat ini beliau akan menangis sambil berkata: “Sesungguhnya mereka yang mendiamkan diri daripada mencegah mungkar itu telah binasa. Dan kita juga melihat perkara-perkara mungkar, kemudian kita berdiam diri dan kita tidak berkata apa-apa!”

Manakala Hasan al-Basri berpendapat bahawa golongan yang tidak mencegah adalah selamat. Ertinya yang selamat adalah dua golongan, hanya satu golongan yang binasa. Alasannya ialah mereka sebenarnya sangat mengingkari kezaliman golongan yang zalim itu, tetapi mereka tidak memberi nasihat kerana mereka hampir-hampir pasti bahawa golongan itu tidak akan mendengar dan mengendahkan apa yang dinasihati. Selain itu, dikatakan bahawa mencegah mungkar itu fardhu kifayah, jika terdapat satu golongan telah melakukannya, gugurlah kewajipan itu dari yang lain.

Berdasarkan pandangan mufassirin yang dikemukakan oleh ar-Razi, saya mohon supaya tidak ada di kalangan kita yang berkecuali. Kalau hendak berpegang kepada pendapat yang mengatakan mencegah mungkar itu fardhu kifayah, ia tidak sesuai dengan keadaan kita sekarang kerana tercegah atau tidak kemungkaran itu dikira berdasarkan undi orang yang pergi mengundi. Menang atau kalah pihak yang kita sokong ditentukan oleh hanya satu undi sahaja. Ya, satu undi sahaja.

Maka, fikirkanlah semasak-masaknya mahu TUKAR atau KEKAL? 
Undilah dengan niat untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.

Tidak ada sebab untuk BERKECUALI.

Allahu A’lam.

Tuesday, April 10, 2018

MALAIKAT TURUN MENGUNDI


Ekoran tular satu video seorang ustaz yang menggambarkan kemungkinan malaikat akan turun beratur membawa ic dan mengundi calon parti Islam bagi pihak mereka yang tidak dapat balik mengundi pada 9 Mei nanti, ramai yang bertanya dan meminta pandangan pelbagai pihak.

Pandangan saya yang jahil ini adalah seperti berikut:

1. Saya yakin dan bersetuju bahawa tidak ada siapapun yang boleh mempertikaikan kehandak dan kuasa Allah Ta’ala. Kalau itu yang Dia kehendaki Dia akan lakukan tanpa sesiapapun dapat menghalangnya.

2. Pada masa yang sama saya juga yakin bahawa Allah bersifat dengan maha adil dan maha bijaksana. Setiap apa yang dilakukan pasti ada hikmah serta tujuannya.

3. Benar Allah turunkan malaikat membantu pejuang Islam dalam peperangan Badar. Peperangan Badar adalah peperangan tentera Islam menentang pasukan musuh yang jelas kafir dan menghalang dakwah sejak kebangkitan Nabi s.a.w. di Mekah lagi. PRU tidak sama dengan perang Badar. Pejuang Islam tidak melawan tentera kuffar. Dalam PRU, yang bertanding adalah semua parti-parti yang dianggotai oleh orang Islam. Muslim yang bertanding atas tiket pelbagai parti semuanya memilih berdasarkan ijtihad politik yang pada pandangan mereka itulah wadah yang paling sesuai untuk membawa kebaikan kepada masyarakat dan Negara pada masa ini. Justeru, kita tidak boleh kata dengan yakin bahawa kebenaran mutlak hanya berada pada satu parti tertentu dan kesalahan mutlak berada di sebelah lawannya. BN, walaupun tidak meletakkan nama Islam pada partinya tidak bermakna ia tidak membawa kebaikan langsung kepada Islam. Tidak boleh dinafikan terdapat juga usaha-usaha tertentu yang dilakukan oleh kerajaan BN yang membawa kebaikan kepada Islam. PH, walaupun parti-parti yang bergabung di dalamnya tidak menjenamakan parti mereka dengan jenama Islam, tidak semestinya mereka membawa agenda yang merugikan Islam, apalagi untuk menghancurkan Islam. Lihatlah kepada manifesto yang dikemukakan, adakah terdapat satu ayat atau satu perenggan yang menunjukkan hasrat mereka untuk mengetepikan Islam atau yang bercanggah dengan ajaran Islam? Jadi, kalau Allah hendak turunkan malaikat sekalipun belum tentu malaikat itu akan undi PAS.

4. Kemenangan Islam jarang berlaku secara magic. Ia berlaku mengikut peraturan, mengikut sunnatullah, undang-undang sebab dan musabbab. Dalam peperangan Uhud, tentera musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin al-Walid berpatah balik menyerang tentera Islam dari bukit yang ditinggalakan oleh pasukan pemanah. Mereka telah melanggar arahan Rasulullah s.a.w. agar tidak meninggalkan tempat itu sebelum baginda mengarahkan mereka turun. Akibatnya tentera Islam mengalami kekalahan selepas kemenangan. Rasulullah s.a.w. mendapat cedera parah di bahagian muka, bapa saudara baginda, Asadullah Hamzah bin Abdul Mutalib r.a. terkorban. Kenapa Allah tidak menurunkan malaikat untuk menghalang tentera musyrikin dari menyerang? Kenapa Allah biarkan kekasihnya cedera parah sehingga tersebar berita baginda telah wafat menyebabkan sebahagian sahabat dihinggapi perasaan putus asa dan lemah semangat? Mereka tewas bukan kerana mereka berjuang di jalan yang salah. Sebaliknya mereka tewas kerana mengabaikan sebab kemenangan, iaitu taat dan ikut arahan panglima.

5. Oleh sebab itu, setiap parti yang bertanding mestilah mengusahakan sebab-sebab kemenangan sedaya mampu mereka. Allah yang menilai. Allah yang maha adil, maha mengetahui, maha bijaksana menentukan keputusan yang terbaik. Yang menang tidak semestinya betul dan yang tewas tidak semetinya salah. Kerana Dia sahaja yang maha mengetahui kepada siapakah amanah kepimpinan yang hendak diberikannya sebagai ujian pada hari-hari mendatang ini. Mungkin untuk lima tahun lagi atau kurang daripada itu.

Monday, April 09, 2018

PRU DI DALAM SEJARAH


Dalam kehangatan suasana menjelang PRU14 yang bakal berlangsung, pelbagai ragam manusia, khususnya umat Islam dapat dilihat. Ada yang enggan bercakap langsung tentangnya, malah mendengar orang lain bercakap pun tidak mahu seolah-olah ia benda haram dan najis sehingga ada yang bertindak keluar dari group WhatsApp sekiranya didapati ada di kalangan ahli group yang menyentuh tentang isu berkaitan PRU.

 Allahu Rabbi! Kenapa begitu sekali? 
Berbincanglah. Berilah pandangan dan dengarlah. Itu juga merupakan satu bentuk syura yang dianjurkan oleh Islam. Malah Allah menyifatkan syura adalah satu daripada ciri keistimewaan umat Nabi Muhammad s.a.w. Perhatikan maksud ayat yang berikut:

“Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan solat dengan sempurna; dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka; dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepadanya;”

Allah Ta’ala menyebut antara ciri-ciri mukmin yang mendapat ganjaran baik di akhirat kelak adalah mereka yang menyahut seruanNya, mendirikan solat, bermesyuarat di dalam urusan mereka dan menginfaqkan rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka. Sebahagian ulamak berpendapat maksud menginfaqkan rezeki itu ialah mengeluarkan zakat. Kalau diterima pendapat itu, maka sifat suka bermesyuarat diletakkan di tengah-tengah antara dua rukun Islam, iaitu solat dan zakat.

Justeru, jika kita enggan berbincang dan bermesyuarat hilanglah satu daripada ciri-ciri keistimewaan orang beriman yang Allah sendiri puji.

Sesungguhnya PRU bukan perkara remeh temeh. Bukan perkara sampingan. Bukan urusan sebahagian orang tertentu sahaja. PRU adalah urusan kita semua, rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Oleh itu kita mesti peka.

Mari kita telusuri sirah para sahabat yang Allah telah redha kepada mereka, bagaimana mereka memberikan tumpuan yang begitu serius kepada urusan pemilihan pucuk pimpinan.

Apabila Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. dibunuh, beliau tidak melantik individu tertentu untuk menggantikannya. Sebaliknya beliau menyerahkan urusan perlantikan penggantinya kepada enam orang sahabat supaya bermesyuarat dan memilih salah seorang dari kalangan mereka. Mesyuarat itu hendaklah dihadiri sama oleh puteranya Abdullah bin Umar sebagai pemerhati dan pemberi pandangan, tetapi tidak dikira sebagai salah seorang calon. Enam orang itu terdiri dari: Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin al-Awwam, Saad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf radhiallahu ‘anhum ajma’ein.

Selepas bermesyuarat, Saad menyerahkan urusannya kepada Abdul Rahman, Zubair kepada Ali dan Talhah kepada Uthman. Ertinya tiga daripada enam dicalonkan dan diamanahkan membuat keputusan.
Maka Abdul Rahman berkata kepada Ali dan Uthman: “Siapakah di antara kamu berdua yang menarik diri, kita akan serahkan kepadanya untuk memilih yang terbaik daripada dua calon lagi.”

Uthman dan Ali diam, tidak menjawab apa-apa. Lalu Abdul Rahman berkata:
“Baiklah. Aku menarik diri. Dan aku akan berusaha membuat pilihan siapakah yang lebih utama di antara kamu berdua.”

Kedua-duanya menjawab: “Ya!”

Kemudian Abdul Rahman berbicara kepada kedua-dua sahabatnya itu dengan menyebut kelebihan yang ada pada mereka. Beliau meminta kedua-duanya berjanji sekiranya terpilih akan berlaku adil dan sekiranya tidak terpilih akan dengar dan taat kepada yang terpilih.

Kedua-duanya menjawab: “Ya!”

Selepas itu, merekapun bersurai. 

Kemudian Abdul Rahman memulakan tugasnya meminta pandangan orang ramai tentang kedua-dua calon, Uthman dan Ali. Beliau bermesyuarat dengan ketua-ketua kaum serta pembesar-pembesar mereka. Beliau bertanya setiap orang di dalam satu majlis yang dihadiri ramai orang, berjumpa dengan orang perseorangan, berbincang dalam kumpulan yang kecil dan sebagainya. Tidak ketinggalan, beliau juga bertanya para wanita, kanak-kanak di pusat-pusat pengajian mereka, juga para musafirin yang berkunjung ke Madinah. Usaha itu dilakukan dengan gigihnya selama tiga hati tiga malam. Sepanjang tinjauan yang dibuat, hampir semua orang yang ditanya berpendapat Uthman lebih afdhal daripada Ali kecuali terdapat riwayat mengatakan bahawa Ammar dan Miqdad berpendapat Ali lebih afdhal.

Pada subuh hari ke empat selepas kewafatan Umar r.a. Abdul Rahman pergi ke rumah anak saudaranya Miswar bin Makhzamah, menyuruhnya supaya menjemput Uthman dan Ali. Miswar bertanya, “siapakah yang patut ditemuinya terlebih dahulu?” Abdul Rahman menyerahkan kepadanya sendiri. Miswar pergi menemui Ali terlebih dahulu, kemudian Uthman. Kedua-duanya dibawa berjumpa Abdul Rahman.

Abdul Rahman membawa Uthman dan Ali ke masjid dan memanggil orang ramai supaya berkumpul.

Beliau menaiki mimbar dan berdiri lama sekali. Beliau berdoa dengan doa yang panjang dan perlahan tanpa didengari oleh sesiapa. Kemudian barulah beliau berbicara:

“Wahai manusia sekelian, aku telah meminta pandangan kamu secara rahsia dan secara terang-terangan tentang siapakah yang kamu harapkan. Maka aku tidak mendapati seorangpun dari kalangan kamu yang memilih calon yang lain daripada dua lelaki ini, sama ada Ali atau Uthman.”

Dia menoleh kepada Ali dan berkata: “Bangunlah wahai Ali!”

Ali bangun dan berdiri di bawah mimbar. Abdul Rahman memegang tangan Ali seraya berkata: “Adakah engkau bersedia untuk berbai’ah (membuat aku janji) berdasarkan kitab Allah dan Sunnah NabiNya s.a.w. serta apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar?”

Ali menjawab: “Tidak ya Allah! Sebaliknya ia di luar batas keupayaanku dan kesanggupanku”

Abdul Rahman melepaskan tangan Ali dan berkata kepada Uthman:
“Ke mari wahai Uthman!”

Maka beliau memegang tangan Uthman seraya berkata:  “Adakah engkau bersedia untuk berbai’ah (membuat aku janji) berdasarkan kitab Allah dan Sunnah NabiNya s.a.w. serta apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar?”

Uthman menjawab: “Ya, ya Allah!”

Lalu Abdul Rahman mendongakkan kepalanya ke bumbung masjid sedang tangannya masih menggenggam erat tangan Uthman sambil berkata: “Ya Allah, dengarkanlah dan saksikanlah! Ya Allah, sesungguhnya aku telah memindahkan tanggungjawab yang terpikul di atas tengkukku ini ke atas tengkuk Uthman!”

Maka orang ramai pun bersesak-sesak membai’ah Uthman sehingga beliau terperusuk ke bawah mimbar.

Dengan itu selesailah perlantikan Uthman berdasarkan pilihan dan persetujuan mereka semua. (Ringkasan daripada kitab “Al-Bidayah wa An-Nihayah” Ibn Kathir.

Benar, tidak sama di antara kita sekarang dengan mereka di waktu itu. 
Kita bukan hendak memilah atau melantik seorang khalifah.
Bagaimana mungkin PRU ini sama dengan melantik khalifah dengan ciri-ciri yang telah tersenarai di dalam kitab-kita fiqh? 

Kita berada di dalam sebuah Negara demokrasi. Semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama diiktiraf sebagai warganegara yang mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama di dalam memilih dan dipilih.

Namun kita harus mengambil iktibar daripada sikap bertanggungjawab serta kesungguhan mereka di dalam melaksanakan amanah sedaya mampu mereka. Tidak ada di kalangan mereka yang berkata bahawa urusan ini tidak penting dan tidak mahu mencampurinya. 

Sesungguhnya kepimpinan adalah tonggak kekuatan sesebuah masyarakat dan Negara. 
Kita tidak wajar berkecuali daripada memberikan pandangan dan membuat pilihan.