Monday, June 30, 2014

Tadabbur One Day One Ayat (OnDOA)


" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengatakan: "Raaina", (ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad), sebaliknya katakanlah: "Unzurna" dan dengarlah kamu (segala perintah dengan sebulat hati menerimanya) dan (ingatlah bahawa) orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.” (Al-Baqarah 2:104)

Ayat ini dimulakan dengan seruan yang ditujukan kepada orang yang beriman. Seruan seperti ini banyak kita temui di dalam al-Quran. Dan ayat ini merupakan kali pertama kita temui apabila kita membaca al-Quran dari awalnya.

Apa yang diperintahkan kepada mukmin di dalam ayat ini? Terdapat dua perintah.

Pertama perintah supaya menukar perkataan "Raaina" kepada "Unzurna". Kenapa?

Perkataan “raaina” bermaksud memerhati, memelihara, memimpin.
Begitu juga perkataan “unzurna” membawa maksud yang sama.

Tetapi perkataan “raaina” mempunyai persamaan dengan satu perkataan dalam bahasa ibrani yang bermakna jahil dan bodoh. Orang-orang Yahudi menggunakan perkataan itu untuk mencela Nabi s.a.w. Maka Allah s.w.t. melarang orang beriman menggunakan perkataan “raaina”. Sebaliknya menggantikan dengan “unzurna” supaya dapat menutup peluang musuh-musuh mempergunakan kata-kata itu untuk mempermain-mainkan Nabi s.a.w.

Kedua ialah perintah supaya mukmin mendengar apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada mereka dan mentaatinya dengan sepenuh hati.

Kesimpulannya, seruan pertama yang ditujukan kepada para mukmin adalah mempertegaskan pendirian terhadap golongan yang tidak beriman. Mukmin mesti berbeza dengan mereka dalam semua perkara; aqidah, amalam dan perkataan. Mukmin mesti berhati-hati dalam setiap tutur kata dan gerak geri agar tidak dipermain-mainkan oleh musuh yang sentiasa mencari peluang untuk menyerang dan menghina kita.
Kedua, mempertegaskan sumber yang wajib menjadi pegangan setiap mukmin adalah perintah Allah dan RasulNya sahaja. Hanya perintah itulah yang wajib didengari dan ditaati. Sikap mukmin dalam menerima perintah Allah dan Rasul ialah “sami’na wa ato’na” (kami dengar dan kami taat), bukan seperti orang Yahudi yang mana selogan mereka adalah “sami’na wa ‘asoina” (kami dengar dan kami ingkar).Wednesday, June 18, 2014

Apa ada pada sahur?


Perkataan sahur diambil daripada sahr bermakna waktu sebelum subuh atau hampir masuk saktu subuh.

Hukum sahur adalah sunat. Daripada Anas bin Malik r.a. Nabi s.a.w. bersabda maksudnya: "Barsahurlah. Sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan." Riwayat al-Bukhari di dalam bab keberkatan sahur, tetapi tidak diwajibkan kerana Nabi s.a.w. dan para sahabat r.a. meneruskan puasa (dari hari pertama hingga hari berikutnya), tidak pula dinyatakan mereka bersahur." Sahih al-Bukhari
Ibn al-Mundzir berkata: "Ijmak ulamak bahawa hukum sahur adalah sunat."
Demikian juga an-Nawawi berkata: "Hadis di atas mengandungi maksud galakan supaya bersahur. Dan ulamak sepakat bahawa ia sunat dan tidak wajib." Syarah Sahih Muslim

Fadhilat Sahur

1.    Sahur Barakah (Berkat).

Daripada Anas bin Malik r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: "Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur itu barakah."

Daripada Abi Dardaa' r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: "Ia adalah makanan yang diberkati, iaitu sahur." Riwayat Ibn Hibban

Daripada Abdullah bin al-Harith, daripada seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi s.a.w. dia berkata, aku mengunjungi Rasulullah s.a.w. ketika baginda sedang bersahur. Lantas baginda berkata kepadaku: "Sesungguhnya sahur ini satu keberkatan yang Allah anugerahkan kepada kamu. Maka janganlah kamu meninggalkannya." Riwayat Ahmad dan an-Nasae

Ibn Daqiq al-'Eid berkata: "Hadis tersebut menunjukkan sahur bagi orang yang berpuasa sangat digalakkan. Sebabnya ialah ada keberkatan padanya. Keberkatan ini harus kembali kepada perkara ukhrawi kerana menghidupkan sunnah pasti ada ganjaran dan pertambahan pahala. Dan harus juga kembali kepada urusan duniawi kerana sahur memberikan kekuatan kepada badan untuk berpuasa dan memudahkannya tanpa rasa terbeban." (Ihkam al-Ahkam)
Ibn Hajar berkata: "Sesungguhnya pada sahur itu tercapai keberkatan dari pelbagai aspek: mengikut sunnah, menyalahi Ahli Kitab, menguatkan badan untuk ibadah, menambah kecergasan, mengelak dari akhlak buruk yang dicetuskan oleh kelaparan, memberi peluang bersedekah kepada orang yang meminta pada waktu itu atau berkumpul bersamanya untuk makan, mengambil peluang berzikir dan berdoa pada waktu yang diharapkan mustajab, serta memberi kesempatan berniat puasa bagi mereka yang terlupa niat sebelum tidur." Fathul-Bari

2.    Sahur merupakan amalan yang dikhususkan kepada umat ini (umat Nabi Muhammad s.a.w.) sahaja.

Daripada 'Amru bin al-'Aas r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: "Pemisah antara puasa kita dengan puasa Ahli Kitab ialah makan sahur." Riwayat Muslim

Al-Khattabi berkata, maksud sabda Rasulullah s.a.w. itu ialah menggalakkan supaya bersahur. Juga suatu perisytiharan bahawa agama ini mudah, tiada kesukaran padanya. Sedangkan Ahli Kitab, apabila mereka telah tidur selepas berbuka, tidak halal lagi bagi mereka untuk makan dan minum. Begitulah juga pada permulaan puasa diwajibkan ke atas umat Nabi s.a.w. Kemudian Allah 'Azza wa Jalla nasakhkan dan diberi kelapangan makan dan minum sehingga waktu fajar." (Ma'alim as-Sunan)

3.    Allah Ta'ala serta para malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur.

Daripada Abi Sa'eid al-Khudriy r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: "Sahur seluruhnya barakah. Maka jangan kamu tinggalkan walaupun dengan hanya meminum seteguk air kerana sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla serta para malaikatNya berselawat ke atas orang yang bersahur." Riwayat Ahmad.

Sahur sunat dilewatkan. Daripada Anas bin Malik r.a. daripada Zaid bin Thabit r.a. katanya: "Kami bersahur bersama Nabi s.a.w. Kemudian Baginda bangkit untuk menunaikan solat." Aku (Anas) bertanya: "Berapa lama masa antara azan dengan sahur?" Zaid menjawab: "Sekadar 50 ayat." Riwayat al-Bukhari
Imam an-Nawawi berkata: "Apa yang diceritakan oleh Zaid itu memberi galakan supaya dilewatkan sahur sehingga hampir-hampir masuk waktu fajar." Syarah Sahih Muslim

Ibn Hajar berkata: "Yang dikatakan 50 ayat itu adalah ayat yang  sederhana, tidak panjang dan tidak pendek, tidak baca dengan laju dan tidak juga dengan lambat." Fathul-Bari

Ibn Abi Jamrah berkata: "Rasulullah s.a.w. memerhatikan apa yang paling mesra dengan umatnya, maka itu yang dilakukannya. Sekiranya baginda tidak bersahur, pasti mereka akan ikut, maka itu menyusahkan mereka. Begitu juga sekiranya baginda bersahur di waktu tengah malam, nescaya sukar bagi setengah mereka yang tidak dapat bangun dari tidur." (Bahjah an-Nufus)

Makanan yang paling afdhal untuk sahur adalah tamar. Daripada Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: "Sebaik-baik sahur mukmin itu adalah tamar." Riwayat Abu Daud

At-Toyyibi berkata: "Baginda memuji tamar pada waktu ini kerana pada sahur itu sendiri barakah. Dan mengkhususkan tamar pula barakah atas barakah supaya permulaannya barakah dan akhirnya pun barakah."

Apabila terdengar azan, di tangan masih ada makanan, apa yang perlu dilakukan?
Daripada Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: "Apabila salah seorang kamu mendengar azan sedangkan di tangannya ada bekas makanan, maka janganlah dia meletakkan bekasnya itu sehingga dia menyelesaikan hajatnya daripada bekas itu." Riwayat Ahmad dan lain-lain
Ketika mengulas hadis ini, al-Khattabi berkata: "Hadis ini harus difahami bersama sabdanya (di dalam hadis lain) bermaksud: "Sesungguhnya Bilal azan di waktu masih malam. Maka makan dan minumlah sehingga Ibn Ummi Maktum azan." Atau difahami maknanya bahawa seseorang itu mendengar azan pada hal dia ragu sama ada telah masuk waktu subuh atau belum seperti keadaan langit yang masih gelap dan dia tidak yakin azan itu benar-benar menandakan waktu fajar telah masuk kerana dia tidak nampak tanda-tandanya. Dia percaya muazzinpun melaungkan azan dalam keadaan tidak jelas tanda fajar. Adapun sekiranya dia yakin telah masuk waktu subuh, maka tidak perlulah dia menunggu azan dilaungkan kerana dia disuruh berhenti makan dan minum apabila telah nyata garisan putih dan garisan hitam kerana fajar."

Waktu Imsak

Waktu imsak, iaitu berhenti makan dan minum adalah apabila terbit fajar yang menandakan masuknya waktu subuh. Firman Allah Ta'ala bermaksud: "dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih (cahaya siang) dari benang hitam (kegelapan malam), iaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam (maghrib)…” (Al-Baqarah:187)

Aisyah r.a. berkata: “Sesungguhnya Bilal azan di waktu masih malam. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: “Makanlah dan minumlah sehingga Ibn Ummi Maktum azan. Sesungguhnya dia (Ibn Ummi Maktum) tidak azan kecuali fajar telah terbit.” Al-Qasim berkata: “Dan tidak ada jarak antara azan mereka berdua kecuali yang ini naik dan yang ini turun.” Riwayat al-Bukhari

Ibn Abd al-Barr berkata, hadis itu menunjukkan bahawa sahur itu adalah sebelum subuh kerana baginda berkata “sesungguhnya Bilal azan di waktu malam”. Kemudian baginda melarang mereka makan ketika Ibn Ummi Maktum azan. Ini merupakan ijmak seluruh ulamak kecuali A’masy yang pelik, iaitu puasa bermula dari terbit fajar hingga maghrib.
Dan ulamak semuanya sepakat bahawa sesiapa yang telah yakin masuk waktu subuh, tidak harus lagi baginya makan dan minum selpas itu.

An-Nawawi berkata: “Hadis-hadis ini menerangkan bahawa fajar yang berkaitan dengan hukum puasa ialah fajar kedua, iaitu fajar sodiq.” Syarah Sahih Muslim

Ibn Hajar berkata: “Antara bid’ah yang mungkar ialah apa yang direka pada zaman ini, iaitu dengan melaungkan azan sebelum subuh di dalam bulan Ramadhan sekitar sepertiga jam. Mereka memadamkan lampu-lampu sebagai alamat haram makan bagi orang yang hendak berpuasa. Mereka mendakwa bahwa perbuatan itu adalah suatu langkah berjaga-jaga dan berhati-hati dalam ibadah.” Fathul-Bari


Thursday, June 12, 2014

Doa Memohon Perlindungan dari Musuh, Sihir, Binatang Buas dan Kesusahan-kesusahan

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ


قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَد. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ


قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ


بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، حسبي الله، تَوَكّلْتُ عَلَى اللهِ، مَا شَاءَ اللهُ لَا يَأْتِي بِالْخَيْرِ إِلَّا اللهُ، مَا شَاءَ اللهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللهُ، حَسْبِي اللّهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللّهِ مُنْتَهَى، وَلَا دُونَ اللهِ مَلْجَأٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، تَحَصّنْتُ بِاَللّهِ الْعَظِيمِ، وَاسْتَغَثْتُ بِالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ، واحْفَظْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ، وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا، فَلَا نَهْلِكُ وَأَنْتَ ثِقَتُنَا وَرَجَاؤُنَا، اللَّهُمَّ اعْطِفْ عَلَيْنَا قُلُوبَ عِبَادِكَ وَإِمَائِكَ بِرَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين


تَحَصّنْتُ بِاَللّهِ الّذِي لَا إلَهَ إلّا هُوَ إلَهِي وَإِلَهِ كُلّ شَيْءٍ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبّي وَرَبّ كُلّ شَيْءٍ، وَتَوَكّلْتُ عَلَى الْحَيّ الّذِي لَا يَمُوتُ، وَاسْتَدْفَعْتُ الشّرّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّهِ، حَسْبِي اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، حَسْبِي الرّبّ مِنْ الْعِبَادِ، حَسَبِي الْخَالِقُ مِنْ الْمَخْلُوقِ، حَسَبِي الرّازِقُ مِنْ الْمَرْزُوقِ، حَسْبِي الّذِي هُوَ حَسْبِي، حَسْبِي الّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، حَسْبِي اللّهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللّهِ مَرْمَى، حَسْبِي اللّهُ لَا إلَهَ إلّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكّلْت وَهُوَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 


اللهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلا تَكِلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفةَ عينٍ، وأَصْلِح لِي شَأنِي كُلّه, لاَ إلَه إلاّ أنت


تَحَصّنْتُ بِالْحَيّ الّذِي لَا يَمُوتُ، وَرَمَيْتُ كُلَّ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلّا بِاَللّهِ، وَأَصْبَحْتُ فِي جِوَارِ اللهِ الَّذِي لَا يُرَامُ وَلَا يُسْتَبَاحُ، وَحِمَى اللهِ الْكَرِيمِ وَذِمَّتِهِ الَّتِي لَا تُخْفَرُ، وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَتَوَكّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاتَّخَذْتُ دَلِيلًا مَا شَاءَ اللهُ ، لَا قُوّةَ إلّا بِاَللّهِ، حَسْبِي اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل


تَحَصّنْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَالجَبَرُوتِ، وَاعْتَصَمْتُ بِرَبِّ الْمَلَكُوتِ، وَتَوَكّلْتُ عَلَى الْحَيّ الّذِي لَا يَمُوتُ ، اصْرِفْ عَنَّا الْأَذَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير. (يقول ذلك ثلاثا

Wednesday, June 04, 2014

Perumpamaan

Rasulullah s.a.w. berkata kepada para sahabat r.a. maksudnya: "Sesungguhnya perumpamaan antara aku, kamu dan dunia seperti satu kaum. Mereka berjalan merentasi padang pasir yang luas. Sehingga mereka sampai pada suatu kawasan, mereka tidak tahu adakah jalan yang telah mereka lalui lebih jauh, atau destinasi yang hendak dituju lebih jauh. Bekalan yang mereka bawa telah habis. Binatang tunggangan telah mati. Di hadapan mereka laluan sukar yang tidak diketahui jaraknya. Bekalan tidak ada, kenderaanpun tidak ada.  Mereka yakin riwayat mereka pasti berakhir di situ. Tiba-tiba, muncul seorang lelaki berkeadaan basah. Titik-titik air  menitis dari kepalanya. Apabila terpandang lelaki itu, mereka berkata: "Lelaki itu tentu datang dari kampung yang berhampiran. Keadaannya menunjukkan kampungnya tidak jauh dari sini!"

Apabila lelaki itu mendekati mereka, dia berkata: "Apa hal kamu?"
Mereka menjawab:  "Seperti yang engkau lihat!"
Lelaki itu berkata: "Sekiranya aku tunjukkan kamu tempat air yang jernih dan nyaman serta taman-taman yang menghijau, apa yang hendak kamu lakukan?"
Mereka menjawab: "Kami akan ikut engkau dan tidak akan membantah walau sedikitpun."
Lelaki itu berkata lagi: "Kalau begitu, berikan janji dan sumpah setia kamu dengan Nama Allah!"

Maka mereka semua berjanji dan bersumpah setia dengan Nama Allah, mereka tidak akan menderhakai lelaki itu sedikitpun. Setelah itu, lelaki itupun membawa mereka ke satu kawasan yang mempunyai air dan taman yang hijau. Tinggallah mereka di situ sekian lama dengan izin Allah.

Kemudian, tiba-tiba lelaki itu berkata: "Wahai kalian semua, kita akan berangkat sekarang."
Mereka bertanya dalam keadaan terpinga-pinga: "Ke mana?"
Lelaki itu berkata: "Ke tempat yang ada air lain daripada air kamu ini, dan taman-taman yang lain daripada taman kamu ini."
Sebahagian besar daripada mereka berkata: "Demi Allah, dulu kami tidak pernah menyangka ada tempat seperti ini sehingga kami benar-benar menemuinya. Kami tidak fikir kehidupan yang lebih baik daripada ini!"

Sekumpulan yang kecil dari kalangan mereka berkata: "Tidakkah kamu telah berjanji dan bersumpah setia dengan lelaki ini dengan Nama Allah bahawa kamu tidak akan mencanggahinya sedikitpun? Sesungguhnya dia telah bercakap benar dengan kamu kali pertama dahulu. Maka demi Allah dia pasti bercakap benar juga pada kali ini."

Maka sebahagian yang kecil itu berangkat mengikutinya. Manakala sebahagian yang besar terus menetap di situ. Tidak lama selepas itu mereka diserang musuh. Di antara mereka ada yang ditawan dan ada yang dibunuh."

Dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya dan Abdullah bin al-Mubarak di dalam "Az-Zuhd".

Monday, June 02, 2014

Dr Munir Ghadhban

1 Jun 2014 – Makkah al-Mukarramah

Telah kembali ke Rahmatullah mantan Muraqib Aam Jamaah Ikhwan Muslimin Suria (Syria), Dr Munir Ghadhban di hospital tempat dia menerima rawatan setelah mengalami kesakitan yang lama.

Beliau merupakan seorang pemikir dan pendakwah yang aktif.

Lahir di al-Tall, Damsyiq tahun 1942.
Mendapat ijazah pertama dalam bidang syari'ah dari universiti Damsyiq tahun 1967. Diploma dalam pendidikan dari universiti yang sama tahun 1968. Sarjana dalam bidang Bahasa Arab dari Ma'had Buhuth wa Dirasat Arabiyyah, Cairo tahun 1972 dan doktor palsafah dalam bidang Bahasa Arab dari universiti al-Quran al-Karim, Sudan tahun 1997.

Beliau telah menulis beberapa buah buku. Yang paling masyhur ialah al-manhaj al-haraki lil-sirah an-nabawiyyah, fiqh as-sirah an-nabawiyyah, at-tarbiah al-jihadiyyah, at-tarbiah al-qiadiyyah, at-tarbiah al-jama'eiyyah, at-tarbiah as-siasiyyah. Buku al-manjah al-haraki lil-sirah an-nabawiyyah telah diterjemah ke bahasa Turki dan mendapat sambutan yang sangat hebat sehingga diulang cetak berpuluh kali. Buku fiqh as-sirah an-nabawiyyah pula mendapat anugerah khas Sultan Brunei pada thaun 2000.

Beliau menjadi Muraqib Aam jamaah Ikhwan Muslimin Suria tahun 1885. Juga memegang jawatan ketua majlis syura jamaah selama beberapa tahun. Beliau terpaksa berhijrah dan menetap di Saudi selepa berlaku bertembungan antara rejim Syria dengan jamaah mengikut akta 49 yang diluluskan pada tahun 1980. Menurut akta itu, semua mereka yang menganggotai tanzim Ikhwan dijatuhi hukuman bunuh.

Sumber:

Dia telah pergi mengadap Penciptanya dengan meninggalkan jasa dan sumbangan yang tidak ternilai. Kita bagaimana?