Tuesday, March 27, 2007

Jati Diri Melayu

Manusia, tidak kira apa bangsa berasal dari keturunan yang sama. Allah Yang Maha Pencipta menjadikan mereka pelbagai bangsa dan puak supaya saling berkenalan dan berkasih sayang. Firman Allah bermaksud:
”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Al-Hujurat:13
Kepelbagaian bangsa, bahasa, budaya dan warna melambangkan kekuasaan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan di dalam sepotong ayat yang bermaksud:
”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” Ar-Ruum:22
Setiap bangsa ada kelebihan tersendiri. Namun kelebihan itu bukan untuk dibangga-banggakan. Ia juga bukan menjadi ukuran ketinggian sesuatu bangsa ke atas bangsa yang lain. Kelebihan yang ada sepatutnya digabung jalin sehingga terbentuk satu kesatuan yang dinamakan ummah.
Melayu adalah satu bangsa yang kebanyakannya tinggal di semenanjung tanah Melayu serta sebahagian daripada Sumatra dan Borneo. Menurut perlembagaan Persekutuan, terdapat tiga ciri utama bangsa Melayu; beragama Islam, bertutur dalam Bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
Gabungan tiga unsur ini membentuk suatu identiti yang unggul dan ampuh. Itulah jati diri Melayu yang asli, tulin dan murni. Jati diri yang mesti dipertahankan, dicontohi dan diteladani.
Perlembagaan telah meletakkan agama Islam sebagai teras pengenalan bangsa Melayu. Manusia sememanya tidak dapat dipisahkan dari agama. Agama mengangkat darjat manusia dan menjadikan kehidupan mereka lebih bermakna. Bayangkan manusia yang tidak beragama! Mereka tidak mengenali siapa pencipta mereka, siapa yang menganugerahkan hidup ini kepada mereka. Mereka tidak mengetahui dari mana mereka datang, ke mana mereka akan pergi dan untuk apa mereka hidup di atas muka bumi ini. Manusia seperti ini, tidak syak lagi merupakan makhluk yang paling rugi. Hidup mereka tidak mempunyai apa-apa erti selain memenuhi keperluan dan keinginan jasadiyah semata-mata. Lantaran itu taraf mereka tidak ubah seperti haiwan, bahkan lebih hina lagi. Firman Allah s.w.t. bermaksud:
”Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” Al-A’raf : 179
Manusia yang tidak beragama adalah manusia yang tidak mempunyai jati diri dan tidak bertamadun. Sejarah telah membuktikan bahawa Islam telah berjaya memacu manusia ke puncak ketamadunanan yang paling tinggi. Di dalam Islam manusia menemui jati diri mereka yang hakiki. Islam mengajar mereka erti kemanusiaan dan menjamin hak-hak asasi mereka. Kebebasan, persaudaraan, persamaan dan keadilan bukan sahaja dicanang dan dilagukan sebagai retorik, sebaliknya prinsip-prinsip kemanusiaan yang murni itu diadun sebati di dalam diri setiap orang dari kalangan umatnya dan dicanai indah sehingga terpapar megah di persada sejarah. Sesungguhnya dunia tidak pernah menyaksikan satu umat yang lebih tinggi nilai budi dan akhlaknya selain daripada umat Islam.
Aspek kedua yang mesti dipertahankan ialah bahasa Melayu. Bahasa tidak dapat dipisahkan daripada bangsa. Pepatah Melayu mengatakan bahasa jiwa bangsa. Perhatikan firman Allah di dalam surah ar-Ruum ayat 22 yang bermaksud:
”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu...”
Kita dapati Allah tidak memisahkan antara bahasa dengan bangsa. Bahasamu berbeza dan warna kulitmu (bangsamu) berbeza. Di dalam ayat lain Allah berfirman maksudnya:
”Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.....” Ibrahim : 4
Ayat ini jelas menyatakan bahawa bagi setiap bangsa itu bahasa yang berbeza. Penyampaian sesuatu maklumat lebih mudah di terima dan difahami oleh sesuatu kaum seandainya maklumat itu disampaikan dengan perantaraan bahasa mereka sendiri.
Kekuatan sesuatu bahasa terletak pada keupayaannya menjadi wahana ilmu yang dilambangkan menerusi penulisan. Bahasa Melayu mempunyai Keunikan tersendiri. Sebahagian besar perkataannya diadaptasi daripada Bahasa Arab, manakala tulisannya menggunakan huruf Arab. Tulisan jawi yang disesuaikan daripada tulisan al-Quran ini menyenangkan masyarakat membaca Al-Quran dan mempelajari isi-isi naskhah kitab-kitab agama. Pembacaan Al-Quran dan kitab-kitab itulah yang memperkembangkan sahsiah, keyakinan diri, keimanan, memperteguhkan semangat, jati diri dan kecintaan terhadap agama, bangsa dan tanahair.
Yang ketiga adalah adat istiadat Melayu. Adat bermaksud peraturan yang sudah diamalkan turun temurun di dalam sesuatu masyarakat sehingga menjadi hukum dan peraturan yang mesti dipatuhi.
Apabila kita berbicara tentang adat Melayu, kita tidak boleh lupa aspek pertama dan kedua di atas. Agama orang Melayu adalah Islam. Maka adat Melayu semestinya berlandaskan ajaran Islam atau sekurang-kurang tidak bercanggah dengan prinsip Islam.
Adat serta kelakuan buruk yang dikaitkan dengan bangsa Melayu mestilah ditolak. Ia sama sekali tidak menggambarkan sahsiah dan jati diri Melayu.
Orang Melayu memang kuat berpegang kepada adat sehingga timbul ungkapan ’biar mati anak jangan mati adat’. Ungkapan ini mungkin ada kewajarannya kerana apabila kita meneliti beberapa peribahasa Melayu yang ada kaitan dengan adat, kita dapati adat yang dipertahankan bermati-matian itu adalah adat yang berlandaskan Syari’ah. Sebagai contoh:
Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Maksudnya: Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. (Peribahasa lain yang sama makna: Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat.).
Adat memakai, syarak mengata. Maksudnya: Adat yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan dan tidak selaras dengan keadaan masa tidaklah guna dipertahankan, kerana adat harus takluk kepada hukum syarak.
Adat penuh ke atas, syarak penuh ke bawah. Maksudnya: Adat itu sebutan yang besar, tetapi boleh diperlonggarkan, sedangkan hukum Tuhan tidak boleh diubah-ubah dan orang mesti mematuhinya.
Akhirnya, dalam hal mencari jati diri, orang tua-tua ada berpesan jangan bercermin di air keroh, ertinya jangan cuba meniru perkara yang buruk dan yang kurang baik.

17 Mac 2007
27 Safar 1428

Friday, March 23, 2007

Faktor Kelemahan dan Kekuatan Umat Islam

Hari ini umat Islam di seluruh pelusuk dunia dianggap lemah. Orang Islam dituduh lebih sukakan keganasan dari keamanan dan keharmonian. Di Malaysia sendiri kaum bumiputera yang majoritinya beragama Islam masih terlalu jauh pencapaian mereka baik dari segi pendidikan, sosial dan pegangan ekonomi.

Di manakah silapnya? Padahal kita semua mengetahui bahawa Allah telah mengutus Nabi Muhammad S.A.W. untuk menjadi contoh bagi seluruh umat yang beriman.

Sekiranya umat Islam benar-benar mengambil Rasulullah S.A.W. sebagai ikutan pastinya mereka tidak akan ketinggalan dalam segenap bidang. Penulis buku “Think and Grow Rich” (Napoleon Hill, 1937) menyebut secara spesifik telah mengambil contoh kegigihan yang ada dalam diri Rasulullah S.A.W. sebagai penyebab kenapa Islam berkembang dan berjaya sehingga ke hari ini. Sekiranya orang bukan Islam mengakui kewibawaan Rasulullah S.A.W. sebagai satu faktor yang menentukan kejayaan, sewajarnyalah kita sebagai umat Islam yang sedang merayakan hari ulangtahun kelahirannya merenungi sejauh mana kita telah menghayati segala ajaran baginda di dalam kehidupan kita.

Satu lagi bukti menunjukkan betapa orang bukan mengakui kehebatan yang ada pada orang Islam ialah kisah ketika mana Raja Parsi menghantar utusan kepada Maharaja China untuk meminta bantuan setelah tentera muslimin berjaya membuka kota Madain. Lalu utusan tersebut menceritakan kepada Maharaja China perihal tentera muslimin yang dapat menundukkan tentera Parsi sedangkan bilangan tentera Parsi jauh lebih ramai berbanding tentera muslimin. Maka berlakulah dailog di antara Maharaja China dengan utusan Raja Parsi.

Maharaja China: Adakah mereka menunaikan janji-janji mereka?

Utusan Parsi: Ya.

Maharaja China: Apakah yang mereka katakan sebelum mereka memerangi kamu?

Utusan Parsi: Mereka menyeru kami memilih satu antara tiga, mengikut agama mereka atau membayar jizyah dan perlindungan atau perang.

Maharaja China: Bagaimana ketaatan mereka kepada ketua mereka?

Utusan Parsi: Mereka taat kepada ketua mereka.

Maharaja China: Apakah yang mereka halalkan dan apakah yang mereka haramkan?

Utusan Parsi: Mereka mengharamkan perkara-perkara yang sesat, buruk, jijik dan segala bentuk kejahatan.

Maharaja China: Adakah mereka menghalalkan apa yang telah mereka haramkan dan mengharamkan apa yang telah mereka halalkan.

Utusan Parsi: Tidak. Mereka meyakini Syariat mereka adalah kekal selama mana wujudnya langit dan bumi. Mereka berpegang tiada ketaatan kepada hamba dalam perkara yang menyanggah Pencipta.

Maharaja China: Sesungguhnya mereka tidak akan hancur selama-lamanya. Sehinggalah mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Lantas Maharaja China mengutuskan suratnya kepada Raja Parsi dengan katanya: “Sesungguhnya aku tidak keberatan untuk mengutus kepada kamu tentera yang awalnya di Maru (salah satu kota di Parsi) dan akhirnya di China. Tetapi, mereka (tentera muslimin) sebagai mana yang diceritakan oleh utusan kamu. Jikalau mereka ingin merata gunung, pasti mereka akan mampu meratakannya. Jika mereka membentengi jalan (laluan tentera China), mereka akan menhancurkan kami selama mana mereka berakhlak sebagaimana yang diceritakan oleh utusan kamu. Oleh itu menyerahlah kepada mereka dengan cara damai. Janganlah kamu menyerang mereka selama mana mereka tidak menyerang kamu”.

Tidak syak lagi umat Islam sememangnya mempunyai kekuatan tersendiri yang tidak bisa dicabar selagi mana mereka berpegang kepada Syari’at yang dibawa oleh Rasulullah S.A.W. Kekuatan ini pastinya tidak terbentuk dalam masa satu hari satu malam. Ia melalui satu proses pendidikan berterusan yang tidak pernah mengenal jemu berlandaskan kaedah serta pendekatan yang bijaksana dan bersepadu.

KAEDAH DAN PENDEKATAN RASULULLAH S.A.W.

Kaedah dan pendekatan baginda boleh digariskan seperti berikut:

Hakikat manusia. Al-Quran telah menjelaskan bahawa manusia adalah:

Makhluk istimewa yang dimuliakan Allah dengan pelbagai kelebihan. Firman Allah S.W.T. bermaksud: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. Al-Isra’:70

Boleh menerima perubahan. Firman Allah S.W.T. bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…” Ar-Ra’d:11. Ayat ini menjelaskan bahawa sesiapa sahaja boleh mengubah nasibnya dengan mengubah keadaan yang ada dalam dirinya. Apakah keadaan yang boleh diubah? Pastinya bukan paras rupa dan warna kulit. Sebaliknya apa yang boleh diubah ialah sikap dan cara berfikir.

Kedudukannya sebagai hamba kepada Yang Esa. Meskipun manusia diberikan kelebihan-kelebihan tertentu berbanding makhluk-Nya yang lain namun ini tidak mengubah hakikat dirinya sebagai hamba yang mesti tunduk dan patuh kepada segala perintah dan arahan Tuannya. Firman Allah S.W.T. bermaksud: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engakulah kami mohon pertulungan”. Al-Fatihah:5

Tetap matlamat. Berdasarkan hakikat di atas, maka Rasulullah S.A.W. menegaskan bahawa manusia hanyalah mempunyai matlamat yang satu sahaja dalam hidup ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla di dalam firman-Nya yang bermaksud: “Katakanlah: “Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. Al-An’am:162

Jalan yang jelas. Untuk sampai ke sesuatu destinasi dengan cepat, tepat dan selamat jalannya mestilah lurus, tidak berbelit dan bersimpang siur. Dalam hal ini Rasulullah S.A.W. bergantung sepenuhnya kepada wahyu yang diterimanya dari Allah S.W.T. kerana ia merupakan jalan yang benar dan lurus. Baginda tidak sedikitpun meragui apa yang diperintahkan Allah kepadanya: “Maka berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus”. Az-Zukhruf: 43. Al-Quran mengajar Rasulullah S.A.W. mendidik umatnya dengan cara:

Beransur-ansur (tadarruj) “Dan Al-Quran itu telah Kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian”. Al-Isra’:106

Praktikel. Setiap ayat yang duturunkan bersesuaian dengan masa, keadaan dan suasana. Apabila selesai sahaja sesuatu ayat dibacakan mereka terus laksanakan tanpa bantahan atau bertangguh.

Mengutamakan kasih sayang dan keampunan berbanding kemurkaan dan hukuman.

Menggariskan ciri-ciri mereka yang berjaya dengan jelas dan terperinci. Firman Allah S.W.T. bermaksud: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa yang mencari selain daripada itu mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga firdaus. Mereka kekal di dalamnya” Al-Mu’minun:1-11

Wanita dan Pembangunan Ummah

Manusia diciptakan dari satu jiwa, iaitu Adam a.s. Daripadanya Allah ciptakan Hawa sebagai pasangan untuknya. Dan daripada keduanya Allah ciptakan manusia pelbagai bangsa dan warna yang terdiri dari lelaki dan wanita, bertaburan di serata pelusuk dunia. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah yang bermaksud: “Hai sekelian manusia! Bertaqwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Dan Dia menciptakan daripada jiwa itu pasangannya. Dan Dia telah kembang biakkan daripada keduanya keturunan yang ramai dari lelaki dan perempuan”. An-Nisaa’:1.

Oleh kerana lelaki dan wanita berasal dari satu jiwa, maka Islam meletakkan ke atas bahu kedua-duanya tugas yang sama berat di dalam mengabdikan diri kepada Allah, membina dan membangunkan umat. Firman Allah bermaksud: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah penulung kepada sebahagian yang lain; mereka menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, meraka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya”. At-Taubah:71.

Justru apabila kita meneliti setiap kebangkitan dan kemajuan yang dicapai oleh sesuatu umat, pasti akan kita temui nama-nama kaum wanita sebaris dengan nama-nama kaum lelaki.

Umpamanya, Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail a.s. diketahui sebagai orang yang bertanggungjawab mendirikan Kaabah, Rumah Allah yang dimuliakan, kiblat orang Islam ketika bersembahyang, maka apa kurang dengan jasa isterinya Hajar yang membuka Kota Mekah, tapak tempat berdirinya bangunan Kaabah? Sesungguhnya ketabahan serta pengorbanan Hajar tidak harus dilupakan. Bayangkan betapa sepi hatinya ditinggalkan suami tersayang bersama anak kecil yang belum mengerti apa-apa, di suatu lembah yang kering tandus, betapa keperitan yang dialaminya apabila melihat alam sekeliling yang gelap gelita ketika malam menjelma. Tiada suara yang kedengaran kecuali denyutan jantungnya dan tangisan bayinya yang kehausan. Demikian kehendak serta ketentuan takdir Yang Maha Kuasa; tertegaknya kota suci yang mulia atas keimanan dan ketabahan hati seorang wanita!

Dari lembaran sejarah kota suci Makkah, kita beralih kepada sejarah kebangkitan Bani Israel. Setelah sekian lama hidup tertindas di bawah penguasaan Firaun yang zalim, Allah Ta’ala menghendaki kebebasan dan kemuliaan untuk mereka melalui Musa a.s.

Musa dilahirkan dalam suasana yang amat gawat. Maharaja Firaun sedang mengganas membunuh setiap bayi lelaki yang baru lahir akibat percaya kepada telahan seorang tukang sihir yang mendakwa seorang bayi lelaki yang dilahirkan pada waktu itu bakal menggoncang keutuhan singgahsana kebesarannya.

Bagaimana Musa terselamat dari angkara Firaun yang durjana itu? Siapakah yang bertanggungjawab menyelamatkannya?

Sesungguhnya yang bertanggungjawab secara langsung melindungi nyawa Musa adalah wanita!

Wanita-wanita yang berjasa itu terdiri dari bondanya, kekandanya dan bonda angkatnya, permaisuri Firaun sendiri.

Renungkan urutan detik-detik peristiwa penuh kecemasan yang dilalui oleh seorang bayi yang belum mengerti apa-apa serta peranan, kebijaksanaan dan ketabahan yang ditunjukkan oleh bondanya, kekandanya dan bonda angkatnya. Firman Allah Ta’ala bermaksud:

“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: “Susukanlah dia. Dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya (dari angkara Firaun), maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau berasa bimbang dan jangan pula berdukacita. Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan Kami akan melantiknya menjadi salah seorang dari rasul-rasul Kami”. Al-Qasas:7

Berbekalkan iman yang kental kepada janji Allah ‘Azza wa Jalla, ibu yang penyayang ini rela melepaskan bayinya yang suci ke dalam sungai dan melihatnya dengan penuh rasa pilu dan sayu yang tidak terungkapkan.

“Dan (sepeninggalannya) hati ibu Musa menjadi kosong! Sesungguhnya dia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan berterus terang jika tidaklah Kami kuatkan hatinya (dengan perasaan sabar dan tenang tenteram), supaya tetaplah dia dari orang-orang yang percaya (akan janji Allah)”. Al-Qasas:10

Dengan keimanan dan ketabahan hati seorang ibu, Musa terselamat dari dibunuh apabila orang-orang Firaun menyerbu dan menggeledah rumahnya mencari bayi lelaki yang baru lahir!

Namun, ancaman maut belum berakhir. Sekali lagi Musa terperangkap. Dia dipungut oleh orang-orang Firaun lantas dengan segera mempersembahkan bayi yang tidak berdosa itu kepadanya. Pastinya Firaun tidak berlengah memerintahkan agar bayi itu dibunuh sebagaimana ribuan bayi yang telah dibunuh sebelumnya. Lalu siapakah yang menghalang Firaun dari melakukan perbuatan kejam itu? Tidak lain seorang wanita yang bijaksana: Asiah, permaisurinya. Allah berfirman maksudnya:

“Dan (tatkala melihat bayi itu) berkatalah isteri Firaun: “(Semoga ia menjadi) cahaya mata bagiku dan bagimu; janganlah kamu membunuhnya; mudah-mudahan ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak”. Al-Qasas:9

Dengan pujuk rayu seorang wanita, Musa terselamat. Pastinya dia bukan sebarang wanita. Jika tidak masakan dia berani mencanggahi keputusan sang maharaja yang zalim dan bengis! Dia adalah wanita yang pintar, cekal dan bersamangat kental.

Kemudian sekali lagi Musa menghadapi saat-saat yang amat kritikal apabila dia hampir kebuluran kerana enggan meminum susu para wanita yang dibawa kepadanya. Maka sekali lagi muncul seorang wanita.

Gadis kecil yang diperintahkan si ibu agar memerhati dan mengekori adik kecilnya hanyut di bawa arus. Dia tidak putus-putus memerhati dari jauh dalam keadaan yang penuh waspada agar tidak timbul sebarang suasana yang mencurigakan, yang akibatnya boleh membahayakan nyawa adik kesayangannya. Apabila mengetahui keluarga diraja sedang dihimpit kebuntuan melayan kerenah si bayi yang tidak mahu disusui, dia segera mengatur strategi. Dia menawarkan diri kepada pihak istana untuk mencarikan seorang wanita yang boleh menyusui dan mengasuh bayi istimewa itu.

“Dan Kami jadikan dia (Musa) dari mulanya enggan menyusu dengan perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya. (Melihatkan hal itu) kakaknya berkata: “Mahukah aku tunjukkan kamu kepada penduduk sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu serta mereka tulus ikhlas kepadanya?” Al-Qasas:12

“Maka dengan jalan itu Kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenang tenteram hatinya dan tidak berdukacita; dan supaya dia mengetahui bahawa janji Allah (untuk menyelamatkannya) adalah benar……” Al-Qasas:13

Demikian kebangkitan seorang rasul yang ditakdirkan oleh Allah untuk menyelamatkan kaumnya yang sekian lama ditindas oleh penguasa yang zalim. Suatu kebangkitan yang terpaksa menempuhi detik-detik yang mendebarkan bermula dari saat kelahirannya. Apa yang perlu diperhatikan ialah betapa setiap kali melewati saat kecemasan, dia diselamatkan oleh seorang perempuan.

Wednesday, March 07, 2007

Palestin

Allah s.w.t. telah mentakdirkan Palestin menjadi bumi yang diberkati. Bumi tempat bertapaknya sebahagian besar daripada para nabi dan rasul. Bumi yang banyak menyaksikan perjuangan dan ketabahan para pendokong kebenaran dan keadilan menentang kedurjanaan dan kezaliman manusia yang tidak mengenal erti kemanusiaan.

Keberkatan bumi Palestin dinyatakan di dalam al-Quran berulang kali.

Antaranya firman Allah yang bermaksud:

“Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil haram ke Masjidil Aqsa yang Kami berkati sekelilingnya, untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” Al-Isra’:1
“Dan Kami selamatkan dia dan sepupunya Nabi Lut ke negeri yang Kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia”. Al-Anbia’:71
“Dan di antara tempat tinggal mereka dengan bandar yang Kami limpahkan berkat kepadanya, Kami adakan beberapa buah bandar yang jelas kelihatan, dan Kami tentukan jarak perjalanan di antaranya. Berjalanlah kamu di negeri itu pada bila-bila masa yang kamu suka, malam dan siang, dengan aman”. Saba’:18
“Dan Kami mudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang tiupannya, bertiup menurut kehendaknya ke bumi yang Kami limpahi berkat padanya; dan adalah Kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”. Al-Anbia’:81
“Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu di daerah timur bumi dan di daerah baratnya, yang Kami telah melimpahkan berkat kepadanya”. Al-A’raf:137

Menurut tafsir Ibn Kathir, maksud bumi yang diberkati atau yang dilimpahi berkat padanya di dalam ayat-ayat di atas ialah Negeri Syam yang mana Palestin adalah sebahagian daripadanya. Keberkatan negeri Syam adalah meliputi keberkatan lahiriah dan maknawiah. Dari sudut lahiriah bumi itu subur dan ditumbuhi pelbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Manakala dari sudut maknawiah, Palestin merupakan bumi anbia’ dan mursalin (nabi dan rasul). Di situ hidupnya Nabi Ibrahim, Ishak, Ya’qub, Yusuf, Lut, Daud, Sulaiman, Soleh, Zakariya, Yahya dan Isa ‘alaihimus-salam. Nama-nama mereka semuanya termaktub di dalam al-Quran. Malah ramai lagi nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang tidak disebut nama mereka di dalam al-Quran, diutus Allah s.w.t. silih berganti untuk pemimpin mereka di situ.

Di dalam satu ayat lain Allah s.w.t. menyifatkannya sebagai bumi suci (الارض المقدسة). Firman Allah s.w.t. bermaksud:
“(Musa berkata): Wahai kaumku, masuklah ke Tanah Suci (Palestin) yang telah diperintahkan oleh Allah untukmu; dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang, (kalau kamu undur) maka kamu kelak menjadi orang yang rugi (di dunia dan di akhirat)”. Al-Maidah:21

Lantaran itu, apabila seorang muslim membaca al-Quran dia akan merasai pertalian yang sangat kuat antara dirinya dengan bumi itu kerana di situlah tercetus medan pertarungan antara hak batil. Di situlah para nabi dan rasul-rasul Allah mengangkat panji-panji Tauhid, menyeru dan membimbing manusia agar menyembah Allah Yang Esa. Dan beriman kepada nabi dan rasul tanpa membezakan antara mereka adalah sebahagian daripada rukun iman. Ini jelas termaktub di dalam firman Allah yang bermaksud: “Katakanlah: Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami (Al-Qur'an), dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa (Taurat) dan Nabi Isa (Injil), dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka; kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka; dan kami semua adalah Islam (berserah diri, tunduk ta'at) kepada Allah semata-mata”. Al-Baqarah:136

Di bumi Palestin terletak bandar al-Quds, bandar suci ketiga bagi umat Islam selepas Makkah al-Mukarramah dan al-Madinah al-Munawwarah. Allah Ta’ala memuliakan Makkah al-Mukarramah dengan Masjid al-Haram, al-Madinah al-Munawwarah dengan Masjid al-Nabawi dan al-Quds atau Baitul-Maqdis dengan Masjid al-Aqsa.

Perkara ini diperkuatkan dengan Hadis Sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. yang mafhumnya:
“Tidak harus bersusah payah untuk musafir kecuali ke tiga buah masjid: Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi dan Masjid al-Aqsa”.

Maksud hadis di atas ialah: tidak harus bagi seorang muslim bersusah payah musafir semata-mata untuk solat di mana-mana masjid di atas muka bumi ini kecuali ke Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi dan Masjid al-Aqsa.

Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, baginda s.a.w. besabda maksudnya:
“Satu solat di dalam Masjid al-Aqsa menyamai 500 solat di masjid lain kecuali Masjid al-Haram dan Masjid al-Nabawi”.

Rasulullah s.a.w. pernah ditanya: “Masjid apakah yang pertama dibina di atas muka bumi?” Baginda menjawab: “Masjid al-Haram”. Baginda ditanya lagi: “Kemudian masjid apa?” Jawab baginda: “Masjid al-Aqsa”.

Kerana kedudukannya yang begitu mulia, terletak di bumi yang diberkati, Allah telah memilihnya untuk menjadi kiblat pertama umat Islam. Sejak difardhukan solat lima waktu pada malam isra’ dan mi’raj, Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a. bersolat mengadap ke arah Masjid al-Aqsa. Keadaan ini berterusan selama 16 atau 17 bulan selepas hijrah. Rasulullah s.a.w. tidak menukar arah qiblatnya kecuali selepas diperintah oleh Allah s.w.t. supaya berbuat demikian. Pertukaran arah qiblat terkandung di dalam firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
“Kerapkali Kami melihat engkau menengadah ke langit, maka Kami benarkan engkau mengadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram; dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang yang telah diberikan Kitab, mereka mengetahui bahawa perkara (berkiblat ke Kaabah) itu adalah benar dari Tuhan mereka; dan Allah tidak sekali-kali lalai apa yang mereka lakukan”. Al-Baqarah:144

Ayat ini turun ketika Rasulullah s.a.w. sedang solat bersama para sahabat r.a. di sebuah masjid di Madinah. Masjid yang dikenali dengan Masjid Qiblatain itu kekal dan boleh dilawati hingga sekarang.

Peristiwa paling hebat dan begitu menggemparkan pernah dialami oleh Rasulullah s.a.w. ialah isra’ dan mi’raj. Masjid al-Aqsa sekali lagi diberi penghurmatan dengan pemilihannya sebagai destinasi isra’ dan permulaan mi’rajnya. Firman Allah s.w.t. bermaksud:
“Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil haram ke Masjidil Aqsa yang Kami berkati sekelilingnya, untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan Kami. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” Al-Isra’:1

Di dalam ayat di atas, tidak disebut sebarang sifat khusus bagi Masjid al-Haram walaupun kedudukannya lebih tinggi daripada Masjid al-Aqsa. Sebaliknya ayat ini telah memberikan perhatian yang khusus kepada Masjid al-Aqsa dengan menyifatkannya sebagai ‘yang diberkati di sekelilingnya’.

Allah s.w.t. Yang Maha Berkuasa pastinya boleh jika Dia menghendaki untuk mengangkat Nabi Muhammad s.a.w. terus ke langit tanpa singgah di Masjid al-Aqsa. Sudah tentu ada hikmah tersendiri mengapa perjalanan isra’ dan mi’raj yang bersejarah itu melalui Masjid al-Aqsa.

Antara hikmah yang paling jelas ialah penegasan tentang hubungan rapat antara kedua-dua masjid tersebut. Umat Islam bertanggungjawab memelihara dan mempertahankan kesucian kedua-dua masjid itu secara serentak. Tambahan pula di dalam peristiwa isra’ dan mi’raj juga baginda dipertemukan dengan para nabi sebelumnya dan menunaikan solat sunat berjamaah bersama mereka di Masjid al-Aqsa. Secara simbolik pertemuan ini menunjukkan perpindahan kepimpinan agama ini dari Bani Israel kepada umat yang baru, rasul yang baru dan kitab suci yang baru. Kenapa upacara perpindahan ini dilakukan di Masjid al-Aqsa? Jawapannya amat jelas. Di bumi inilah kebanyakan para nabi sebelumnya dibangkitkan untuk berdakwah dan berjuang menyebarkan risalah Islam.

Kesatuan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul ditegaskan berulang kali di dalam al-Quran. Sebagai contoh, firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
“Demi buah Tiin dan Zaitun. Dan gunung Tursina. Dan negeri (Mekah) yang aman ini”. At-Tiin: 1-3

Ibnu Kathir berkata: “Sebahagian ulamak besar berkata: Perkara-perkara tersebut (buah tiin, buah zaitun, bukit tursina dan negeri yang aman) merujuk kepada tiga tempat di mana Allah s.w.t. mengutus seorang rasul dari kalangan ulil-‘azmi bagi setiap tempat itu. Ketiga-tiga rasul tersebut membawa diin yang sama. Yang pertama ialah tempat tumbuhnya tiin dan zaitun iaitu maitul maqdis, di mana Allah Mengutus Isa bin Maryam. Kedua bukit Tursina, di mana Allah berbicara secara langsung dengan Musa bin ‘Imran. Ketiga ialah Mekah yang merupakan negeri yang aman tempat lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. pembawa risalah Islam yang terakhir..

Berdasarkan tafsiran ini, ketiga-tiga perkara yang disebut itu telah menghubung kait antara orang Islam, Yahudi dan Nasrani.

Sejajar dengan kedudukannya yang begitu mulia, mata dan hati umat Islam sentiasa tertumpu ke sana. Ketika Rasulullah s.a.w. dilahirkan pada tahun 570M, Palestin berada di bawah pemerintahan kerajaan kristian Rum.

Apabila Rasulullah s.a.w. dan umat Islam berjaya menegakkan daulah Islam di Madinah dan berjaya menangkis pelbagai serangan musuh luar dan dalam, baginda mula mengatur langkah untuk memperluaskan dakwah demi membebaskan manusia dari perhambaan kepada sesama manusia dan mengembalikan mereka kepada tuan hakiki yang sepatutnya mereka memperhambakan diri. Antara yang telah dilakukan baginda ialah mengutus surat kepada penguasa dan raja-raja setiap negeri termasuk Raja Kaisar yang menguasai Palestin.

Usaha-usaha dakwah baginda diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dan dilanjutkan oleh Umar al-Khattab. Dengan dakwah dan jihad yang berterusan, akhirnya umat Islam berjaya membebaskan Palestin dari cengkaman kerajaan yang tidak beriman. Detik bersejarah ini telah terukir pada tahun ke 15 hijrah bersamaan dengan tahun 636 Masihi.

Semenjak saat itu, Palestin diwarnai cahaya keislaman nan gemilang. Penduduknya telah menerima Islam sebagai satu cara hidup dan mengadaptasi bahasa Arab sebagai bahasa rasminya. Dan semenjak saat itu juga Palestin terus diperintah oleh kerajaan Islam silih berganti sehingga jatuh ke tangan penjajah British pada tahun 1917M. Ini bererti Islam telah bertapak kukuh di bumi yang berkat itu selama 1281 tahun. Meskipun dalam tempoh itu ia pernah jatuh ke tangan tentera Salib selama hamipr 90 tahun (1099 -1187), namun mereka tidak mampu memadamkan wajah keislaman yang telah terpahat kukuh di situ.

Kini, telah hampir satu abad (1917 – 2006) bumi suci disimbahi darah dan air mata,
telah hampir satu abad bumi isra’ dan mi’raj dilanyak musuh durjana,
telah hampir satu abad bumi anbia’ dihujani peluru tidak bermata,
telah hampir satu abad umat Islam yang telah bermastautin sekian lama di situ dihalau merata-rata.
Wajarkah kita diam membisu seribu bahasa?
Wajarkah kita berpeluk tubuh, buat tak endah macam si buta?

Thursday, March 01, 2007

WASIAT IMAM HASAN AL-BANNA

  1. Ya akhi, janganlah engkau hidup tanpa matlamat. Sesungguhnya Allah tidak menciptakanmu dengan sia-sia dan Dia tidak meninggalkanmu begitu saja.
  2. Ya akhi, jadikan Allah itu matlamatmu. Dengarilah seruanNya yang bermaksud: “Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu”. ADZ DZAARIYAAT:50
  3. Ya akhi, sesungguhnya apa yang kau bimbangi di dalam kehidupan ini hanya dua perkara: rezekimu dan ajalmu. Dan tidak ada siapa yang dapat menentukan kedua-duanya untukmu kecuali Allah. Maka janganlah kebimbangan terhadap kedua-dua perkara itu menghalangmu daripada menegakkan kebenaran.
  4. Ya akhi, sesungguhnya umat hanya akan maju dengan pengorbanan. Dakwah hanya akan tegak dengan kesetiaan. Sekiranya engkau hidup untuk umatmu maka berkorbanlah untuk kemajuannya. Dan sekiranya engkau yakin kepada dakwahmu maka berusahalah untuk setia kepadanya.
  5. Ya akhi, janganlah engkau berkata apa yang engkau tidak buat. Janganlah engkau terpedaya sekiranya manusia menganggap engkau telah bekerja. Apa yang perlu engkau fikirkan ialah Allah mengetahui bahawa engkau benar-benar telah bekerja. Sesungguhnya manusia sekali-kali tidak dapat melindungimu daripada Allah.
  6. Ya akhi, tiada seorangpun dari kalangan sahabatmu yang dapat bersama denganmu selain daripada di dunia ini. Namun di sana terdapat seorang sahabat yang akan sentiasa menemanimu di dunia ini dan di akhirat sana. Sahabat itu ialah amal soleh. Maka cubalah sedaya mampumu untuk menjadikannya sebagai sahabatmu setiap waktu. Ingatlah firman Allah yang bermaksud: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” AL-MU’MINUN : 51
  7. Ya akhi, Allah melihat pada hatimu. Maka berhati-hatilah. Jangan engkau kotori hatimu dengan perbalahan. Sesungguhnya perbalahan itu merupakan hijab di dunia dan azab di akhirat. Firman Allah bermaksud: “(yaitu) pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,” ASY YU'ARAA':88-89
  8. Ya akhi, berusahalah untuk yakin kepada fikrahmu sehingga ke tahap segala cita-cita dan usahamu tunduk kepadanya. Dengarilah firman Allah Ta’ala bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” AT TAUBAH: 119
  9. Ya akhi, ketika engkau berusaha untuk mencapai matlamat, engkau mesti yakin kepada dua perkara, iaitu engkau akan berjaya dan melaksanakan apa yang diwajibkan ke atasmu. Seandainya perkara pertama tidak sempat engkau raih, engkau tidak terlepas perkara kedua. Firman Allah bermaksud: Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa". Al-A’raf : 164
  10. Ya akhi, engkau pasti akan mati. Maka jadikanlah kematianmu di jalan Allah. Sesungguhnya kemusnahan dalam menegakkan kebenaran itulah sebenar-benarnya keabadian. Sesungguhnya pada hari engkau gugur syahid engkau memperolehi kemuliaan, ganjaran, keabadian dan kehidupan. Pada masa yang sama engkau tidak rugi suatu apapun selama-lamanya. Firman Allah bermaksud: “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki”. ALI 'IMRAN : 169
Akhar Mingguan Ikhwan Muslimin, th ke4, bil 34, Dis 1936