Monday, July 16, 2018

ANDA ADALAH APA YANG ANDA FIKIRKAN!


Kalau anda fikir boleh, anda pasti boleh!
Itulah ayat yang selalu kita dengar daripada para motivator.

Bagitu juga dengan perkataan dan tindakan yang kita lakukan. Ia seringkali menyerlahkan apa yang ada di dalam fikiran kita.

Termasuk juga pandangan dan penilaian kita terhadap seseorang. Selalunya akan dipengaruhi oleh persepsi yang telah sedia ada di dalam fikiran kita.

Sebagai contoh, pandangan Firaun terhadap Nabi Musa ‘alaihissalam sebagaimana diceritakan di dalam ayat berikut. Allah berfirman maksudnya:

“Nabi Musa berkata kepada mereka (ahli sihir): "Campakkanlah dahulu apa yang kamu hendak campakkan".
Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah orang-orang yang akan menang".
Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir mereka).
Maka (kemenangan Nabi Musa menjadikan) ahli-ahli sihir itu segera merebahkan diri: sujud,
Sambil berkata: "Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam,
"Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun".
Firaun berkata: " Patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu? Sesungguhnya dia lah (Musa) ketua kamu yang mengajar kamu ilmu sihir; oleh itu kamu akan mengetahui kelak (akibatnya). Demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang kemudian aku akan memalang kamu semuanya".

Kita lihat walaupun Nabi Musa menunjukkan mukjizat yang begitu jelas, namun Firaun tetap tidak percaya. Sebaliknya menuduh pula bahawa Nabi Musalah yang mengajar ilmu sihir kepada ahli-ahli sihir itu. Dia tetap tidak berganjak daripada anggapan awalnya bahawa Nabi Musa adalah ahli sihir yang handal.

Sebaliknya ahli-ahli sihir pula terus beriman kerana mereka yang mendalami ilmu sihir dapat membezakan antara sihir dengan mukjizat. Sehebat manapun ilmu sihir yang mereka pelajari dan kuasai tidak mungkin dapat menandingi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir. Tetapi mukjizat yang tidak mampu ditiru dan dipelajari. Ia datang dari Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa.

Sekadar untuk renungan dan muhasabah diri….


Sunday, July 15, 2018

BULAN HARAM


Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya EMPAT BULAN HARAM (BULAN YANG DIHORMATI. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya); dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya; dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.”

Bulan haram atau bulan yang dihormati yang dimaksudkan di dalam ayat di atas telah dijelaskan oleh Nabi s.a.w. di dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud: “Sesungguhnya zaman itu beredar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun mengandungi 12 bulan. Daripadanya terdapat empat bulan haram. Tiga berturut-turut: Zul Qaedah, Zul Hijjah dan Muharram. Serta Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadi dan Syaaban.”

Sebahagian ulamak berpendapat pada bulan-bulan ini pahala dan siksa digandakan berdasarkan firman Allah di atas, “maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya);..”. ibn Kathir berkata, Allah melarang hambaNya melakukan perkara yang dilarang di dalam bulan haram kerana ia sangat ditekankan dan lebih diberatkan dosanya berbanding bulan-bulan selainnya. Sama juga dengan maksiat yang dilakukan di tanah haram seperti yang dinyatakan di dalam firman Allah yang bermaksud: dan sesiapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang di larang dengan cara yang zalim, Kami akan merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya.” (Al-Hajj 22:25

Qatadah berkata: “Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosa daripada kezaliman pada bulan-bulan selainnya sekalipun kezaliman itu dalam apa keadaan pun adalah besar dosanya. Tetapi Allah boleh melipat-gandakan apa yang dikehendakiNya.”

Al-Qurtubi berkata: “Janganlah kamu menzalimi dirimu di dalam bulan haram dengan melakukan dosa-dosa kerana Allah s.w.t. apabila Dia membesarkan sesuatu dari sesuatu aspek, jadilah sesuatu itu satu aspek kehormatannya. Dan apabila Dia membesarkannya dari dua aspek atau dari beberapa aspek, jadilah kehormatannya berganda-ganda. Maka digandakan azab ke atas perbuatan jahat sebagaimana digandakan pahala bagi amal soleh. Justeru, sesiapa yang taat kepada Allah di dalam bulan haram, di tanah haram tidak sama pahalanya dengan pahala orang yang taat pada bulan halal dan di tanah halal. Dan sesiapa yang taat kepadaNya di bulan halal, di tanah haram tidak sama pahalanya dengan orang yang taat kepadaNya di bulan halal di tanah halal. Hal ini dapat difahami daripada firmanNya yang bermaksud: “Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya dua kali ganda. Dan (hukuman) yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Dan sesiapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan RasulNya serta mengerjakan amal yang soleh, Kami akan beri kepadanya pahala amalnya itu dua kali ganda, dan Kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia.”

Sebab dinamakan bulan haram

Sebahagian ahli tafsir menyebutkan bahawa bulan-bulan ini dinamakan bulan haram kerana bertambah kehormatannya dan kerana diharamkan peperangan di dalamnya.
Hukum berperang pada bulan haram adalah seperti berikut:

Pertama: berperang untuk mempertahankan umat Islam, hukumnya adalah harus di sisi semua ulamak. Tiada perselisihan di kalangan mereka.

Kedua: memulakan serangan, sebahagian ulamak berpendapat harus sama ada serangan dimulakan pada bulan haram atau meneruskan serangan yang telah dimulakan pada bulan sebelumnya. Namun sebahagian ulamak berpendapat haram memulakan serangan pada bulan haram kecuali meneruskan peperangan yang telah berlaku sebelumnya.

Hikmah bulan haram

Bulan-bulan haram telah dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Ia terus dipegang oleh orang arab sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad s.a.w. Pengarang kitab tafsir al-Munir berkata: “Pengharaman berperang di bulan haram dicetuskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan orang arab terus berpegang dengannya. Kemudian pengharaman itu telah dinasakhkan.”


Adapun hikmat pengharaman berperang pada bulan-bulan tersebut dinyatakan oleh Ibn Kathir di dalam tafsirnya: “Sesungguhnya empat bulan-bulan haram: tiga berturut-turut dan satu berasingan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Maka diharamkan sebulan sebelum haji, iaitu Zul Qaedah. Pada bulan itu mereka berhenti dari berperang. Bulan Zul Hijjah mereka tidak berperang kerana sibuk dengan ibadah haji. Dan sebulan selepas Zul Hijjah, iaitu Muharram mereka berangkat pulang ke tempat masing-masing dalam keadaan aman. Dan Rajab pula pada pertengahan tahun diharamkan untuk memberi peluang kepada orang yang jauh datang menziarahi Baitillah dan menunaikan umrah kemudian pulang ke negeri mereka dengan selamat.”

Thursday, July 12, 2018

BERFIKIR


Ibn Qudamah rahimahullah berkata:

Semua manusia berfikir. Kadang-kadang mereka berfikir tentang urusan dunia. Kadang-kadang berfikir tentang urusan agama.

Dalam urusan agama sebenarnya banyak yang perlu difikirkan. Ia boleh dikategorikan kepada empat bidang:

Pertama – ketaatan (ta’aat)
Kedua – kemaksiatan (ma’asi)
Ketiga – sifat-sifat yang membinasakan (sifat muhlikat)
Keempat – sifat-sifat yang menyelamatkan (sifat munjiat)

Selanjutnya Ibn Qudamah berkata:

Setiap insan yang ingin Berjaya dan selamat di dunia dan akhirat perlu menyediakan nota atau buku catatan di mana beliau perlu menulis senarai sifat-sifat muhlikat, sifat-sifat munjiat, kemaksiatan dan ketaatan. Semua catatan itu hendaklah ditelitinya setiap hari adakah terdapat pada dirinya atau sebaliknya.

Bagi senarai muhlikat, dia berkata mencukupi bagi seseorang itu memberikan tumpuan kepada 10 sifat. Jika beliau terselamat daripada 10 sifat itu, beliau akan selamat daripada yang selainnya. Begitu juga munjiat. Terdapat 10 sifat yang perlu diberikan perhatian.

10 muhlikat yang perlu diberi perhatian adalah:
1.     Bakhil
2.     Sombong atau takabbur
3.     Ujub
4.     Riaa’
5.     Hasad
6.     Marah yang berlebihan
7.     Gelojoh dalam makanan
8.     Gelojoh dalam hubungan sexual
9.     Cintakan harta
10.  Cintakan pangkat dan kedudukan

10 munjiat yang perlu diberikan perhatian adalah:
1.     Menyesali dosa-dosa
2.     Sabar menempuh dugaan kesusahan
3.     Redha dengan ketentuan
4.     Syukur atas segala pemberian
5.     Seimbang di antara takut dan harap kepada Allah
6.     Zuhud di dunia
7.     Ikhlas dalam beramal
8.     Berakhlak mulia dengan makhluk
9.     Cintakan Allah Ta’ala
10.  Khusyuk

Itulah 20 sifat yang perlu diberi tumpuan yang ditulis di dalam buku catatan.
10 muhlikat dan 10 munjiat.

Jika satu daripada sifat-sifat muhlikat telah tersingkir dari dirinya, maka gariskan dengan tanda pangkah. Lalu berikan tumpuan untuk menyingkirkan sifat-sifat yang lain pula.

Begitu juga sekiranya satu daripada sifat-sifat munjiat telah dikuasainya, bersyukurlah kepada Allah. Gariskan sifat itu dengan tanda pangkah. Lalu berikan tumpuan untuk membina dan menguasai sifat-sifat yang lain pula.


Petikan daripada “Mukhtasar Minhaj al-Qasidin”