Sunday, June 02, 2019

QIAMUL-LAIL WA QIAMUN-NAHAR (BANGUN MALAM DAN BANGUN SIANG)


Syaikh Ahmad ar-Raisuni

Di dalam al-Quran terdapat dua surah yang mempunyai persamaan, kedudukannya berdekatan sama ada dari segi tempat (susunan) ataupun masa kedua-duanya diturunkan. Surah-surah tersebut ialah al-Muzzammil dan al-Muddaththir.

Persamaan antara keduanya ialah dari segi lafaz dan makna juga nama yang digunakan sebagai seruan pembuka surah, iaitu “ya ayyuhal muzzammil” dan “ya ayyuhal muddaththir”. Dan selepas seruan, kedua-duanya dimulakan dengan perintah “qum!” iaitu “bangunlah!”.

Persamaan dari segi masa diturunkan ialah kedua-duanya diturunkan secara berturur-turut atau dalam masa yang berdekatan termasuk di dalam kelompok surah-surah yang terawal. Manakalah dari segi tempat pula, ia diletakkan bersebelahan di dalam susunan surah-surah di dalam Mushaf yang mulia sedangkan kebanyakan surah dan ayat meskipun turun dalam masa yang berdekatan, susunannya di dalam Mushaf berjauhan.

Apa yang ingin aku tekankan di sebalik persamaan kedua-dua surah ini ialah perintah supaya qiam yang terdapat pada permulaan kedua-duanya:

“Ya ayyuhal muzzammil, qumil-lail!” (Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada waktu malam!)
“Ya ayyuhal muddaththir, qum fa andzir!” (Wahai orang yang berselimut, bangunlah lantas berilah peringatan!)

Dua perintah dengan lafaz yang sama (qum) tetapi menghala ke arah tujuan yang berbeza.

Perintah pertama, perintah supaya bangun di waktu malam untuk solat dan beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ia menjadi satu syi’ar agama, satu amalan yang dipegang dan dianuti untuk beribadah, bertaqarrub, untuk mendidik dan mentazkiah sehingga istilah “qiamul-lail” menjadi nama khas yang difahami dan digunakan tanpa keraguan dan kesamaran.
Adapun perintah ke dua, “qum fa andzir!” tidak mendapat tempat yang sewajarnya sebagaimana perintah pertama. Inilah focus tulisanku kali ini sebagai sebahagian daripada “awraq at-tajdid”.

Perhatikan surah al-muddaththir dan permulaannya dan bandingkan dengan saudara kandungnya, surah al-muzzammil! Surah al-muddaththir berbicara tentang “qiamun-nahar”. Surah al-muzzammil berbicara tentang “qiamul-lail”.
Qiamul-lail kandungannya ialah solat, zikir, tilawah.
Qiamun-nahar kandungannya ialah dakwah dengan segala tuntutannya, ranjau-ranjaunya serta cabaran-cabarannya.
Sesungguhnya surah al-muzzammil yang memerintahkan qiamul-lail itu sendiri yang mengarahkan pandangan kita kepada qiamun-nahar. Perhatikan selepas Allah berfirman yang bermaksud: “Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa), dan lebih tetap betul bacaannya.” (Al-Muzzammil 73:6), terus diikuti dengan ayat yang bermaksud: “(Kami galakkan engkau dan umatmu beribadat pada waktu malam), kerana sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang kira bicaranya;” (Al-Muzzammil 73:7

Allamah Ibn ‘Asyur menerangkan maksud kedua-dua ayat itu dengan katanya: “Bangunlah waktu malam kerana ia lebih kuat kesannya (kepada jiwa), dan lebih tetap betul bacaannya dan kerana siang adalah masa yang penuh dengan kesibukan yang tidak memberi peluang kepadamu untuk bersendirian dengan Tuhan. Dan kesibukan Nabi s.a.w. di waktu siang ialah dengan berdakwah, menyebarkan al-Quran, mengajar agama, menghadapi tentangan musyrikin, menyantuni mukminin yang lemah dan tertindas. Semua kesibukan itu diungkapkan dengan “sabhan towila” (urusan-urusan yang panjang kira bicaranya)” (At-Tahrir wa At-Tanwir, 462/92)

Sebagaimana Rasulullah s.a.w. menyibukkan sebahagian malamnya dengan qiamul-lail untuk beribadah kepada Allah, baginda menyibukkan seluruh siangnya dengan qiamun-nahar, berhadapan dengan para penentang serta kelompok yang sentiasa merancang untuk mencelakakan baginda. Ini digambarkan di dalam firman Allah yang bermaksud: “Dan bahawa sesungguhnya, ketika hamba Allah (Nabi Muhammad) berdiri mengerjakan ibadat kepadaNya, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuninya”. (Al-Jinn 72:19)

Dan meskipun qiamul-lail mempunyai peranan serta kesan yang cukup besar di dalam mentarbiah dan mentazkiah jiwa, namun hukumnya kekal sunat dan digalakkan. Masanya juga terhad di sekitar sebahagian malam, tidak bertambah dan berkurang. Sebaliknya qiamun-nahar yang kandungannya adalah dakwah, menyampaikan, berhadapan dengan tentangan musuh, berbahas dan berdialog dengan mereka, tidak terkira kewajipan serta kefardhuannya, ditambah lagi dengan yang sunat-sunat dan digalakkan. Lantaran itu tuntutannya lebih ditekankan dan dipentingkan. Dan kerana itu juga masa pelaksanaannya disebut “sabhan towila”

Sesungguhnya kita pada hari ini, pada waktu akhir-akhir ini khususnya sangat perlu menghidupkan qiaun-nahar, mengembalikan kedudukannya yang sebenar dan keberkesanannya. Sesungguhnya kita berhajat kepada qiam untuk dakwah sebagaimana kita berhajat kepada qiam untuk berdoa. Kita perlu melakukan amal-amal yang menjadi intipati kepada qiamun-nahar:
Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia).
Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya!
Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan.
Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi.
Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya.
Dan bagi (menjalankan perintah) Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar (terhadap tentangan musuh)!” (Al-Muddaththir 74:2-7

Sama seperti kita berhajat kepada amal-amal yang menjadi intipati qiamul-lail : rukuk, sujud, tilawah, zikir, doa.

Dan sesungguhnya qiamun-nahar itulah yang lebih awla dan lebih besar tuntutannya di sisi syara’ dan lebih diperlukan dari sudut reality semasa.


http://raissouni.net/2019/05/25/قيام-الليل-وقيام-النهار/

Friday, May 31, 2019

MALAM KE 27


Malam ini malam ke 27 Ramadhan. Malam paling popular dikaitkan dengan Lailatul-Qadar.
Sebahagian ulamak termasuk Ibn Abbas r.a. mengambil ilham daripada surah al-Qadar itu sendiri seolah-olah memberi petunjuk bahawa malam itu jatuh pada malam ke 27.

Perhatikan susunan ayat-ayat di dalam surah tersebut yang mengandungi 30 perkataan:

إنا                ١
أنزلناه         ٢
في             ٣
ليلة             ٤
القدر           ٥
وما             ٦
أدراك          ٧
ما               ٨
ليلة            ٩
القدر          ١٠
ليلة            ١١
القدر          ١٢
خير           ١٣
من             ١٤
الف            ١٥
شهر           ١٦
تنزل          ١٧
الملائكة     ١٨
والروح      ١٩
فيها           ٢٠
بإذن          ٢١
ربهم         ٢٢
من           ٢٣
كل           ٢٤
أمر           ٢٥
سلام       ٢٦
هي         ٢٧
حتى       ٢٨
مطلع      ٢٩
الفجر      ٣٠

Surah al-Qadar mengandungi 30 kalimah (perkataan). Ia sama dengan bilangan juzuk al-Quran.
Bilangan huruf di dalam surah al-Qadar pula adalah 114 huruf. Ia sama dengan bilangan surah al-Quran.
Kalimah atau perkataan ( هي) gantinama yang merujuk kepada malam al-Qadar berada pada bilangan ke 27.
Perkataan al-Qadar di dalam surah diulang sebanyak 3 kali, iaitu pada bilangan ke 5, ke 10 dan ke 12.
Jika dicampur bilangan-bilangan itu, ia bersamaan dengan 27 (5+10+12=27) سبحان الله

Ini menjadikan mereka lebih cenderung untuk mengatakan Lailatul-Qadar itu malam ke 27.

Allahu A’lam.


#LailatulQadar

Wednesday, May 29, 2019

I’TIKAFBulan Ramadhan kian berangkat pergi. Sebahagian insan sedang gigih berusaha mengejar lambaian terakhir bagi merebut pahala dan ganjaran yang tiada tara, menyusuli malam-malam yang terselit di celah-celahnya lailatul-qadar, malam-malam pembebasan dari api neraka, malam-malam I’tikaf mencari redha Yang Esa

I’tikaf adalah satu sunnah. Ia bermaksud duduk di dalam masjid kerana taat kepada Allah, memberikan tumpuan sepenuh hati kepada ibadah, sama ada malam atau siang, satu jam atau satu hari, atau satu malam, atau beberapa hari, atau beberapa malam. Ia adalah Sunnah sebagaimana firman Allah SWT: “dan janganlah kamu setubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid.” (Al-Baqarah 2:187)

Terdapat di dalam riwayat yang sahih bahawa Rasulullah s.a.w. beri’tikaf pada 10 terakhir Ramadhan. Pada tahun-tahun tertentu baginda tidak melakukannya kerana beberapa sebab. Baginda juga beri’tikaf pada 10 terawal daripada bulan Syawwal. Justeru, I’tikaf adalah Sunnah. Paling afdhal adalah di dalam bulan Ramadhan, lebih-lebih lagi pada 10 hari terakhir.

I’tikaf adalah Sunnah yang tidak dikaitkan dengan masa. Ia boleh dilakukan sepanjang masa. Namun tempatnya adalah di masjid yang didirikan padanya solat berjamaah. Yang afdhal adalah masjid yang didirikan padanya solat jumaat supaya orang yang beri’tikaf itu tidak perlu keluar untuk tunaikan solat jumaat apabila tiba waktunya.  Jika seseorang beri’tikaf di masjid yang tidak didirikan solat jumaat, tidak mengapa. Tetapi bila tiba waktu jumaat dia hendaklah keluar dari tempat dia beri’tikaf dan pergi menunaikan solat jumaat.

Orang yang beri’tikaf hendaklah berniat semata-mata kerana Allah, memberikan sepenuh tumpuan kepada ibadah dan mendampingi Allah SWT

I’tikaf ialah memutuskan hubungan dengan semua makhluk untuk berhubung dan berkhidmat hanya semata-mata kepada Allah. Ia menghabiskan sepenuh masa untuk beribadah, berzikir dan berdoa semata-mata.

Maksud I’tikaf ialah memberikan sepenuh tumpuan kepada ibadah: solat, tilawah al-Quran, istighfar, doa dan lain-lain amal kebaikan.
Az-Zuhri rahimahullah berkata: “hairan sungguh kaum muslimin! Mereka telah meninggalkan I’tikaf pada hal Rasulullah s.a.w. tidak meninggalkannya sejak baginda berhijrah ke Madinah sehinggalah baginda wafat.}

Sesungguhnya dalam ibadah terkandung rahsia dan hikmah yang banyak, termasuklah ibadah I’tikaf. Ini kerana I’tikaf itu berligar di sekitar penyucian hati. Nabi s.a.w. bersabda maksudnya: “Ketahuilah bahawa di dalam jasad terdapat mudghah. Apabila ia baik, baiklah seluruh jasad. Dan apabila ia rosak, rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahawa ia adalah qalb.”
Yang paling banyak merosakkan qalb ialah perkara yang melekakan, kesibukan-kesibukan yang memalingkan dari mengadap Allah seperti makanan, minuman, persetubuhan, perbualan-perbualan kosong, tidur berlebihan, sahabat-sahabat yang tidak membantu kepada kebaikan dan lain-lain yang membuatkan hati lalai dari mengingati Allah. Di sinilah pentingnya peranan I’tikaf.

Oleh kerana banyaknya perkara yang membuatkan hati bercabang-cabang, yang merosakkan tumpuan kepada taat kepada Allah, Allah mensyari’atkan satu ibadah yang boleh mengawal hati daripada terheret ke arah perkara-perkara yang melalaikan. Itulah dia I’tikaf.

I’tikaf mengandungi rahsia yang besar. Iaitu mengawal seseorang hamba daripada sahabat yang tidak membawa kebaikan. Sesungguhnya sebahagian sahabat kadang-kadang melangkau batas kesederhanaan. Maka ia menjadi sebab berlaku kegemukan seperti makan berlebihan.

Beri’tikaf mengawal hati daripada mengeluarkan perkataan yang tidak berguna secara berlebihan kerana seseorang yang sedang beri’tikaf mengahadapkan dirinya kepada Allah semata-mata dengan solat, baca al-Quran, zikir, doa dan sebagainya.

I’tikaf mengawal diri dari banyak tidur kerana seseorang hamba itu beri’tikaf di masjid dengan tujuan untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan pelbagai ibadah. Dia tidak datang dan duduk di masjid untuk tidur.

Tidak syak lagi bahawa kejayaan seseorang hamba membebaskan diri daripada sahabat yang tidak berguna, percakapan dan tidur yang berlebihan merupakan satu saham yang dapat membantu dalam mendorong hati ke arah menghadap Allah semata-mata dan mengawalnya dari perkara-perkara yang merosakkannya. Inilah dia peranan I’tikaf.


-       Biro Tarbiah IM