Saturday, June 07, 2008

Tetamu Allah

Haji merupakan satu ibadah yang unik. Satu bentuk latihan mengendalikan nafsu duniawi agar berpaling ke mercu kerohanian yang tinggi, satu tazkiah nafsiyyah dan tarbiah ruhiyyah yang mampu mengisi liang-liang hati dengan nur iman dan limpahan rasa cinta kepada Allah Yang Maha Esa.

Mereka yang berangkat meninggalkan keselesaan tempat tinggal, berpisah dengan keluarga tersayang, membawa hati yang tulus ikhlas menuju ke Baitillah di Makkah al-Mukarramah, disambut dan dimuliakan Allah sebagai tetamuNya yang istimewa. Sabda Nabi SAW bermaksud: ”Orang-orang yang datang mengerjakan haji dan umrah adalah tetamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah menyahuti doa mereka. Jika mereka beristighfar Allah mengampuni dosa mereka”. Riwayat an-Nasa’i, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban.

Sebagai tetamu Allah, jemaah haji perlu mempersiapkan diri secukupnya, sama ada dari aspek ruhi, jasadi, aqli dan emosi. Tanpa persediaan yang rapi, kemuliaan yang Allah sediakan mungkin tidak dihargai sebaik-baiknya serta tidak diperolehi sepenuhnya.

Aspek paling utama yang perlu diberi tumpuan ialah aspek ruhi atau aspek spritual. Roh adalah penghubung antara manusia dengan Pencipta, yang mengenaliNya, mencintaiNya dan beribadah kepadaNya.

Sebelum menunaikan haji jemaah mestilah memahami dan menghayati tujuan haji. Ia merupakan puncak pengabdian dan penyerahan diri seorang hamba serta segala yang ada di dalam genggamannya kepada Tuhannya Yang Maha Esa. Supaya pengabdiannya diterima Jemaah mestilah mengikhlaskan niat, bertaubat menyesali dosa-dosa lalu dan berazam untuk menjadi hamba yang soleh dengan melaksanakan segala suruhan serta menjauhi segala laranganNya.

Berbekalkan persediaan ini insya Allah, jemaah akan memperolehi ganjaran sebagaimana yang dijanjikan di dalam Hadis yang bermaksud:
”Barangsiapa menunaikan haji kerana untuk mendapatkan keredhaan Allah dan dengannya tidak menyebut perkataan-perkataan maksiat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji, akan kembali daripadanya bebas daripada dosa sebagaimana hari di mana ibunya melahirkannya”. (Mutafaquun ’Alaih).

Aspek kedua yang tidak kurang pentingnya ialah aspek aqli atau persediaan ilmu. Perlu difahami bahawa Islam adalah deen atau cara hidup yang syumul, lengkap dan menyeluruh. Kebanyakan jemaah hanya berpada dengan mengikuti kursus haji sahaja. Haji dikerjakan dengan betul dan sungguh-sungguh. Namun setelah pulang ajaran Islam tidak dihayati sepenuhnya kerana tidak faham ajaran Islam yang menuntut penghayatan secara menyeluruh. Contoh paling hampir dengan wanita adalah aurat, ramai yang tidak istiqamah menutup aurat selepas pulang dari tanah suci. Lantaran itu jemaah mesti terus menuntut ilmu, sebelum atau selepas menunaikan haji. Jemaah mesti sedar bahawa menuntut ilmu adalah wajib. Islam mesti difahami dan dihayati secara menyeluruh sebagaimana yang diwahyukan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Haji adalah satu daripada tonggak atau Rukun Islam yang lima. Apabila tonggak telah ditegakkan, tidak bermakna telah selesai tugas kita. Bangunan Islam mesti didirikan di atas tonggak tersebut dan terus dipertahankan agar tidak reput dan runtuh.

Aspek ketiga ialah aspek jasadi atau jasmani. Haji memerlukan tenaga, fizikal yang sihat dan cergas. Tawaf di Batillah, sa’ei di antara Bukit Safa dan Marwah, melontar di jamrah tidak mungkin dapat disempurnakan kalau tidak sihat, tidak mempunyai daya juang yang tinggi. Oleh itu jemaah mesti menjaga kesihatan sebelum berangkat ke tanah suci. Jaga makanan, minuman dan senaman. Jemaah wanita khususnya tidak harus mengharap kepada orang lain, walaupun pergi bersama mahram. Tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku di sana. Firman Allah SWT bermaksud:
”... Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya...” [Aali Imran : 97]
Maksud mampu di dalam ayat di atas ialah sihat tubuh badan di samping mempunyai bekalan kewangan, kenderaan dan aman dalam perjalanan.

Aspek keempat yang tidak kurang pentingnya ialah aspek emosi. Berpisah dengan keluarga, apa lagi wanita yang mempunyai anak kecil atau yang terpaksa meninggalkan ibu bapa yang terlantar sakit pastinya memerlukan kesabaran yang amat tinggi. Di tanah suci pula tempaksa tinggal berasingan dengan suami, bersama dengan jemaah yang terdiri dari pelbagai latar belakang, pelbagai peringkat usia dan pelbagai gaya. Bermacam-macam karenah terpaksa dihadapi. Dan banyak lagi perkara-perkara di luar jangkaan yang tidak terbayang oleh kita sebelum tiba di sana.

Jemaah mesti sentiasa ingat bahawa pergi ke Mekah adalah semata-mata untuk menunaikan fardhu haji demi meraih reda Allah Yang Maha Agong. Dalam apa keadaan, kawal perasaan. Jangan melenting, merungut, merengus dan mengeluh. Ingat selalu firman Allah yang bermaksud:

”(Musim) Haji adalah beberapa bulan yang termaklum. Maka sesiapa yang berniat mengerjakan ibadat Haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri, dan tidak boleh membuat maksiat, dan tidak boleh bertengkar, dalam masa mengerjakan ibadat Haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan diketahui oleh Allah; dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa; dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang yang berakal.” [Al-Baqarah : 197]

Haji sebenarnya satu jihad. Hasan bin Ali RA menceritakan bahawa pada suatu hari seorang lelaki datang bertemu Nabi SAW. Lelaki itu berkata: ”Ya Rasulullah, sesungguhnya aku seorang yang penakut dan lemah”. Baginda berkata maksudnya: ”Ayuh pergi berjihad yang tidak ada duri padanya, iaitu haji”. Riwayat Abdul Razzaq dan at-Tabrani.

Jihad adalah perjuangan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Justeru setiap jemaah mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk menegakkan Islam di dalam dirinya, sebelum, semasa dan sesudah mengerjakan haji. Jemaah mesti sedia berkorban demi Islam pada bila-bila masa sebagaimana kesediaan berkorban untuk haji.


Maznah binti Daud
16/11/2007
06/11/1428

Friday, June 06, 2008

Orang Yang Mendapat Doa Para Malaikat

Allah SWT berfirman, "Sebenarnya (malaikat - malaikat
itu) adalah hamba - hamba yang dimuliakan, mereka
tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka
mengerjakan perintah - perintah-Nya. Allah mengetahui
segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di
belakang mereka, dan mereka tidak memberikan syafa'at
melainkan kepada orang - orang yang diredhai Allah,
dan mereka selalu berhati - hati kerana takut
kepada-Nya" (QS Al Anbiyaa' 26-28)

Berikut adalah senarai orang - orang yang mendapat doa oleh para malaikat:

1. ORANG YANG TIDUR DALAM KEADAAN BERSUCI.

Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar
ra., bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang
tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan
bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun
hingga malaikat berdoa 'Ya Allah, ampunilah hambamu si
fulan kerana tidur dalam keadaan suci'" (Hadith ini
disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Sahih At
Targhib wat Tarhib I/37)

2. ORANG YANG MENUNGGU SOLAT.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahawa
Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang di
antara kamu yang duduk menunggu solat, selama ia
berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan
mendoakannya 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah
sayangilah ia" (Sahih Muslim no. 469)

3. ORANG YANG BERADA DI SAF HADAPAN KETIKA SOLAT.

Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari Barra' bin
'Azib ra., bahawa Rasulullah SAW telah bersabda,
"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat
kepada orang - orang yang berada pada saf - saf
terhadapan" (Hadith ini disahihkan oleh Syaikh Al
Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud I/130)

4. ORANG YANG MENYAMBUNG SAF

(tidak membiarkan kekosongan di dalam saf). Para Imam
iaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban
dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahawa
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para
malaikat selalu berselawat kepada orang - orang yang
menyambung saf - saf" (Hadith ini disahihkan oleh
Syaikh Al Albani dalam Sahih At Targhib wat Tarhib
I/272)

5. KETIKA SEORANG IMAM SELESAI MEMBACA AL FATIHAH.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra.,
bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang Imam
membaca 'ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh dhaalinn',
maka ucapkanlah oleh kalian 'aamiin', kerana
barangsiapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan
malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang lalu"
(Sahih Bukhari no. 782)

6. ORANG YANG DUDUK DI TEMPAT SOLATNYA SETELAH
MELAKUKAN SOLAT.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahawa
Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat akan selalu
berselawat kepada salah satu di antara kalian selama
ia ada di tempat solat di mana ia melakukan solat,
selama ia belum batal wudhu'nya, (para malaikat)
berkata, 'Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia'" (Al
Musnad no. 8106, Syaikh Ahmad Syakir mensahihkan
hadith ini)

Semoga bermenfaat!

SUSUNAN: SEORANG HAMBA ALLAH
SEMOGA ALLAH MEMBERKATINYA.

Fiqh Ibadah IKIM 2

UNSUR-UNSUR PENTING YANG PERLU DIBERI PERHATIAN DI DALAM IBADAH

1. Tiada yang disembah melainkan Allah
- unsur pertama ialah mentauhidkan Allah di dalam beribadah dan tidak menyengutukanNya dengan sesuatu apapun sama ada secara nyata atau tersembunyi (iyyaka na’bud…., ani’budullah wajtanibuttaghut….,
- syirik dosa paling besar (la zulmun ‘azim…., la yaghfiru an yusyraka biHi…., hadis ya ibn adam….m.s 138)
- syirik bukan berlaku secara terang-terang seperti menyembah berhala, tetapi berlaku secara senyap/diam-diam seperti riya’, menggantungkan sesuatu sebab kepada selain Allah, ini dianggap lebih bahaya
- islam juga menyekat dan mengharamkan perkara-perkara yang mungkin membawa kepada syirik seperti membuat patung, mengagungkan pemimpin lebih dari yang sepatutnya (hadis ms141) dll.

2. Tiada Perantaraan
- Allah sangat dekat dengan semua makhluk (wa iza saalaka ibadi ‘anni….ms 153)
- Tiada orang tengah, orang yang mempunyai kedudukan istimewa yang menjadi penghubung antara Tuhan dengan manusia

3. Ikhlas
- ibadah yang dilakukan dengan ikhlas sahaja yang diterima oleh Allah (wa ma umiru illa liya’budu….., innallaha la yanzuru ila ajsamikum….)
- sesumpurna manapun ibadah yang dilakukan dari segi zahir, tetapi tanpa keikhlasan ia tidak diterima (kisah hijrah…)
- niat yang ikhlas diterima walaupun tersilap atau tidak sempat disempurnakan.

4. Jauhi Bid’ah
- dalam beribadah, iaitu ibadah khusus kita hanya wajib mengikut apa yang disyari’atkan, tidak ada ruang untuk mereka-reka, menambah atau mengurang
- harus beza antara bid’ah dengan khilaf atau masalah khilafiyyah
- dalam urusan duniawi, islam menggalakkan pembaharuan dan inovasi

5. Seimbang
- insan dicipta daripada dua unsur: jasad dan roh, kedua-duanya harus seimbang
- kisah mu’az menjadi imam solat isya’
- kisah 3 lelaki bertemu isteri Nabi SAW

6. Mudah dan tidak membebankan
- islam sesuai untuk semua peringkat manusia di semua tempat dan masa
- semua yang difardhukan amat mudah
- dalam keadaan tertentu terdapat berbagai rukhsah atau kelonggaran
- tiada alasan untuk tinggalkan ibadah.