Saturday, July 21, 2012

I'dad al-Murabbi

Pada minggu lepas ana dijemput menyampaikan satu ceramah kepada sekumpulan mahasiswi sebuah IPTA. Tajuk yang diminta ialah “I’dad al-Murabbi”.

I’dad bermkasud menyediakan. Manakala murabbi adalah pendidik. Satu lagi istilah berkaitan dengannya, iaitu mutarabbi yang bermaksud orang yang dididik.

Sesungguhnya pendakwah bukan hanya sekadar menyeru dan mengajak manusia agar beriman kepada Allah serta seluruh ajaranNya, sebaliknya pendakwah juga merupakan pendidik serta guru kepada mad’unya (orang yang didakwahnya).

Firman Allah Ta’ala bermaksud: “Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang (Arab) yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari i’tiqad yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak) dan sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.” (Al-Jumuah:2)

Ayat di atas menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w. melaksan tiga perkara: membacakan ayat-ayat, iaitu menyampaikan dan mengajak manusia agar beriman kepada ayat-ayat tersebut, membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat keji dan pegangan yang salah, dan mengejar al-Quran dan as-Sunnah agar mereka memahami dan menghayatinya. Sebagai umat Islam, kita mewarisi semua tugas itu daripada baginda s.a.w.

Di dalam sepotong ayat, Allah menegaskan bahawa dakwah bukan hanya diwajibkan ke atas Rasulullah s.a.w. semata-mata. Sebaliknya dakwah merupakan jalan dan manhaj baginda serta seluruh mengikutnya. Orang yang menolak tugas dakwah, sedar atau tidak sedar bererti dia menafikan dirinya menjadi pengikut baginda s.a.w.

Firman Allah Ta’ala bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku dan orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha suci Allah (dari segala i’tiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain." (Yusuf:108)

Ayat ini menjelaskan:
- dakwah adalah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah. Bukan kerja sukarela, bukan kerja yang boleh dipilih sama ada hendak buat atau tidak
- dakwah merupakan satu jalan yang jelas dan lurus, jalan yang diajar oleh Allah dan dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w.
- dakwah adalah usaha yang berterusan sepanjang hayat, tiada ada titik noktahnya kerana ia merupakan usaha mengajak manusia kepada Islam, memahami, menghayati dan mempertahankan kedaulatannya
- matlamat paling utama dakwah ialah mencapai redha Allah dengan melaksanakan dan mendaulatkan Syari’atNya
- dakwah disampaikan dengan hujjah serta kefahaman yang jelas, bukan sekadar emosi atau tanggapan yang tiada bukti
- Rasulullah s.a.w. adalah pemimpin yang telah merintis jalan dakwah yang wajib diikuti dan dicontohi setiap aspek perjuangannya
- umat Islam adalah pengikut setia baginda yang mewarisi tugas dakwah yang mulia ini
- keikhlasan dan ketulusan adalah bekalan paling penting. Matlamat pendakwah hanyalah Allah, mengajak manusia hanya kepada Allah.

Justeru, pendakwah adalah murabbi, pendakwah adalah guru. Tidak lengkap kalau hanya berdakwah tetapi tidak mendidik dan mengajar.

Tidak dapat dinafikan betapa berat dan mencabarnya tugas itu, namun kita wajib memikulnya kalau mahu mengaku sebagai pengikut serta umat Nabi Muhammad s.a.w. Untuk memikul tugas yang begitu berat, tentulah memerlukan persediaan. Antaranya:

Pertama: Iman. Yakin bahawa dakwah adalah wajib. Dakwah adalah tugas yang sangat mulia, yang paling disukai oleh Allah ‘Azza wa Jalla. “Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!” (Fussilat:33)

Kedua: Ikhlas. Amalan yang bernilai dan diterima di sisi Allah hanyalah amal yang dilakukan dengan ikhlas demi mencari keredhaanNya semata-mata. Tanpa ikhlas, amalan besar laksana gunung sekalipun akan berkecai, berterbangan bagaikan debu. Atau ia ibarat fatamorgana, nampak berkilaun yang disangkakan air oleh orang yang dahaga, namun hakikatnya tiada.

Ketiga: Ingat ganjaran yang sangat besar. Maha Suci Allah! Tidak dapat digambarkan betapa besarnya ganjaran yang Allah sediakan untuk orang yang mengajak kepada kebaikan, iaitu pahala orang yang beramal dengannya tanpa dikurang sedikitpun. (Maksud Hadis riwayat Muslim)
Dalam sepotong Hadis lain, Nabi s.a.w. bersabda kepada Sayyidina Ali r.a. maksudnya: “Demi Allah, seandainya Allah beri hidayah kepada seorang individu melalui usahamu, adalah lebih baik bagimu daripada unta merah (harta paling berharga di kalangan bangsa Arab)” Riwayat al-Bukhari dan Muslim.
Seorang yang menerima Islam kerana usaha kita, kemudian dia pula akan menyeru orang lain. Dan yang lain itu menyeru generasi seterusnya dan seterusnya. Semua itu akan mendatangkan pahala kepada orang pertama yang menyeru mereka, tidak putus-putus pahala sehingga ke hari qiamat.

Keempat: Lengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran. Pepatah Arab ada menyebut bahawa orang yang tidak mempunyai sesuatu, tidak akan dapat memberikannya kepada orang lain. Memang betul. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, maka apa yang hendak kita berikan? Justeru, murabbi mestilah melengkapkan diri dengan ilmu. Oleh kerana kita hendak mengajak manusia kepada Islam, maka ilmu paling utama yang mesti dikuasai ialah ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam itu sendiri. Di samping ilmu, perlu juga ada kemahiran. Kemahiran menyampai, berkomunikasi, cara-cara menegur dan memberi nasihat, kaedah motivasi, ilmu pengurusan dan apa saja ilmu yang boleh membantu pelaksanaan tugas dakwah dan tarbiah dengan berkesan.

Kelima: Laksanakan terlebih dahulu apa yang diajar kepada mad’u. Orang lebih suka melihat apa yang kita buat daripada apa yang kita cakap. Apa yang kita sampaikan kepada mad’u atau mutarabbi kita seharusnya kita laksanakan pada diri kita terlebih dahulu. Jika tidak, kita termasuk di dalam golongan mereka yang dikutuk dan dibenci oleh Allah.
“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya.” (As-Saff: 2-3)
“Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?” (Al-Baqarah:44)No comments: