Thursday, September 23, 2010

Terpeliharakah taqwa kita?

Alhamdulillah, syukur kepada Allah di atas segala ni’mat-Nya yang tidak terkira, lebih-lebih lagi ni’mat selamat mengharungi dan menghayati Ramadhan yang baru berlalu.
Kita semua maklum bahawa Ramadhan adalah sebuah madrasah yang didirikan untuk menjana sifat taqwa di dalam diri hamba-hamba yang beriman sebagaimana ditegaskan di dalam firman-Nya yang bermaksud:
“Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah:183)
Orang yang bertaqwa atau muttaqin adalah segolongan hamba yang paling istimewa dan paling mulia di sisi Allah ‘Azza wa Jalla. Hal ini ditegaskan di dalam firman-Nya yang bermaksud:
“….Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu,….” (Al-Hujurat:13)
Orang yang bertaqwa juga merupakan golongan yang diperakui berada di atas jalan yang benar dan termasuk dalam golongan mereka yang mendapat kemenangan. Di permulaan surah al-Baqarah, setelah menyebut beberapa ciri yang ada pada mereka yang bertaqwa, Allah Ta’ala mengakhiri dengan firman-Nya yang bermaksud:
“Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya.” (Al-Baqarah:5)
Kejayaan dan keberuntungan yang diperolehi oleh mereka yang bertaqwa bukan sahaja berupa kejayaan di akhirat. Sebaliknya Allah Ta’ala telah menjamin berbagai-bagai ni’mat, ‘inayah dan ma’unah semasa hidup di dunia lagi.

Sila ikuti lanjutannya di: http://www.malaysiaharmoni.com/

No comments: