Thursday, January 03, 2013

Surah an-Naml (Semut)


Surah an-Naml adalah surah ke 27 daripada 114 surah yang terkandung di dalam kitab suci al-Quran. Bilangan ayat-ayatnya adalah 93 ayat.

Surah dimulakan dengan dua huruf hijaiyyah طسٓۚ, huruf “to” dan huruf “sin”.

Jika dihitung huruf "to" di dalam surah tersebut didapati jumlahnya adalah 27. Manakala huruf "sin" pula terdapat sebanyak 93.

Ajaib bukan? Adakah hanya suatu kebetulan? Atau sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar penghitung?

"... pada hal Dia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta Dia menghitung tiap-tiap sesuatu: Satu persatu.” (Al-Jinn:28)

Selain itu, kebanyakan nombor dan bilangan huruf, ayat serta surah mempunyai kaitan dengan nombor 7. Misalnya surah al-Fatihah 7 ayat. Bilangan huruf hijaiyyah yang digunakan di dalam surah al-Fatihah adalah 21 huruf. 7 huruf tidak terdapat di dalam surah al-Fatihah. (Sila baca buku ana, Al-Fatihah dan Keajaiban angka 7).

Perhatikan nombor yang berkaitan dengan surah an-Naml ini. Nombor surah 27 dan bilangan ayat 93.

27 93 adalah bilangan yang boleh dibahagi dengan 7.

2793 / 7 = 399

Ayat yang mempunyai perkataan an-Naml adalah ayat ke 18. Ayat itu mengandungi 21 perkataan. 21 boleh dibahagi dengan 7.

21 / 7 = 3

Maha Suci Allah dari segala kelemahan dan kekurangan

No comments: