Friday, April 19, 2013

Surah al-KafirunSurah ke 109, mengandungi 6 ayat.

“Katakanlah (Wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.” (al-Kafirun: 1-6)

Hadis-hadis berkaitan dengan surah ini:

1.    Daripada Jabir r.a. Bahawa Rasulullah s.a.w. membaca surah ini dan surah al-Ikhlas di dalam solat sunat tawaf dua rakaat. Riwayat Muslim
2.    Daripada Abu Hurairah r.a. Bahawa Rasulullah s.a.w. membaca surah ini dan surah al-Ikhlas di dalam solat sunat Fajar dua rakaat. Riwayat Muslim
3.    Apabila Rasulullah s.a.w. membaringkan badannya, Baginda membaca surah ini hingga tamat. Riwayat at-Tabraniy
4.    Daripada Ibn Abbas r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: “Az-Zalzalah menyamai ½ al-Quran, al-Ikhlas menyamai 1/3 al-Quran, al-Kafirun menyamai ¼ al-Quran.” Riwayat at-Tirmizi.
5.    Daripada al-Harith bin Jabalah, dia berkata: saya berkata kepada Nabi s.a.w., “Ya Rasulullah, ajarkan saya sesuatu yang boleh saya baca ketika hendak tidur.” Baginda bersabda (maksudnya): “Apabila engkau mula merebahkan badan di waktu malam, bacalah ‘al-Kafirun’. Sesungguhnya ia merupakan “bara’ah” (pembebasan diri) daripada syirik.” Ibn Kathir

Ibn Jarir at-Tabariy, di dalam kitab tafsirnya memetik kata-kata Ibn ‘Abbas r.a. bahawa sebab turun surah ini ialah: orang-orang Quraisy menawarkan Rasulullahs.a.w. untuk memberinya harta yang banyak agar baginda menjadi lelaki paling kaya di Mekah dan mengahwinkannya dengan mana-mana wanita yang baginda mahu. Mereka berkata kepada baginda: “Ini janji kami kepadamu wahai Muhammad. Dengan ini, kami meminta engkau berhenti daripada mencela tuhan-tuhan sembahan kami. Jangan engkau sebut sesuatu yang tidak elok tentangnya. Jika engkau tidak setuju permintaan ini, maka kami ingin kemukakan satu tawaran yang baik untukmu dan untuk kami.” Baginda berkata: “Apakah tawaran itu?” Mereka menjawab: “Engkau sembah tuhan kami, al-Lata dan al-‘Uzza satu tahun, kami sembahTuhanmu satu tahun.” Baginda menjawab: “Aku akan tunggu apa yang dating dari Tuhanku.” Maka turunlah wahyu “Qul yaayyuhal-kafirun” hingga ke akhir surah.

Ibn Jarir juga memetik apa yang diceritakan oleh Sa’eid bin Maina’: beberapa orang pemimpin Quraisy yang terdiri daripada al-Walid bin al-Mughirah, al-‘Aas bin Waeil, al-Aswad bin al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf telah mengadakan pertemuan dengan Rasulullahs.a.w. Mereka mengemukakan cadangan dengan berkata: “Wahai Muhammad, marilah kita bersepakat; kami sembah apa yang engkau sembah dan engkau sembah apa yang kami sembah. Kita sama-sama berkongsi dalam semua perkara. Sekiranya apa yang engkau bawa lebih baik daripada apa yang ada pada kami, kami dapat berkongsi denganmu kebaikan itu dan mengambil habuan kami daripadanya. Dan sekiranya apa yang ada pada kami lebih baik daripada apa yang ada padamu, engkau pun dapat berkongsi dengan kami kebaikan itu dan engkau boleh mengambil habuanmu daripadanya.” Lalu Allah menurunkan surah ini hingga akhir.

Ibn Kathir berkata, surah ini merupakan surah ‘al-bara’ah’, iaitu pembebasan diri daripada amalan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Meskipun asalnya surah ini ditujukan kepada kafir Quraisy di Mekah yang mengajak Nabis.a.w. berkompromi dengan mereka di dalam penyembahan dan peribadatan, namun perkataan ‘al-kafirun’ itu sebenarnya merangkumi seluruh manusia yang kafir di muka bumi ini.
Allah Ta’al perintah kanRasul-Nya agar membebaskan diri daripada anutan dan pegangan mereka secara total. Tiada tawar menawar dan tiada jalan tengah untuk mencampur adukkan kebenaran dengan  kebatilan. Tidak ada ruang untuk menyatukan antara aqidah tauhid dan syirik.

Surah dimulakan dengan kalimah ‘qul’ yang bermakna ‘katakanlah (wahai Muhammad)’ member gambaran bahawa penegasan ini dating daripada Allah. Agama ini adalah urusan Allah semata-mata. Ia bukan urusan Muhammad s.a.w.

Muhammad s.a.w. hanyalah seorang Rasul yang tidak ada kuasa untuk campurtangan walau sedikitpun. Segala perintah datang daripada Allah. Dia sekali-kali tidak bias menolak atau mengelak.

‘wahai orang-orang kafir!’, mereka diseur dengan sifat dan hakikat diri mereka yang secara terang-terangan menolak iman, mengingkari tauhid dan kerasulan Muhammad s.a.w. Penolakan iman sebenar merupakan sesuatu yang berlawanan dengan fitrah mereka sendiri kerana hakikatnya setiap manusia mempunyai naluri yang tertanam sejak mula dicipta, naluri mengenali dan mengimani Allah Yang Esa. Lantaran itu orang yang tidak beriman dipanggil kafir. Iaitu orang yang menutup fitrah nya sendiri.

‘aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak sembah apa yang aku sembah.’ Penegasan ini diulang sebanyak dua kali, iaitu ayat empat dan lima mengulangi penegasan yang telah dinyatakan di dalam ayat dua dan tiga. Kali pertama (ayat 2 dan 3) dalam bentuk ‘jumlah fi’liyyah’ (menggunakan katakerja a’budu), manakala kali kedua (ayat 4 dan 5) menggunakan ‘jumlah ismiyyah’ (menggunakan kata nama ‘aabidu).

Penegasan kali kedua menggunakan jumlahismiyyah adalah untuk menguatkan penegasan yang pertama. Menurut tatabahasa Arab, jumlah ismiyyah menunjukkan sifat keteguhan dan ketegasan, tidak berganjak dari pendirian dengan lebih mantap dan berterusan sampai bila-bila.

Ibn Kathir berkata, terdapat beberapa tafsiran yang dikemukakan oleh para mufassirin mengenai maksud di sebalik pengulangan ini.

Pertama: semata-mata ta’kid, iaitu bermaksud menguatkan penegasan yang pertama sahaja.

Kedua: menurut riwayat al-Bukhari daripada para mufassirin, penegasan kali pertama di dalam ayat 2 dan 3 bermaksud pada masa lalu, iaitu aku tidak pernah sembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah sembah apa yang aku sembah. Penegasan kali kedua di dalam ayat  4 dan 5 bermaksud pada masa akan datang, iaitu aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan sembah apa yang aku sembah.

Ketiga: pandangan yang dikemukan oleh Ibn Taimiyyah, penegasan yang pertama bermaksud menafikan perbuatan kerana ia jumlah fi’liyyah. Penegasan yang kedua menafikan penerimaan tawaran itu secara tuntas kerana penafian itu dibuat dengan menggunakan jumlah ismiyyah.Tafsiran ini membawa maksud “aku tidak pernah sembah apa yang kamu sembah dan sekali-kali tidak mungkin akan menerima untuk melakukannya”. Atau boleh dikatakan “aku tidak pernah dan tidak akan melakukannya” dan perkara itu tidak mungkin diterima di sisiSyara’.

Dan ayat terakhir ‘bagimu agamamu dan bagiku agamaku’ merupakan kata putus yang amat jelas, tegas dan tuntas.Tiada titik pertemuan, tiada jambatan penghubung dan tiada jalan penyambung antara iman dan kufur, antara tauhid dan syirik, antara hak dan batil.

Islam dibina di atas landasan tauhid yang suci murni. Agama selainnya dibina di atas dasar syirik yang batil, yang menyimpang dari landasan kebenaran. Allah adalah satu-satunyaTuhan yang menciptakan. Daripada-Nya kita dating dan kepada-Nya kita dikembalikan, daripada-Nya juga kita menerima syari’ah serta manhaj kehidupan.

Justeru, mukmin wajib membersihkan diri, baik dari sudut aqidah maupun dari sudut amalan dari segala unsur syirik serta saki bakinya. Mukmin mesti jelas apa yang digariskan oleh Allah dalam semua bidang yang merangkumi dasar-dasar aqidah, syari’ah, akhlak dan sebagainya. Allah juga telah menetapkan neraca, nilai dan tasawwur yang benar tentang kehidupan dan hakikat kewujudan seluruhnya yang wajib dipegang dan diimani.

Ini tidak bermakna Islam menyuruh umatnya mengasingkan diri dari manusia. Islam tidak memerintahkan umatnya membina tembok-tembok tebal yang memisahkan mereka dari dunia. Umat Islam mesti bergaul dengan manusia, hidup di tengah-tengah mereka. Namun pada masa yang sama, umat Islam mesti dapat membezakan yang hak dengan yang batil, berfikir dan menilai sesuatu dengan neraca sendiri, berjalan mengikut rentak hukum Allah, bertindak berpandukan hidayah Allah, berinteraksi di dalam batas akhlak yang digariskan Allah.

Terdapat satu athar bermaksud: “Jangan kamu menjadi imma’ah (orang yang tidak tetap pendirian). Kamu berkata: jika manusia baik, kami pun baik. Jika mereka zalim kami pun zalim.Tetapi teguhkan pendirian kamu. Jika manusia baik, kamu hendaklah baik. Dan jika manusia jahat, maka jangan kamu jadi zalim dan jahat.”
1 comment:

Blogger said...

Looking for the Ultimate Dating Website? Join and find your perfect match.