Sunday, May 07, 2017

Harapan seorang da’ei (pendakwah)


Selepas perjanjian Hudaibiah, al-Walid bin al-Walid, saudara kepada Khalid bin al-Walid memeluk Islam.
Ketika Rasulullah s.a.w. datang ke Mekah untuk menyelesaikan umrah qadha’ baginda bertanya al-Walid: “Di manakah Khalid?”
Al-Walid menjawab: “Dia akan dibawa datang oleh Allah...”
Lalu Nabi s.a.w. bersabda: “Tidak patut orang sepertinya jahil tentang Islam! Kalaulah dia meletakkan ketangkasannya menewaskan musuh bersama kaum muslimin dalam menewaskan kaum musyrikin, pastinya itu lebih baik untuknya. Dan kami akan meletakkannya di hadapan memimpin yang lain.”
Mendengar kata-kata Nabi s.a.w. itu, al-Walid segera mencari saudaranya Khalid, namun tidak bertemu. Dia meninggalkan sepucuk surat yang dituliskan: “Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku tidak bertemu dengan sesuatu yang lebih aneh daripada hilangnya fikiranmu dari Islam. Aku tidak menemui seseorang yang akalnya lebih aneh daripada akalmu. Aku tidak menemui sesuatu yang lebih aneh daripada orang yang jahil tentang Islam! Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menanyaiku tentangmu. Baginda berkata: “Di manakah Khalid? Tidak patut orang sepertinya jahil tentang Islam! Kalaulah dia meletakkan ketangkasannya menewaskan musuh bersama kaum muslimin dalam menewaskan kaum musyrikin, pastinya itu lebih baik untuknya. Dan kami akan meletakkannya di hadapan memimpin yang lain.” Maka segeralah saudaraku, menangkap apa yang selama ini telah terlepas daripadamu! Sesungguhnya berapa banyak tempat-tempat yang baik telah luput daripadamu”
Surat saudaranya itu dibaca dengan gembira tak terkata. Kata-kata Nabi s.a.w. benar-benar berkesan di jiwanya. Keinginannya memeluk Islam membuak-buak. Dia segera berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah s.a.w. dan memeluk Islam.
Kedatangan Khalid untuk memeluk Islam pada tahun ke lapan hijrah, enam bulan sebelum pembukaan Mekah dan dua bulan sebelum Ghazwah Mu’tah bersama dua orang rakannya Uthman bin Talhah dan Amru bin al-‘Aas disifatkan oleh Nabi s.a.w. dengan kata-kata: “Mekah telah membalingkan kamu dengan buah hati mereka!”.

Pengajarannya, pendakwah mesti melihat logam-logam berharga di kalangan mereka yang belum Islam. Tidak jemu berusaha mengajak dan memberi penerangan sehingga akhirnya Allah buka pintu hidayahnya dan mereka menjadi sebahagian daripada pejuang Islam yang unggul.

No comments: