Sunday, May 14, 2017

Menanti Ramadan


Diceritakan bahawa seorang hamba perempuan baru berpindah dari satu keluarga kepada keluarga yang lain. Kebetulan ketika itu waktu hampir menjelang Ramadan. Dia mendapati ahli keluarga itu membuat persiapan yang hebat dengan menyediakan bekalan makanan dan sebagainya.
Dia bertanya, “untuk apa semua ini?”
Mereka menjawab, “kami membuat persiapan untuk berpuasa di bulan Ramadan.”
Dia berkata, “adakah kalian tidak berpuasa kecuali Ramadan? Sesungguhnya aku dahulu tinggal dengan satu keluarga di mana sepanjang tahun bagi mereka adalah Ramadan. Kembalikan aku kepada mereka!”

Mungkin inilah maksud ungkapan Dr Yusuf al-Qaradhawi, “Kunu Rabbaniyyin, wala takunu ramadhaniyyin”

“Jadilah kamu insan rabbani, jangan jadi insan ramadhani! (beribadah hanya dalam bulan ramadan sahaja)” 

No comments: