Friday, November 19, 2004

Zaadut-Taqwa

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

"Dan hendaklah kamu membawa bekal secukupnya. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah taqwa. Dan bertaqwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal". Al-Quran, Surah al-Baqarah:197

Hidup ini merupakan perjalanan menuju satu destinasi : kematian!
Setiap perjalanan, jauh atau dekat memerlukan bekalan!
Bekalan tidak boleh putus.
Jika terputus bekalan, kita mesti berhenti untuk mengambilnya.
Bekalan yang dibawa mesti bersesuaian dengan destinasi yang hendak dituju...
Kalau bekalan itu berupa matawang, anda mestilah membawa matawang yang digunapakai di negeri yang hendak anda lawati.
Jika anda tidak memiliki matawang tersebut, carilah pusat-pusat penukaran matawang untuk menukarkan matawang anda.
Jika destinasi anda adalah kematian...
Sebarang matawang tidak laku.
Tukarkan matawang anda yang banyak itu kepada amalan: zakat, sedeqah, infaq fi sabillah, dll.
Tambahlah bekalan anda setiap hari.

Penjelasan:

zaad bermakna bekal.
taqwa bermakna takut kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

No comments: