Tuesday, October 20, 2009

Dakwah Ikhwan Bersifat ‘Alami

عالمية الدعوة في فكر الإمام البنا

Dakwah ikhwan mempunyai ciri-ciri keistimewaan tertentu yang menjadikannya berkesan dan senang diterima oleh berbagai-bagai masyarakat dan bangsa.
Meskipun masyarakat dan bangsa-bangsa itu berbeza dari segi bahasa, budaya, tahap pendidikan dan latar belakang, dakwah Ikhwan mampu menghubungkan mereka dengan Allah ‘Azza wa Jalla, membawa mereka kembali kepada kitab Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah s.a.w.

Dakwah Ikhwan berjaya menanamkan di dalam diri mereka kefahaman Islam yang sahih serta kesyumulannya, dan membangkitkan kesedaran tentang kewajipan beramal untuk melaksanakannya di dalam kehidupan dan berusaha membangunkan Negara Islam yang benar-benar mendaulatkan Syariah.

Keistimewaan ini juga menjadi factor penting kelansungan dakwah ini dan keupayaannya memainkan peranan di dalam membangkitkan jiwa-jiwa umat Islam dan menyatu padukan mereka dengan ikatan persaudaraan dan berkasih sayang.
Meskipun sepanjang perjalanannya, dakwah sering berdepan dengan bermacam-macam mehnah, bermacam-macam rintangan dan halangan yang hebat, ia tidak pernah pudar dan menguncup. Sebaliknya ia terus menyinar dan berkembang hampir 80 tahun lamanya. Semua ini terjadi adalah kerana rahmat dan kurniaNya Yang Maha Esa serta berkat keistimewaan yang dimilikinya. Antara keistimewaan dakwah Ikhwan ialah:

1. ‘Alamiyyah

Dakwah Ikhwan telah muncul di medan amal dengan mengemukakan Islam kepada dunia seluruhnya, khususnya dunia Islam sejak 80 tahun yang lalu. Islam yang dikemukakan oleh Ikhwan adalah Islam yang sempurna, syumul, jelas, praktikal serta sesuai untuk dilaksanakan di semua tempat dan pada setiap masa. Seandainya manusia benar-benar memahami dan melaksankannya pasti mereka akan berbahagia di dunia dengan menikmati kebenaran dan keadilan. Di akhirat pula mereka beroleh kemenangan mencapai redha Allah yang telah menciptakan mereka, memberi rezeki dan menetapkan usia mereka.
Sesungguhnya kesyumulan Islam yang kita fahami inilah yang dapat mendidik jiwa, membangun rijal, membentuk masyarakat, menyelesaikan pertelingkahan, menjamin hak setiap yang berhak dengan adil dan saksama sama ada muslim atau bukan muslim. Pada pandangan Islam, semua manusia adalah makhluk yang dimuliakan sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Al-Isra’:70)

Manusia di bawah panji Islam semuanya dirahmati. Allah s.w.t. menegaskan di dalam firmanNya yang bermaksud: “Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.” (Al-Anbia’:107)

Dan semua manusia tanpa mengira akidah mereka, di bawah naungan Islam, tidak akan dizalimi. “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan.” (Al-Maidah:8)

Inilah Islam yang diperlukan oleh dunia hari ini. Dunia yang penuh dengan kezaliman, penyelewengan dan kerosakan. “Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).” (Ar-Rum:41)

Oleh kerana dakwah Ikhwan adalah dakwah Islam yang sejati dan tulin, maka semua umat Islam mudah menerimanya dan menggabungkan diri di dalam safnya. Mereka berpegang teguh kepada ajarannya, berusaha bersungguh-sunggh untuk menyebarkannya, bermujahadah dan berjihad demi menegakkan ajarannya sebagai mematuhi firman Allah yang bermaksud: “Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk.” (An-Nahl:125)

Sesungguhnya telah nyata dan terbukti bahawa dakwah Ikhwan tidak ditujukan kepada sesuatu negeri tertentu atau sesuatu bangsa tertentu. Sebaliknya ia ditujukan kepada manusia seluruhnya. Sehubungan dengan ini, Imam al-Banna berkata: “Asal usul mereka satu, bapa mereka satu, keturunan mereka satu. Tidak ada kelebihan antara mereka kecuali dengan taqwa. Firman Allah bermaksud: “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).” (Al-Hujurat:13)

dan firmanNya bermaksud: “Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya iaitu Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai…” (An-Nisaa’:1).
Justeru kita tidak berbegang kepada kefahaman kebangsaan yang sempit, kita tidak menggalakkan sikap taasub kepada bangsa dan warna kulit. Tetapi kita menyeru kepada persamaan yang hakiki di kalangan semua umat manusia.

Sesungguhnya Imam al-Banna benar-benar memberikan perhatian agar dakwah Ikhwan tidak menjadi suatu gerakan yang berligar di sekitar daerah tertentu sahaja. Sebaliknya gerakan Ikhwan bersifat ‘alami sebagaimana ‘alaminya dakwah itu sendiri. Buktinya sejak tahun 40an gerakan Ikhwan telah melebar ke serata dunia Arab, kemudian menjalar ke setiap tempat. Sesungguhnya Imam al-Banna telah mengutus wakil-wakilnya menemui para pemimpin di India, Pakistan, Indonesia, Afghanistan, Sudan, Somalia, Syria, Jordan, Iraq dan Palestin.

Di atas landasan inilah dakwah Ikhwan berjalan sejak mula penubuhannya hingga sekarang. Fikrah Ikhwan telah menjalar ke seluruh pelusuk dunia, didokong oleh pelbagai bangsa, diwarisi daripada yang tua kepada yang muda. Ikatan mereka hanya satu, wala’ mereka satu, matlamat mereka satu dan manhaj mereka satu meskipun warna mereka berbeza, bahasa mereka berbeza, budaya mereka berbeza dan bangsa mereka berbeza. Mereka adalah manifestasi kata-kata Imam al-Banna: ‘Kamu adalah ruh jadeed (jiwa yang baru) yang mengalir di dalam hati umat ini yang dihidupkan oleh al-Quran’.

Bersambung insya Allah…

Sumber: http://www.ikhwanonline.com

No comments: