Sunday, October 16, 2011

Kapsul

Daripada Abi Sa’eid al-Khudriy r.a. Nabi s.a.w. bersabda maksudnya: “Iblis berkata, “Wahai Tuhanku, aku akan terus-terusan memperdayakan anak Adam selagi roh-roh mereka berada di dalam jasad-jasad mereka!”

Allah berfirman (maksudnya): “Dan Aku akan sentiasa ampunkan mereka selagi mereka memohon ampun kepadaKu dengan beristighfar!”

Riwayat Ahmad dan lain-lain.

Daripada Abi Umamah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda (maksudnya): “Sesungguhnya malaikat (pencatat amal) sebelah kiri mengangkat qalamnya selama enam jam tidak mencatat dosa seorang muslim yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Sekiranya dalam tempoh itu dia menyesal dan beristighfar, dosa itu dicampakkannya (tidak dicatat). Jika tidak, maka dia akan catat satu dosa sahaja!”

Riwayat at-Tabrani dan al-Baihaqiy

1 comment:

syifa' said...

Subhanallah, Allahuakbar..

love the last hadith.. He is full of Mercy and l0ve. ~_~