Monday, February 13, 2012

TIGA PERKARA


Sayyidina Ali bin Abi Talib r.a. berkata: “Tiga perkara akan kembali kepada tuannya: al-makru (المكر ), al-baghyu (البغي ), an-nakthu (النكث )”.

Kata-kata ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad bin Kaab al-Quradzi: “Sesiapa yang melakukan tiga perkara, dia tidak akan terlepas sehingga perkara itu menimpa ke atas dirinya.

Al-makru bermaksud merancang sesuatu kejahatan ke atas orang lain. Firman Allah Ta’ala bermaksud: “…sedang rancangan yang jahat itu tidak menimpa melainkan orang yang menjalankannya….” Fatir:43

Ketika mentafsir ayat ini, ar-Razi menyebut bahawa Nabi s.a.w. bersabda maksudnya: “Jangan kamu membuat rancangan jahat dan jangan bantu orang yang membuat rancangan jahat kerana sesungguhnya Allah telah berfirman (maksudnya) “rancangan yang jahat itu tidak menimpa melainkan orang yang menjalankannya”.

Al-Baghyu pula bermaksud derhaka, zalim dan melampau batas. Firman Allah bermaksud “….Wahai manusia! Sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri….” Yunus:23

Kata Ibn Abbas r.a. al-baghyu bermaksud membuat kerosakan, mendustakan kebenaran dan biadab terhadap Allah. Az-Zujaj berkata: mendaki ke puncak kerosakan. Dikatakan juga al-baghyu ialah melakukan kezaliman dengan tujuan meninggikan kedudukan mengatasi pihak lain.

Dalam ayat di atas menegaskan bahawa orang yang derhaka, zalim dan menindas orang lain akhirnya akan ditimpa akibat yang sama dengan apa yang dilakukannya ke atas orang lain.

An-Nakth bermaksud mungkir janji atau tidak menepati apa yang telah dipersetujui. Firman Allah bermaksud: “… sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya;…” Al-Fath:10

1 comment:

kyo_9 said...

mohon share :)