Wednesday, May 14, 2014

Perutusan Mursyid Am dari Kandang Tertuduh

Perutusan Mursyid Am kepada mereka yang berjiwa merdeka di dalam penjara

Mursyid Am telah mengutus surat kepada anak-anak yang berjiwa merdeka khususnya di Port Saeid melalui orang yang bertemu dengannya dari kalangan mereka yang dipenjarakan, iaitu pertemuan di "mahkamah main-main" di markaz pasukan keselamatan untuk membicarakan 191 orang penyokong legitimasi di Port Saeid. Selain Mursyid Am, pimpinan lain yang berada di situ ialah Dr Muhammad al-Baltaji dan Dr Sofwat Hijazi

Mursyid Am menyampaikan khabar gembira dekatnya kemenangan dan pertolongan Allah. Beliau berkata: "Sesungguhnya kita sekarang berada di peringkat pemilihan dan perbezaan (tamayuz). Tamayuz tidak boleh ada pilihan antara tiga atau empat. Tamayuz hanya boleh pilih antara dua sahaja: putih atau hitam. Sehingga apabila telah sempurna tamayuz antara keduanya, Allah akan mendatangkan kemenangan. Firman Allah bermaksud: "Bahkan Kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu dia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah ia dan (tetaplah) kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan (terhadap Kami).” (Al-Anbiaa’:18)
Adanya huruf  "fa" (fayadmaghuh) di sini menunjukkan janji Allah akan berlaku dengan segera, seperti firman-Nya tentang kebatilan  yang buruk lagi busuk: "Kerana Allah hendak membezakan yang jahat (golongan yang ingkar) dari yang baik (golongan yang beriman) dan menjadikan (golongan) yang jahat itu setengahnya bersatu dengan setengahnya yang lain, lalu ditimbunkannya kesemuanya, serta dimasukkannya ke dalam Neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Al-Anfal:37)
Dan tamayuz merupakan kelebihan dan kurnia Allah kepada kita dan orang-orang yang bersama pada hari ini, mereka tidak pernah ada kaitan dengan kita sebelum ini. Mereka datang dengan pilihan Allah, bukan pilihan salah seorang daripada kita. Lihatlah kepada orang yang telah Allah teguhkan bersama dengan kita di atas jalan yang sama. Kemudian hati mereka telah terseleweng. Sesungguhnya itu merupakan iradah Tuhan yang Maha Mengetahui kecurangan kerdipan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allah yang membezakan

Sesungguhnya kami mentarbiah individu-individu dalam kumpulan lima orang, lima orang. Dan kami berkata, sesungguhnya rakyat semua  perlukan tarbiah. Tetapi bagaimana mungkin kami akan mentarbiah semua orang. Maka Allah 'Azza wa Jalla menghimpunkan kumpulan yang begini ramai di sini supaya kita dapat mentarbiah bersama-sama, hidup bersama-sama, bergaul bersama-sama. Bagaimana kita mampu mengatur urusan seperti ini? Siapa yang menyusun dan siapa yang menghendaki?

Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang masuk ke dalam penjara ini secara tersilap. Allah yang menghendakinya dengan kehendak-Nya dan qudrah-Nya kerana hikmah yang Dia mengetahuinya. Dan tadbir-Nya itulah yang terbaik untuk kita semua.

Mursyid berkata bahawa rumahnya di Bani Suwaif dicuri dan dibakar. Beliau menerima berita itu dengan berkata: Alhamdulillah perkara itu berlaku selepas anakku Ammar syahid. Sekiranya rumahku dicuri dan dibakar sebelum Ammar syahid, tentu kami akan bersedih. Namun disebabkan telah berlaku musibah yang lebih besar (pemergian Ammar), apa yang berlaku selepasnya jadi kecil dan enteng, alhamdulillah. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Kita mesti menggantungkan hati kita, harapan kita kepada Allah Yang Esa semata-mata. Dia berfirman maksudnya: "Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya dan umat Islam) atau mendatangkan sesuatu hukuman dari sisiNya (terhadap golongan yang munafik itu);” (Al-Maidah:52)
Di dalam ayat itu, Allah dahulukan menyebut Nama-Nya daripada Perbuatan-Nya (mendatangkan kemenangan), supaya manusia bergantung kepada Allah, bukan kepada perbuatan-Nya. Walaupun bergantung kepada perbuatan-Nya itu harus, tetapi bergantung kepada Allah itu lebih kuat, jauh dari sebarang sebab.

Mengenai Presiden yang sah, Muhammad Mursi beliau berkata bahawa dia dalam keadaan baik, alhamdulillah. Sesungguhnya presiden sangat positif bahawa kemenangan amat dekat in syaa Allah. Dia ditemani di dalam penjara oleh  sebaik-baik lelaki, at-Tohtowi.

Presiden bermimpi tiga hari berturut bahawa dia membaca firman Allah Ta'ala: "Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh golongan penceroboh), kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah Amat Berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan).” (Al-Hajj:39)

Di akhir risalahnya Mursyid Am mengucapkan salam dan tahiyyah kepada semua yang berjiwa merdeka di Port Saeid, Ismailiyyah, Sinai, Arisy dan Bi’r al-Eid serta semua yang terpenjara seorang demi seorang dan seluruh ahli keluarga mereka semuanya.

Sumber:

http://www.ikhwanonline.com/Article.aspx?ArtID=185525&SecID=210

No comments: