Wednesday, May 02, 2012

Perihal mengumpat dan mengata keburukan orang

Sufyan bin Husain al-Wasitiy menceritakan:

Pada suatu hari aku menyebut keburukan seorang lelaki di hadapan Iyas bin Mu’awiyah al-Mazaniy, Qadhi Basrah. Maka dia memandang tepat ke wajahku dan berkata:

“Adakah engkau telah memerangi Rum?”

Aku menjawab: “Tidak!”

Dia berkata lagi: “Atau engkau telah memerangi Sindh, Hindi dan Turki?” (Negara-negara yang disebutkan itu, pada ketika itu masih belum Islam)

Aku menjawab: “Tidak!”

Maka dia terus merenungku dengan tajam seraya berkata: “Adakah patut negeri Rum, Sindh, Hindi dan Turki selamat dari seranganmu, sedangkan seorang saudaramu yang muslim tidak selamat?”

Sufyan menyambung ceritanya dengan berkata: “Mulai saat itu aku tidak pernah mengaibkan seseorangpun dari kalangan manusia atau mengumpat mereka!”

Sumber: al-Bidayah wa an-Nihayah.

No comments: