Wednesday, March 12, 2014

Al-Quran Yang Tiada Keraguan Tentang Kebenarannya


Sebagai muslim, kita tidak pernah ragu bahawa sesungguhnya al-Quran merupakan Kalam Allah, mukjizat teragung yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang terakhir, Muhammad s.a.w.

Mukjizat bermaksud sesuatu yang melemahkan, yang tidak mampu ditiru, ditandingi dan disaingi oleh mana-mana pihak. Ini terbukti sejak mula diturunkan, Allah Ta'ala mencabar golongan musyrikin yang enggan mempercayai kebenaran Nabi s.a.w. agar mendatangkan sebuah kitab yang serupa, atau kalau tidak boleh, datangkan sepuluh surah, atau hanya satu surah. Namun, semua cabaran itu tidak mampu dipenuhi sehinggalah ke hari ini.

Keajaiban dan keagungan Kitab Suci al-Quran terbukti dari berbagai-bagai sudut; isi kandungan, gaya bahasa, cakupan ilmunya dan bermacam-macam lagi.

Al-Muhandis dari Syria, Abdul Da'em al-Kaheel mengkaji keajaiban al-Quran dari sudut sains dan angka, bilangan huruf serta ayat-ayat yang terdapat di dalam al-Quran.

Al-Quran diturunkan di dalam Bahasa Arab dan ditulis dengan menggunakan huruf hijaiyyah (alif, ba, ta – sampai ya).

Sebagai contoh, ambil huruf "QAF". Qaf adalah huruf pertama bagi perkataan Quran.

Beberapa surah tertentu dimulakan dengan huruf hijaiyyah yang tidak disambung bacaannya dikenali sebagai huruf muqatto'ah, seperti alif lam mim, alif lam ra, nun dan lain-lain. Terdapat dua surah dimulai dengan huruf "QAF", iaitu surah "Qaf" dan surah "asy-Syura" ('ain sin qaf). Kalau kita perhatikan semua surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatto'ah, mengandungi penegasan tentang kebenaran al-Quran dan wahyu yang diturunkan. Demikian juga surah "Qaf" dan "asy-Syura".

Kedua-dua surah ini merupakan surah makkiyyah. Qaf mengandungi 45 ayat, manakala asy-Syura 53. 

Yang menakjubkan, di dalam surah Qaf yang mengandungi 45 ayat itu terdapat 57 kali huruf "Qaf". Dan di dalam surah asy-Syura yang mengandungi 53 ayat juga terdapat 57 kali huruf "Qaf".

57 + 57 = 114 bersamaan dengan bilangan surah di dalam al-Quran.

Apakah ini kebetulan, atau bukti perancangan Allah Yang Maha Bijaksana, Maha Teliti lagi Maha Mengetahui ....

No comments: