Saturday, March 22, 2014

تَبَارَكَ (MAHA SUCI ALLAH)


Satu daripada nama al-Quran ialah al-Furqan yang bermaksud ‘yang membezakan’, iaitu yang membezakan antara haq dengan batil, antara yang benar dengan yang palsu.

Dan di dalam al-Quran, terdapat satu surah bernama al-Furqan, iaitu surah ke 25. Surah itu dimulakan dengan          ( تَبَارَكَ )

Perkataan (تَبَارَكَ ) di dalam surah tersebut diulang sebanyak tiga kali: ayat 1, ayat 10 dan ayat 61.

Apa yang menarik?

Surah 25, ayat 1, 10, 61

2511061 adalah hasil 7 x 358,723

jika diterbalikkan:

1601152 adalah hasil 7 x 228,736

Sedia maklum, 7 adalah satu angka unik yang sangat berkaitan dengan kebanyakan ajaran Islam serta kehidupan kita seperti terdapat 7 hari di dalam seminggu, langit 7 lapis, al-Fatiha 7 ayat, tawaf 7 keliling, sujud di atas 7 anggota dan lain-lain.

Ini menunjukkan betapa rapinya susunan ayat-ayat al-Quran sehinggakan nombor surah serta perkataan dan ayat-ayatnya tidak diletak secara rambang. Bahkan semuanya diatur begitu rupa.

Mampukah manusia yang mengaturnya atau itu merupakan perancangan yang Maha Mengetahui segala-gala?

No comments: