Monday, June 30, 2014

Tadabbur One Day One Ayat (OnDOA)


" Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengatakan: "Raaina", (ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad), sebaliknya katakanlah: "Unzurna" dan dengarlah kamu (segala perintah dengan sebulat hati menerimanya) dan (ingatlah bahawa) orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.” (Al-Baqarah 2:104)

Ayat ini dimulakan dengan seruan yang ditujukan kepada orang yang beriman. Seruan seperti ini banyak kita temui di dalam al-Quran. Dan ayat ini merupakan kali pertama kita temui apabila kita membaca al-Quran dari awalnya.

Apa yang diperintahkan kepada mukmin di dalam ayat ini? Terdapat dua perintah.

Pertama perintah supaya menukar perkataan "Raaina" kepada "Unzurna". Kenapa?

Perkataan “raaina” bermaksud memerhati, memelihara, memimpin.
Begitu juga perkataan “unzurna” membawa maksud yang sama.

Tetapi perkataan “raaina” mempunyai persamaan dengan satu perkataan dalam bahasa ibrani yang bermakna jahil dan bodoh. Orang-orang Yahudi menggunakan perkataan itu untuk mencela Nabi s.a.w. Maka Allah s.w.t. melarang orang beriman menggunakan perkataan “raaina”. Sebaliknya menggantikan dengan “unzurna” supaya dapat menutup peluang musuh-musuh mempergunakan kata-kata itu untuk mempermain-mainkan Nabi s.a.w.

Kedua ialah perintah supaya mukmin mendengar apa saja yang disampaikan oleh Allah dan Rasul kepada mereka dan mentaatinya dengan sepenuh hati.

Kesimpulannya, seruan pertama yang ditujukan kepada para mukmin adalah mempertegaskan pendirian terhadap golongan yang tidak beriman. Mukmin mesti berbeza dengan mereka dalam semua perkara; aqidah, amalam dan perkataan. Mukmin mesti berhati-hati dalam setiap tutur kata dan gerak geri agar tidak dipermain-mainkan oleh musuh yang sentiasa mencari peluang untuk menyerang dan menghina kita.
Kedua, mempertegaskan sumber yang wajib menjadi pegangan setiap mukmin adalah perintah Allah dan RasulNya sahaja. Hanya perintah itulah yang wajib didengari dan ditaati. Sikap mukmin dalam menerima perintah Allah dan Rasul ialah “sami’na wa ato’na” (kami dengar dan kami taat), bukan seperti orang Yahudi yang mana selogan mereka adalah “sami’na wa ‘asoina” (kami dengar dan kami ingkar).No comments: