Monday, September 22, 2014

Menolak Kebenaran

Ibn Ishaq menceritakan bahawa Muhammad bin Muslim bin Syihab memberitahunya, sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal bin Hisyam dan Akhnas bin Syuraiq telah keluar pada waktu malam untuk mendengar bacaan al-Quran yang dialunkan oleh Rasulullah s.a.w. sewaktu baginda menunaikan solat malam di rumahnya.

Setiap orang daripada mereka mengambil tempat duduk yang berlainan. Masing-masing tidak mengetahui hal satu sama lain. Sepanjang malam  mereka duduk mendengar, sehingga apabila terbit fajar, semuanya bangkit untuk pulang. Mereka bertembung dipersimpangan jalan. Maka masing-masing mencela antara satu sama lain. Mereka memberi amaran terhadap satu sama lain agar jangan ulangi lagi pada masa akan datang kerana jika rahsia itu diketahui oleh kaum mereka pasti mereka akan menyangka yang bukan-bukan.

Merekapun bersurai.

Malam berikutnya berlaku peristiwa yang sama. Apabila terbit fajar, mereka bertembung di tempat yang sama, berlaku dialog yang sama dan bersurai dengan membawa amaran yang sama.

Malam ketiga mereka datang lagi. Mendengar sehingga terbit matahari. Ketika bertembung di persimpangan jalan pada hari ketiga, masing-masing berkata, hari ini kita tidak akan tinggalkan tempat ini sebelum berjanji kita tidak akan datang lagi selepas ini. Setelah mengikat janji, barulah mereka beredar.

Pada siang hari itu, dengan bertongkat Akhnas datang menemui Abu Sufyan di rumahnya.  Dia berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Hanzalah, ceritakan kepadaku apa pendapatmu tentang apa yang kamu dengar daripada Muhammad?" Abu Syufyan menjawab, "Wahai Abu Tha'labah, demi Allah! Sesungguhnya aku mendengar beberapa perkara yang aku mengetahuinya dan aku mengetahui apa yang dimaksudkannya. Dan aku mendengar perkara-perkara yang aku tidak mengetahui maknanya dan apa yang dimaksudkannya?" Akhnas berkata, "Dan aku, sama seperta apa yang kamu tegaskan."

Dari rumah Abu Sufyan, Akhnas terus ke rumah Abu Jahal. Setelah masuk, dia bertanya, "Wahai Abu al-Hakam, apa pendapatmu tentang apa yang kamu dengar daripada Muhammad?" Abu Jahal menjawab, "Apa yang kamu sendiri dengar! Tetapi qabilahku selalu berebut kedudukan dan kelebihan dengan qabilah Abdu Manaf! Mereka menjamu faqir miskin, kamipun menjamu. Mereka menyediakan kenderaan, kamipun menyediakan juga. Mereka membahagi-bahagikan hadiah, kamipun membahagikan juga. Sehingga apabila kami telah hampir-hampir menyamai dari segenap lapangan, tiba-tiba mereka mengisytiharkan: "dari kalangan kami ada nabi yang menerima wahyu dari langit!" Maka bilakah pihak kami akan dapat mengejar mereka untuk mendapatkan kedudukan seperti itu? Maka demi Allah! Kami tidak akan beriman kepadanya selama-lamanya. Kami tidak akan mengakui kebenarannya!" Mendengar jawapan yang jelas dan tegas itu, Akhnaspun beredar.....

Jelas bahawa kadang-kadang manusia menolak kebenaran bukan kerana kebenaran itu tidak sampai kepada mereka, bukan kerana kebenaran itu kabur, tidak jelas dan tidak ada bukti. Tetapi mereka menolaknya kerana sebab-sebab yang ada pada diri mereka sendiri: sombong, ego, dengki, cemburu dan lain-lain lagi.


Semoga kita dijauhkan Allah daripada sifat-sifat yang keji itu.

No comments: