Tuesday, November 24, 2015

MOTIVASI IBN AL-JAUZI


Ulamak terdahulu cita-cita (himmah) mereka sangat tinggi. Kitab-kitab yang mereka karang menjadi bukti. Sesungguhnya kitab-kitab yang mereka tinggalkan adalah intipati daripada usia mereka. Namun, sayang sekali. Kebanyakan karangan mereka telah berkecai kerana himmah para pelajar kini telah lemah. Mereka hanya mempelajari ringkasan-ringkasan. Mereka tidak bersungguh-sungguh membaca kitab yang panjang-panjang. Kemudian, lebih malang lagi mereka berpada dengan mempelajari sebahagian sahaja. Maka manuskrip kitab-kitab itupun berterabur tanpa disusun dan dibukukan.

Maka jalan orang yang mencari kesempurnaan dalam menuntut ilmu ialah meniliti kitab-kitab yang ditinggalkan oleh ulamak terdahulu yang berjilid-jilid. Hendaklah membanyakkan pembacaan. Sesungguhnya dengan membaca dan mengkaji kitab-kitab itu kita dapat melihat betapa tingginya himmah mereka dan betapa mendalamnya ilmu mereka. Ia mampu menjana semangat dan melonjakkan azam untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tiada kitab yang tidak ada faedah. Aku berlindung dengan Allah daripada mengikuti gaya hidup mereka yang sezaman dengan aku, yang aku tidak nampak mereka mempunyai himmah yang tinggi yang boleh dicontohi, dan tidak memiliki kewarakan yang boleh diteladani dari segi kezuhudannya. Ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Hendaklah kamu perhatikan sirah salafus-soleh, kajilah karangan-karangan mereka, kisah-kisah mereka kerana dengan membaca dan mengkaji karangan-karangan mereka, kita seolah-olah melihat mereka.

Aku ingin menceritakan tengtang keadaan diriku. Aku tidak pernah kenyang daripada membaca kitab-kitab. Apabila aku melihat sebuah kitab yang aku tidak pernah melihat sebelumnya, seolah-olah aku terjumpa sebuah perbendaharaan harta yang amat berharga. Aku melihat susunan buku-buku yang diwaqafkan di Madrasah an-Nizhomiyyah, aku dapati ia mengandungi hampir 6000 jilid. Kemudian susunan kitab Abu Hanifah, kitab al-Humaidi, kitab syaikh kami Abdul Wahhab bin Nasir, kitab Abi Muhammad bin Muhammad al-Khasysyab, semuanya dianggarkan muat dibawa oleh beberapa ekur unta, serta lain-lain kitab yang sama jumlahnya. Kalau aku menganggarkan bahawa aku membaca 20000 jilid, itu boleh dikatakan sangat banyak. Namun aku masih belum habis mencari lagi. Maka aku gunakan kesempatan dengan melihat kitab-kitab mereka, aku dapat memperhatikan sirah mereka serta ketinggian himmah mereka, hafazan mereka, ibadah mereka, keunikan ilmu mereka yang tidak akan diketahui oleh mereka yang tidak pernah membaca dan mengkajinya. Justeru, aku merasakan betapa ruginya manusia, dan betapa lemahnya himmah pencari ilmu di zaman ini. Walillahil-hamd. (Soidul-Khotir, m.s. 291-292)

No comments: