Sunday, January 10, 2010

Keberkatan makanan
Daripada Wahsyiyyi bin Harb, daripada ayahnya, daripada datuknya Wahsyiyyi r.a., sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi s.a.w. pernah mengadu kepada baginda dengan berkata:

“Ya Rasulallah! Sesungguhnya kami makan, tetapi kami tidak rasa kenyang!”

Baginda bersabda (maksudnya): “Boleh jadi kamu makan berasingan?”

Mereka menjawab: “Ya!”

Maka baginda bersabda (maksudnya): “Oleh itu berkumpullah di hadapan makanan kamu (makan bersama), sebutlah nama Allah ketika (hendak) makan nescaya Dia memberkati kamu pada makanan itu”.

Dikeluarkan oleh Ahmad dan lain-lain.

No comments: