Saturday, May 07, 2016

Mencari BAHAGIA


Imam Hasan al-Banna rahimahullah pernah berkata:

Aku telah banyak membaca dan aku telah banyak mencuba. Aku bergaul dengan ramai manusia dan aku menyaksikan pelbagai peristiwa. Daripada pengembaraanku yang singkat jaraknya, namun panjang tahapannya aku sampai kepada satu kesimpulan yang aku sungguh-sungguh yakini, yang seteguh-teguhnya aku pegangi, yang tidak mungkin dapat digoncang dan digoyang lagi, iaitu KEBAHAGIAAN yang seluruh umat manusia mencarinya, hanya tercurah dari hati dan jiwa mereka, melimpahi dan membanjiri diri mereka. Sesungguhnya KEBAHAGIAAN itu tidak pernah datang dari luar hati mereka selama-lamanya. Hati yang hidup, yang sentiasa berhubung dengan Allah itulah sumber KEBAHAGIAAN yang sebenarnya.
ALLAH Ta'ala berfirman maksudnya: "Sesiapa yang beramal soleh, dari kalangan lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan.”

Lantaran itu, kesedihan, kerisauan dan sempit dada tidak akan menemui jalan selama-lamanya untuk menembusi hati ini, iaitu hati yang berhubung dengan Allah. Ini telah tegaskan oleh Allah di dalam firmanNya yang bermaksud: “…maka sesiapa yang mengikut petunjukKu itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta".


- At-Toriq ila Ar-Rabbaniyyah, Dr Majdi al-Hilali

1 comment:

PC kOKak™ said...

kebahagiaan = kesedaran, keyakinan tentang kebenaran.


https://youtu.be/6yJ5JQ6HaB4?t=2283