Wednesday, March 07, 2018

HARI WANITA ANTARABANGSA, 8 MAC


Mari kita perteguhkan penghayatan akan matlamat hidup kita dan peranan yang dituntut oleh Pencipta kita

8 Mac setiap tahun dijadikan Hari Wanita Antarabangsa. Ia disambut bagi meraikan dan menghargai pengorbanan wanita-wanita di seluruh dunia.

Sebagai insan yang diberi hidayah mengenali Allah sebagai Pencipta dan beriman denganNya, tidak ada yang lebih bermakna selain daripada berilitizam dan beristiqamah di atas jalan lurus yang dibawa dan dipimpin oleh Rasul utusanNya.

Allah s.w.t. yang menciptakan lelaki dan wanita dari satu jiwa tidak pernah membezakan kedudukan dan peranan kedua-duanya. Allah mentaklifkan lelaki dan wanita agar beriman dan beramal soleh sebagai syarat untuk mencapai kehidupan yang bahagia, sejahtera, riang gembira, aman dan damai di dunia serta ganjaran yang tidak ternilai di akhirat sana.

“Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan.” (Al-Nahl 16:97

“Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk Syurga, dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasannya) sedikitpun.” (An-Nisaa' 4:124)

Bukan sekadar itu.

Lelaki dan wanita bukan sahaja dituntut supaya melakukan amal soleh dalam lingkungan yang terbatas pada diri sendiri semata-mata, sebaliknya mereka dituntut agar saling bantu membantu dalam memperbaiki dan mengislahi masyarakat; mengajak manusia melakukan kebaikan dan menegah mereka dari melakukan kejahatan.

Ini kerana hidup kita tidak terpisah daripada masyarakat. Kita adalah sebahagian daripada masyarakat dan terbentuknya masayarakat adalah dengan kewujudan kita. Jadi sekiranya anggota masyarakat yang mana wanita adalah separuh daripadanya dan wanita juga yang melahirkan yang separuh lagi itu, tidak memainkan peranan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkiran maka seluruh masyarakat akan rosak dan porak peranda.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan solat dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah 9:71)

Maka bersempena dengan hari yang dikenali sebagai hari wanita antarabangsa juga hari-hari yang bakal menjelma dengan izinNya, hari-hari yang kita masih diberi nafas di atas dunia yang sementara, marilah kita perteguhkan kefahaman, memperkuatkan keazaman untuk beriltizam dan beristiqamah menjadi insan soleh dan musleh, memperbaiki diri dan mengajak kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran dan mencegahnya.


Kemungkaran yang paling besar serta mengancam kesejahteraan masyarakat adalah penafian hak lelaki dan wanita untuk mendapat keadilan, kebebasan dan persamaan yang diperakui oleh Pencipta untuk semua makhluk ciptaanNya.

No comments: