Saturday, March 26, 2011

Tauhid bukan sekadar nama

Allah adalah satu kalimah yang dikenali sebagia lafdz al-Jalah ( لفظ الجلالة ), iaitu nama yang khusus bagi-Nya, Tuhan Pencipta dan Pemilik alam semesta. Lafadz tersebut tidak boleh dan tidak pernah digunakan untuk selain Dia.
Kaum musyrikin di Mekah, apabila mereka menyebut Allah, yang mereka maksudkan adalah Tuhan Yang Maha Agong itulah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan, mematikan dan memberikan mereka rezeki. Mereka tidak pernah memanggil Allah kepada tuhan-tuhan lain. Tuhan-tuhan lain yang mereka sembah dipanggil dengan berbagai-bagai nama seperti al-Lata, al-‘Uzza dan macam-macam lagi. Mereka percaya kepada Allah walaupun mereka tidak menyembah-Nya. Sebaliknya mereka menyembah berhala-hala bertujuan kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti dinyatakan di dalam firman Allah yang bermaksud: “…dan orang-orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong (sambil berkata): Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya,…” (Az-Zumar:3)
Allah Ta’ala menyeru umat manusia seluruhnya agar mengikhlaskan hati, menghadapkan wajah dengan menyembah-Nya semata-mata. Allah bukan sahaja menyeru agar percaya kepada kewujudan serta kekuasaan-Nya, tetapi menyeru supaya mentauhidkan-Nya, percaya bahawa tiada tuhan lain yang layak dan berhak disembah, dipuja dan dipuji, ditaati dan ditakuti kecuali Dia. Firman Allah bermaksud: “Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang benar.” (Al-Bayyinah:5). Dan firman-Nya bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut….” (An-Nahl:36)
Justeru, beriman kepada Allah bererti mentauhidkan-Nya.
Mentauhidkan-Nya bererti yakin dan percaya bahawa:

SILA BACA SELANJUTNYA DI:

http://www.malaysiaharmoni.com/v1/index.php/kolumnis/ustazah-maznah-daud/714-tauhid-bukan-sekadar-nama

No comments: