Friday, August 31, 2018

TADABBUR SURAH ALKAHFI – SOLEHKAN DIRIMU


Satu daripada amalan yang digalakkan pada hari jumaat adalah membaca surah alkahfi.
Terlalu banyak pengajaran yang dapat dikutip jika kita mentadabbur ayat demi ayat.
Semalam saya kongsikan pengajaran daripada ayat ke 29 berkaitan dengan erti kebebasan.

In syaa Allah hari ini saya ingin kongsikan pengajaran daripada ayat ke 82.

Allah berfirman maksudnya:

“Adapun tembok itu pula, adalah ia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu; dan di bawahnya ada "harta terpendam" kepunyaan mereka; dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu, sebagai satu rahmat dari Tuhanmu (kepada mereka). Dan (ingatlah) aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya".

Penjelasan Khidhir kepada Nabi Musa a.s. kenapa beliau menegakkan tembok yang hendak runtuh (ayat 77). Sebabnya ialah tembok itu dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu; dan di bawahnya ada "harta terpendam" kepunyaan mereka; dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh.

Saya hanya akan kongsikan ulasan para mufassirun tentang ungkapan “dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh”.

Dalam hal ini, ar-Razi (wafat 606H) menyebut bahawa kesolehan ibu bapa menjadi sebab anak-anak mereka dijaga dengan baik dan diberikan perhatian yang sewajarnya. Beliau juga menaqalkan kata-kata Jaafar bin Muhammad bahawa hubungan antara dua orang anak yatim yang disebut di dalam ayat itu dengan bapa mereka yang soleh itu adalah tujuh peringkat, atau disebut keturunan yang ke tujuh.

Ibn Kathir (wafat 774H) berkata, ungkapan itu menunjukkan bahawa orang yang soleh dipelihara keturunannya. Keberkatan ibadahnya meliputi mereka (keturunannya) di dunia dan di akhirat dengan syafaatnya untuk mereka. Di angkat darjat mereka setinggi-tingginya di syurga agar sejuk mata dan tenang hatinya. Sa’eid bin Jubair meriwayatkan bahawa Ibn Abbas r.a. berkata, “kedua-dua anak yatim itu dijaga kerana kesolehan ayah mereka. Tetapi tidak dinyatakan tentang kesolehan mereka.” Dan telah dinyatakan sebelum ini bahawa maksud ayah dalam ayat ini adalah ayah yang ke tujuh.

Al-Alusi (wafat 1270H) berkata, pada zahirnya maksud ayah adalah ayah yang dekat. Ada riwayat menyebut namanya Kasyih dan ibu mereka bernama Duhna. Ada pendapat mengatakan ayah yang ke 10 dan pendapat lain mengatakan ayah yang ke tujuh. Beliau menyimpulkan walau apapun, ayat ini menunjukkan bahawa kesolehan ayah membuatkan anak-anak mereka diberi perhatian dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya bahawa Nabi Isa a.s. pernah berkata: “Barbahagialah zuriat keturunan orang yang beriman, kemudian berbahagialah mereka. Betapa sesungguhnya mereka dijaga selepas bapa mereka.”

Kesimpulannya, sebagai hamba kita wajib berusaha sedaya mampu untuk memperbaiki diri menjadi hamba yang baik di sisiNya. Apabila kita menjaga hubungan kita denganNya, maka Dia akan memelihara bukan sahaja diri kita, malah zuriat keturunan kita.


Perkataan “kanzun” di dalam ayat di atas, menurut satu pendapat bermaksud harta benda. Ada juga yang berpendapat ia bermaksud ilmu dan hikmah. Harta adalah keperluan hidup di dunia. Manakala ilmu dan hikmah adalah keperluan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau kita katakan maksudnya adalah harta, maka kita yakin apabila Allah memelihara harta untuk kepentingan dunia zuriat lelaki soleh, pastinya ilmu dan hikmah lebih-lebih lagi dipelihara kerana ilmu lebih penting daripada harta dan kebahagiaan akhirat lebih utama daripada kesenangan hidup di dunia.

No comments: