Thursday, September 17, 2009

Berakhirnya Ramadhan

Setiap yang bermula pasti akan berakhir.
Esok atau lusa berakhirlah Ramadhan tahun ini.
Tahun hadapan belum tentu kita sempat menemuinya lagi.

Setiap orang daripada kita pasti mempunyai sejarahnya yang tersendiri di bulan mulia ini.

Untuk hari-hari terakhir ini, mari kita sama-sama berkongsi sebahagian peristiwa yang berlaku di minggu terakhir bulan Ramadhan di sepanjang sejarah Islam.


22 Ramadhan
- Tahun 273H bersamaan 20 Feb 886M Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazuwaini penulis kitab Sunan Ibn Majah yang merupakan satu daripada enam kitab sahih (Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan an-Nasaei, at-Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah) kembali ke rahmatullah.
- Tahun 277H bersamaan 7 Jan 891M kelahiran Abdul Rahman an-Nasir, pemerintah Andalusia ke 6 daripada Bani Umayyah. Beliau merupakan pemerintah pertama di Andalusia yang dipanggil Amirul-Mukminin. Pemerintahannya yang menjangkau 50 tahun dianggap sebagai zaman keemasan Andalusia dari segi kemajuan dan kekuatan.

23 Ramadhan
- Tahun 9H bersamaan 631M berhala al-Lat diruntuhkan
- Tahun 31H bersamaan 652H pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan r.a. kaum muslimin menewaskan as-Sasaniyyin selepas pemimpin mereka Yazdajrad bin Syahrayar, raja Parsi yang terakhir terbunuh. Dengan itu tamatlah kerajaan Parsi.

24 Ramadhan
- Tahun 20H bersamaan 5 Sep 641M selesai pembinaan Masjid Amru bin al-’Aas r.a. di Fustat, Mesir.
- Tahun 1393H bersamaan 21 Okt 1973 negara-negara Teluk yang terdiri daripada Kuwait, Qatar, Bahrain, Dubai menghentikan sepenuhnya penghantaran minyak ke Amerika Syarikat dan Belanda sebagai tanda sokongan kepada Mesir dan Suriya dalam peperangan mereka terhadap penjajah Yahudi. Dan buat pertama kalinya kedua-dua negara tersebut mencipta kemenangan dalam peperangan yang berlaku pada 10 Ramadhan bersamaan 6 Okt.

25 Ramadhan
- Tahun 8H bersamaan 15 Jan 630 Rasulullah s.a.w. mengutus Khalid bin al-Walid untuk meruntuhkan berhala-berhala, diantaranya al-’Uzza, Amru bin al-’Aas meruntuhkan Suwa’, Sa’ad bin Zaid al-Asyhaliy meruntuhkan Manat. Semua mereka menjalankan tanggungjawab dengan jayanya.
- Tahun 658H bersamaan 8 Sep 1260M tercetus peperangan Ain Jalut yang terletak di antara Bisan dan Nablus di Palestin. Tentera Islam dipimpin oleh panglima yang hebat Saifud-Din Qutuz, manakala Monggol dipimpin oleh Kitbuka. Dengan izin Allah serta pertulunganNya, tentera Islam mencapai kemenangan yang sekaligus menghentikan kemaraan tentera Monggol serta dapat menyelamatkan tamadun Islam dari kemusnahan.

26 Ramadhan
- Tahun 9H bersamaan 5 Jan 631M Rasulullah s.a.w. kembali dari Tabuk. Setiba di Madinah, baginda terus ke Masjid Nabawi dan mendirikan solat sunat. Orang-orang yang tidak ikut serta dalam peperangan datang memohon maaf dan menceritakan alasan masing-masing kecuali Ka’ab bin Malik, Murarah bin ar-Rabi’ al-’Amriy dan Hilal bin Umayyah al-Waqifiy yang berteru terang mengaku bahawa mereka telah tidak pergi bersama Rasulullah s.a.w. tanpa alasan. Mereka diboikot selamat 50 hari sehingga turun ayat menyatakan Allah s.w.t. telah menerima taubat mereka dan mengampunkan mereka.
- Tahun 808H bersamaan 16 Mac 1401M perginya tokoh sejarah dan ilmu kemasyarakatan Abdul Rahman bin Khaldun meninggalkan kepada dunia hasil penyelidikan yang amat bernilai dalam pelbagai bidang yang menjadi rujukan para sarjana hingga sekarang.

27 Ramadhan
- Tahun 392H bersamaan 1002M wafatnya al-Mansur, khalifah umawiyyin ke empat Andalus. Ketika itu beliau berusia 65 tahun.
- Tahun 1093H bersamaan 29 Sept 1682 Kerajaan Uthmaniah berjaya menawan Slovakia

28 Ramadhan
- Tahun 9H bersamaan 1 Jan 631 rombongan dari Thaqif datang mengadap Rasulullah s.a.w. dan mengisytihar memeluk Islam
- Tahun 92H bersamaan 18 July 711M pertempuran antara tentera Islam yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad dengan tentera Asbania yang berakhir dengan kemenangan Islam. Asbania menjadi sebahgian daripada negara Islam berterusan sehingga lapan abad.

29 Ramadhan
- Tahun 2H bersamaan 24 Mac 624M difardhukan zakat fitrah dan disyariatkan solat sunat hari raya.
- Tahun 48H bersamaan 9 Nov 669 Uqbah bin Nafi’ memimpin pembinaan al-Qayrawan supaya menjadi benteng pertahanan umat Islam dari serangan tentera Salib.

30 Ramadhan
- Tahun 48H bersamaan 24 Mac 624M adalah hari kewafatan Amru bin al-’Aas r.a. dalam usia 100 tahun.
- Tahun 256H bersamaan 31 Ogos 869M juga merupakan tarikh kewafatan Imam Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah yang dikenali dengan gelaran al-Bukhari penulis kitab Sahih al-Bukhari, kitab paling sahih selepas al-Quran.

No comments: