Wednesday, June 27, 2018

Hadiah sehingga ratusan juta?


Seorang pemimpin menerima dan menyimpan hadiah untuk dirinya sehingga ratusan juta!
Di manakah letak kasih sayangnya kepada rakyat serta kasihan belasnya kepada rakyat jelata yang bukan sahaja tidak cukup makanan berkhasiat, malah tidak ada rumah untuk berteduh dan berehat?

Alangkah jauhnya perbezaan dengan sifat RAHMAH serta KEADILAN pemimpin yang benar-benar BERJIWA RAKYAT.

Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. menerima kiriman hadian daripada gabenornya di Azerbaijan, Utbah bin Farqad berupa kuih muih yang manis (halwa).

 

Utusan yang membawa hadiah itu meletakkan halwa di hadapan Umar.

Umar bertanya: “Apakah ini?”

Utusan menjawab: “Halwa yang dimasak oleh penduduk Azerbaijan. Gabenormu, Utbah mengutusku supaya menyampaikannya kepadamu.”

Umar mengambil secubit halwa dan mengecapinya. Dia mendapati rasanya sangat enak dan menyelerakan. Lalu dia bertanya: “Adakah semua muslimin di sana makan makanan ini?”

Utusan menjawab: “Tidak! Sesungguhnya ini adalah makanan khusus untuk orang-orang tertentu.”


Lantas Umar r.a. menutup kembali bekas makanan itu dengan kemas lalu berkata kepada utusan: “Di manakah unta tungganganmu? Ambillah hadiah yang kamu bawa ini dan pulangkan kepada Utbah. Katakanlah kepadanya: “Umar berpesan kepadamu, bertaqwalah kepada Allah dan kenyanglah kamu (makanlah) dengan apa yang dikenyangi (dimakan) oleh muslimin!” (nabulsi.com)

No comments: