Monday, June 04, 2018

USAH BERMUDAH-MUDAH MENGGUNAKAN ISTILAH


Ramai di kalangan kita bermudah-mudah menggunakan istilah, tidak teliti di dalam menggelarkan seseorang yang kita tidak suka pandangannya dengan gelaran yang kurang elok. Contohnya menggelarkan non muslim dengan gelaran “kafir harbi” kerana mengeluarkan kenyataan yang dilihat berlawanan dengan ajaran Islam.

Tulisan ini bukan bertujuan untuk membela saudara kita yang belum Islam atau menyokong tindakan mereka menentang Islam. Sebaliknya untuk mengingatkan diri sendiri dan saudara-saudara seislam. Kita yakin bahawa Islam adalah agama yang benar, agama yang diredhai Allah, agama yang mengajar umatnya akhlak yang mulia, yang menganjurkan umatnya agar berdakwah bilhikmah, mau’idzoh hasanah dan ahsan jidal (lihat an-Nahl:125).

Setiap istilah membawa maksud tertentu. Sebagai contoh: gayung dan baldi. Kedua-duanya digunakan untuk mengisi air, namun kedua-duanya berbeza dari beberapa segi tertentu. Lantaran itu, menggunakan sesuatu istilah untuk sesuatu yang bukan pada maksudnya dibimbangi akan mendatangkan implikasi yang tidak diingini.

Apakah maksud istilah “kafir harbi”?

Menurut laman sesawang fatwa.islamweb.net, kafir harbi ialah kafir yang tidak mempunyai apa-apa perjanjian, jaminan keselamatan dan aqad zimmah dengan orang Islam. (Aqad zimmah ialah perjanjian antara orang kafir dengan kerajaan Islam. Dengan perjanjian itu kedua-dua pihak mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap satu sama lain. Orang kafir wajib membayar jizyah dan patuh kepada kerajaan. Kerajaan pula wajib melindungi dan menjamin hak-hak mereka. Mereka dipanggil kafir zimmi)

Perlu disebut bahawa hukum-hukum yang berkait dengan kafir harbi hanya terpakai dalam suasana perang ketika jihad menjadi tuntutan. Di dalam Mausu’ah Fiqhiyyah dinyatakan bahawa dalam keadaan berlakukanya peperangan bersenjata di antara muslim dan non muslim yang membawa kepada halal darah dan harta, perlu dilihat keadaan musuh sama ada mereka dengan kita mempunyai perjanjian damai atau tidak.

Sekiranya tidak terdapat perjanjian damai, maka darah dan harta mereka halal. Mereka harus dibunuh dan harta mereka menjadi ghanimah. Jika mereka tewas, maka negara mereka menjadi milik orang Islam. Namun begitu, hukum ini tidak terpakai kecuali ketika mana jihad diharuskan. Keharusan jihad (maksudnya jihad qital atau perang) adalah dengan dua syarat:
Pertama: musuh enggan menerima apa yang diserukan kepada mereka dan mereka tidak pernah mengikat apa-apa perjanjian dengan kita.
Kedua: Imam atau ketua negara berpendapat orang Islam mempunyai kekuatan untuk berperang. Pendapat ini berdasarkan kepada ijtihadnya sendiri atau ijtihad  orang yang pakar dan boleh dipercayai pandangannya. Sekiranya orang Islam tidak mempunyai kekuatan dan keupayaan untuk berperang melawan musuh, maka tidak harus baginya berperang kerana itu bererti mencampakkan diri ke dalam kebinasaan.

Itulah. Sengaja saya petik huraian berkenaan maksud dan hukum-hukum berkaitan dengan istilah kafir harbi yang mana pada fahaman saya mengeluarkan kenyataan yang bercanggah dengan Islam padahal mereka mempunyai perjanjian yang jelas dengan kerajaan, belum boleh digelarkan mereka kafir harbi.

Kenyataan-kenyataan yang kelihatannya bercanggah dengan Islam adalah sesuatu tidak dapat dielakkan kerana mereka belum Islam. Pada zaman Nabi s.a.w. pelbagai ungkapan liar keluar dari mulut mereka yang belum beriman dalam kalangan Yahudi dan munafiq di Madinah.  Contohnya apa yang dinyatakan di dalam ayat berikut:
“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: Bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang-orang kaya. Kami (Allah) akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh Nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya, dan Kami akan katakan kepada mereka: "Rasalah kamu azab seksa yang sentiasa membakar “ (A-li'Imraan 3:181)

Lihat! Kata-kata yang sungguh biadab. Mereka mencerca dan menafikan satu daripada Sifat Allah Yang Maha Sempurna. Namun, Nabi s.a.w. tidak pula melabelkan mereka dengan kafir harbi!

Memang menjadi kewajipan kita untuk mempertahankan kesucian Islam dari dipermainkan. Menjadi hak kita untuk tidak bersetuju dengan pandangan dan pembawaan mereka.
Tetapi wajarkah kita menghadapi semua itu dengan mengutuk dan melabel?
Adakah cara itu akan membuatkan mereka insaf dan menerima Islam? Atau sebaliknya?

Fikir-fkirkanlah.


Selamat berusaha menjejaki Lailatul-Qadar.

No comments: