Tuesday, September 01, 2015

DAKWAH DAN SIASAH

Beberapa pelajaran dalam amal siasi diambil daripada pelbagai sumber.
(Menghimpunkan beberapa kajian untuk mendalami kefahaman, membetulkan tanggapan, mengembang makanisma dan menghubungkan antara nas dengan waqi' di medan yang banyak berubah, sentiasa bergerak, jurang perbezaan yang luas, dihampari dengan godaan-godaan yang bermacam-macam dan penulisan mengenainya yang sangat sedikit).

Penjelasan objektif:

Kesempurnaan ubudiah kepada Allah ialah mensejajarkan tujuan (maqasid) makhluk dengan tujuan (maqasid) al-Khaliq. Iman asy-Syatibi berkata: "Tujuan Syarak memperundangkan Syariat ialah mengeluarkan mukallaf dari runtunan nafsunya sehingga dia menjadi hamba kepada Allah secara pilihan sebagaimana dia menjadi hamba kepada Allah secara terpaksa (tiada pilihan)."
Dan lebih tepat serta lebih mendalam daripada itu, hadis ar-Rasul s.a.w. yang bermaksud: "Tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya jadi pengikut kepada apa yang aku bawa."

Tujuan amal siasi dalam Islam:

Tujuan atau objektif amal siasi dalam Islam adalah tujuan Islam itu sendiri, yang mana Islam datang untuk merealisasikan maslahah manusia dari segi agama dan dunia (matlamat keagamaan dan keduniaan) serta mengiringi dan mendampingi perkembangan perjalanan hidup mereka. "Maka pensyariatan siasah Islam mencukupi untuk memenuhi keperluan manusia dan tuntutan mereka pada semua tempat dan masa berlandaskan roh syariah, kaedah-kaedahnya dan matlamatnya. Asasnya ialah maslahah ini yang merupakan objektifnya dan matlamatnya yang dituntut pelaksaannya secara praktikal. Maka dengan itu ia merupakan asas syariah dalam pentadbiran siasah dari awal hingga akhir.

Maqasid amal siasi islami yang paling penting
1.     tauhid
2.     wehdah (kesatuan)
3.     menegakkan daulah islamiah
4.     penyusunan institusi
5.     menegakkan din dan menyebarkan dakwah
6.     islah
7.     pembangunan infrastruktur
8.     melaksanakan keadilan
9.     menghormati hak-hak manusia
10. kebebasan untuk semua
11. persamaan
12. menjaga keamanan, syura, izzah muslimin, taaruf dan taawun

Dakwah kita adalah siasah dan siasah kita adalah dakwah

Dr Yusuf al-Qaradhawi, sebagai mendokong fikrah penyatuan antara siasah dan dakwah telah menulis: "Sesungguhnya Nabi s.a.w. adalah ahli politik dan pemimpin umat. Di samping baginda juga seorang muballigh, guru dan qadhi. Sesungguhnya dia adalah seorang ketua negara. Dan khulafa' ar-rasyidun al-mahdiyyun selepas baginda merupakan ahli politik mengikut manhaj baginda serta jalannya, di mana mereka mentadbir dan memerintah umat dengan adil dan ihsan serta memimpin mereka dengan ilmu dan iman.
Tetapi manusia pada masa kini, khususnya di negara-negara kita (negara umat Islam); oleh kerana mereka banyak berhadapan dengan kerenah politik dan tingkah laku ahli-ahli politik yang buruk, sama ada politik penjajah atau politik pemerintah yang khianat dan zalim, mereka jadi bencikan politik dan semua yang berkaitan dengan politik. Lebih-lebih lagi apabila falsafah machiavelli  menguasai politik dan menentukan halatujunya. Diceritakan bahawa Shaikh Muhammad Abduh, selepas beliau mengalami pengalaman pahit ketika berhadapan dengan tipu daya politik dan liku-likunya, terungkap kalimahnya yang masyhur: "Aku berlindung dengan Allah daripada politik, daripada berpolitik dan orang-orang politik!"

Kesimpulannya, amal siasi islami tidak mungkin memisahkan siasah dari dakwah, dari sudut rujukannya, hadafnya, maudhuknya dan natijahnya. Islam merupakan rujukan kedua-duanya (siasah dan dakwah). Insan merupakan maudhuk kedua-duanya, urusan manusia dan memenuhi maslahah mereka adalah hadaf kedua-duanya, mencorakkan kehidupan muslimin dengan sibghah Allah merupakan natijah kepada usaha kedua-duanya.
Justeru, kita sentiasa mengulang-ulang bahawa dakwah kita adalah siasah dan siasah kita adalah dakwah.

Memisahkan antara dakwah dan siasah adalah satu jenayah

Inilah yang ditegaskan oleh Ustaz asy-Syahid Hasan al-Banna di dalam ucapannya: "Seorang reformis Islam, seandainya dia memilih untuk menjadi seorang faqih, seorang mursyid yang menjelaskan hukum-hakam, menyampaikan ajaran-ajaran, menghuraikan permasalahan asas dan cabang, dan dia biarkan para axecutive menggubal undang-undang untuk umat apa yang tidak diizinkan Allah serta mengheret mereka ke arah yang berlawanan dengan perintah Allah, maka natijah yang pasti daripada tindakannya itu ialah suara reformis ini akan tinggal bergema di dalam lembah dan menjadi laksana hembusan di dalam pasir semata-mata.

LUJNAH TARBIAH IMNo comments: