Saturday, July 05, 2014

Tadabbur One Day One Ayat (OnDOA) 4


“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman "Qisas" (balasan yang seimbang) dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh iaitu: Orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa (pembunuh) yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya (pihak yang terbunuh), maka hendaklah (orang yang mengampunkan itu) mengikut cara yang baik (dalam menuntut ganti nyawa) dan (si pembunuh pula) hendaklah menunaikan (bayaran ganti nyawa itu) dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas (untuk membalas dendam pula) maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
Dan di dalam hukuman Qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa.” (Al-Baqarah 2:178-179)

Ayat ke empat yang dimulakan dengan seruan wahai orang yang beriman adalah mengenai hukuman qisas atau bunuh balas ke atas orang yang membunuh dengan sengaja. Walaupun ayat ini dimulakan dengan seruan wahai orang yang beriman, namun ia kurang diberi perhatian. Malah terdapat di kalangan orang yang "beriman" tidak terfikir dan tidak mengambil sebarang langkah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam ayat ini.

Apakah sebabnya?

Tanyalah iman kita. Apakah kita tidak terasa seruan ini ditujukan kepada kita?

Sama-samalah kita renungi.

Ayat ini menerangkan bahawa orang yang membunuh dengan sengaja, hukumannya adalah dibunuh balas (qisas), kecuali jika ahli keluarga mangsa memaafkan, maka pembunuh tidak dikenakan qisas. Sebaliknya dia hendaklah membayar diat atau ganti rugi kepada keluarga mangsa.

Penekanan utama ayat ini adalah keadilan dan persamaan nilai kehidupan semua manusia tanpa mengira jantina atau status sosialnya. Ibn Jarir menyebut bahawa sebahagian ahli tafsir berkata, ayat ini turun untuk membetulkan sikap dan pandangan sesetengah kaum yang membeza-bezakan manusia berdasarkan jantina dan status sosialnya.
Jika seorang hamba dari satu puak membunuh seorang lelaki yang merdeka dari puak yang lain, maka puak yang jadi mangsa tidak rela nyawa lelaki yang dibunuh itu dibayar dengan nyawa seorang hamba. Mereka menuntut agar yang dihukum adalah tuan kepada hamba itu. Barulah dikira sepadan dengan lelaki yang dibunuh dari kalangan mereka.
Dan jika seorang perempuan dari satu puak membunuh seorang lelaki dari puak yang lain, maka puak lelaki yang dibunuh itu tidak rela nyawanya diganti dengan nyawa seorang perempuan walaupun perempuan itu yang membunuh. Sebaliknya mereka mahu nyawa lelaki juga agar sama dengan nyawa lelaki yang dibunuh dari kalangan mereka.

Menerusi ayat ini, Allah s.w.t. menegaskan bahawa nyawa semua manusia itu sama saja nilainya. Jika perempuan yang membunuh, perempuan itulah yang diqisas. Jika hamba yang membunuh, hamba itulah yang diqisas. Tidak boleh diganti dengan orang lain.

Allah juga menyatakan hikmah di sebalik hukuman qisas adalah jaminan kehidupan. Iaitu hukuman itu menjadi pengajaran dan peringatan kepada orang yang berfikir. Bila seseorang mempunyai niat untuk membunuh, dia teringat bahawa dia akan dibunuh balas, tentu dia akan membatalkan niatnya. Dengan itu terselamatlah dua nyawa. Dan memelihara nyawa merupakan satu daripada maqasid syari'ah.
Dengan pelaksanaan qisas ini diharapkan mukmin menjadi orang yang bertaqwa.

Cuba kita imbas kefardhuan puasa dalam ayat 183 surah yang sama. Allah menyatakan tujuannya adalah supaya kamu bertaqwa. Inilah yang ditekankan kepada kita ketika menjelang Ramadhan. Ingat tujuan puasa adalah menjadi insan yang bertaqwa.


Ayat 178 dan 179 ini dengan jelasnya mengajar kita bahawa taqwalah juga matlamat hukuman qisas yang difardhukan Allah ke atas kita. Jadi tidak betul kalau kita bersungguh-sungguh menjalani ibadah puasa untuk mencapai darjat taqwa. Kemudian berhenti di situ saja. Kita mesti juga bersungguh-sungguh untuk merealisasikan qisas ini supaya kita menjadi mukmin yang bertaqwa sebagaimana yang dituntut oleh Allah 'Azza wa Jalla.

No comments: