Thursday, July 10, 2014

Tadabbur One Day One Ayat (OnDOA) 5


“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam perdamaian secara menyeluruh dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.” (Al-Baqarah:208)

Allah menyeru orang yang beriman agar masuk ke dalam perdamaian secara menyeluruh.

Majority ahli tafsir berpendapat yang dimaksudkan dengan perdamaian (silmi) adalah agama Islam itu sendiri. Ini kerana Islam membawa risalah perdamaian, kesejahteraan, keamananan dan kesalamatan. Malah Islam merupakan rahmat bagi alam semesta seluruhnya.

Kepada siapakah ayat ini ditujukan?

Menurut Ibn Jarir, sebahagian ahli tafsir berpendapat seruan supaya masuk ke dalam Islam keseluruhan ditujukan kepada mereka yang beriman dengan Nabi Muhammad serta ajaran yang dibawanya supaya mereka beramal dengan semua hukum-hukum serta ajarannya tanpa meninggalkan sebahagian dan mengambil sebahagian yang lain.

Setengah ahli tafsir yang lain pula berpendapat seruan dalam ayat ini ditujukan kepada mereka yanga beriman kepada Nabi-nabi sebelum Muhammad s.a.w. tetapi mendustakan Nabi Muhammad s.a.w.

Ibn Jarir membawakan satu riwayat daripada ‘Ikrimah r.a. bahawa ayat ini turun ialah kerana Tha’labah, Abdullah bin Sallam, Ibn Yamin, Asad dan Usaid bin Ka’ab, Shu’bah bin ‘Amru dan Qais bin Zaid, semua mereka adalah Yahudi. Mereka berkata kepada Nabi s.a.w.: “Wahai Rasulullah, Sabtu adalah hari yang kami muliakan. Maka biarkanlah kami tetap memuliakannya. Dan Taurat juga kitab Allah. Maka biarkanlah kami melaksanakan hukum Taurat di waktu malam. Maka turunlah ayat ini memerintahkan mereka menerima Islam secara keseluruhannya.

Kepada siapapun ia diturunkan, namun maknanya sangat jelas bahawa, beriman kepada Nabi s.a.w. tidak boleh separuh-separuh atau pilih mana yang kita suka dan tinggal mana yang kita tidak suka. Masuk Islam bermakna menerima segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. secara total, sama ada kita suka atau sebaliknya. Allah Ta’ala berfirman maksudnya: “Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.” (An-Nisaa’:65)

Hari ini, berapa ramai yang mengaku beriman namun masih enggan tunduk kepada hukum Allah sepenuhnya dengan bermacam-macam alasan. Allah jualah yang maha mengetahui hakikat iman mereka. Kita bimbang, alasan-alasan itu sebenarnya hanyalah hasil mainan syaitan semata-mata. Sebab itulah pada akhir ayat Allah berpesan supaya kita berhati-hati, jangan terikut jejak langkah syaitan yang merupakan musuh yang amat ketara. Dan tujuan syaitan adalah mengheret pengikutnya ke neraka. “Sesungguhnya Syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya); sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk Neraka.” (Fatir:6)No comments: